Småföretagare är ryggraden i svensk ekonomi. De är Sveriges största arbetsgivare som skapar innovation och service och sysselsätter 2,2 miljoner människor. 4 av 5 jobb skapas idag bland de mindre företagen. Det finns dock hinder. Byråkrati, skatter samt personlig risk gör att många företag aldrig startas. Ett stort problem är att omkring 500 företag går i konkurs varje månad.

Ett föråldrat regelverk och myndigheter som ofta inte kan eller vill förstå småföretagarens situation, innebär att en konkurs ofta inleds helt i onödan. Skatteverket är en av de som sätter flest företag i konkurs, trots att de skulle gå att rädda med rätt verktyg. Följderna av detta skapar stort lidande för individen och dess anhöriga. Ekonomin slås i spillror och en känsla av skam och skuld infinner sig efter nederlaget. Långvarig depression med missbruk som följd hör inte till ovanligheterna.

– Ska det behöva vara så? Och varför upplever så många att myndigheterna inte servar och hjälper oss företagare utan i stället sätter krokben för den som råkar trampa snett eller blir sjuk och därför kommer efter med betalningarna? påpekar Patrik.

Konkurs till följd av svårigheter att bedriva verksamhet är ett stort problem i Sverige idag, inte minst i pandemins spår då många på grund av restriktioner tvingats stänga ner sin verksamhet. Enligt en undersökning från Unionen räknade en av fyra egenföretagare med konkurs i krisens spår. Andra har tappat sin omsättning. Det slår hårt mot samhället när anställda tvingas gå hem och är troligen en bidragande orsak till att arbetslösheten bitits sig fast.

– Priset den enskilde betalar av att se sitt livsverk gå upp i rök är många gånger så högt att individen riskerar att tappa tron till samhället. Viljan att resa sig och starta om på nytt är borta och följden blir att talanger och ny innovation går till spillo och alla förlorar, tillägger Mikael Karlsson, medgrundare av insamlingsstiftelsen och företagande.se.

Väl beprövat system kan rädda många företagare

Ofta kan konkursen undvikas genom tidiga insatser, förutsatt att företaget är livskraftigt, välskött och inte brutit mot svensk lag. Konkursombudsmannen som ingår i det europeiska nätverket Early warning erbjuder kostnadsfri hjälp av erfarna mentorer som jobbar för att få företaget på fötter igen. Early warning-systemet är effektivt och statistik visar att över hälften av företagen som beviljas hjälp, räddas från konkurs.

– Vi erbjuder en vinst för alla då varje donerad krona kommer tillbaka till samhället flera gånger om i form av räddade jobb, skatter och exportintäkter. Detta är fallskärmen som svenska småföretagare så länge har behövt, tillägger Mikael.

På sikt kommer insamlingsstiftelsen jobba fram fler initiativ för att stödja de svenska mikro- och småföretagarna.

– Vi behöver få till en attitydförändring där landets småföretagare hyllas som de hjältar de faktiskt är. För utan denna grupp av hårt arbetande människor riskerar vi att förlora välfärd, jobb, innovation och service, saker som är lätt att ta för givet. Det är nog nu, vi måste få till en förändring, avslutar Patrik.

Kontakt

Patrik Nilsson
Tfn: 0738-21 10 50
[email protected]

Fakta och statistik om Early warning


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.