konkursbo

Vad är ett konkursbo?

Ett konkursbo uppstår efter att en konkursansökan lämnats in till Tingsrätten och företaget har försatts i konkurs. I konkursboet finns företagets, gäldenärens, egendom och pengar som är kvar vid konkursen. Skulderna är förstås större än tillgångarna, det är anledningen till att ett företag går i konkurs. Gäldenären får inte röra något i konkursboet, inte sälja något eller använda pengarna. Detta är ett slags tvångsförfarande där gäldenärens alla tillgångar tas i beslag för att betala skulderna till borgenärerna.

Konkursboet är en egen juridisk person och företräds av den konkursförvaltare som Tingsrätten har utsett. Konkursförvaltaren granskas av TSM som är Kronofogdens särskilda tillsynsmyndighet. TSM kontrollerar så att processen sker på ett korrekt sätt. Även om konkursförvaltaren kan arbeta självständigt har han eller hon skyldighet att kommunicera med TSM och de berörda borgenärerna och förstås även gäldenären i de viktigare frågorna.

Gäldenären förlorar helt sin kontroll över sina tidigare tillgångar, vilket gör att det kan vara viktigt att planera innan man lämnar in konkursansökan.

Tingsrätten fattar beslut om avslut för företagets verksamhet genom att besluta om avskrivning eller utdelning. I och med detta upplöses bolaget.

Försäljning av tillgångar

När verksamheten inte kan återuppstå säljs lösöret i konkursboet via auktion eller på annat sätt vilket konkursförvaltaren ansvarar för. Förvaltaren är också skyldig att se efter att det inte har begåtts brott i verksamheten. En privatperson kan köpa sin bil från konkursboet och sedan köra den även om ägaren står i skuld eller exempelvis inte betalat fordonsskatt.


Man känner sig stressad över företagets ekonomiska situation och brist på likvida medel för att kunna betala räkningar.

Lös likviditetsproblemen - 10 tips hur du ökar likviditeten i företaget

Vad är likviditet?Likviditet är ett mått på företagets betalningsförmåga av kortfristiga skulder. Dålig likviditet (brist på... Läs mer
Johan Olson | 10 minuter
Hur fungerar en konkurs, en företagsrekonstruktion och kan man förhindra det?

Hur fungerar en konkurs, en företagsrekonstruktion och kan man förhindra det?

Vad betyder obestånd?Oftast upptäcker den som har en fordran på företaget att det kan vara på obestånd. Antingen kan man då... Läs mer
Kee Bergman | 6 minuter
Man som säljer sina fakturor men ångrar sig då kostnaden är hög och det är svårt att ta sig ur sitsen som factoring lätt kan skapa.

Sälja fakturor är en farlig väg med hög kostnad som kan leda till privata skulder livet ut

Till Sveriges riksdagsledamöter: Sverige behöver ett nytt sätt att hantera konkurser och företag med likviditetsproblem. Del... Läs mer
Bengt Hedberg | 6 minuter
Noggranna protokoll och skyddade privata ägodelar blev konkursens räddare

Noggranna protokoll och skyddade privata ägodelar blev konkursens räddare

Konkurs en hemsk upplevelse– Det var en hemsk upplevelse och jag delar gärna med mig några goda råd till andra som är på väg in... Läs mer
Konkursombudsmannen | 4 minuter
Konkurshotet – personalen sköt hans företag i sank

Konkurshotet – personalen sköt hans företag i sank

Per är ett fingerat namn – intervjupersonen har valt att vara anonym.Per har ett dynamiskt uttryckssätt och är idag en... Läs mer
Konkursombudsmannen | 7 minuter
tv Patrik Nilsson, th Mikael Karlsson

Nu lanseras Konkursombudsmannen - Fallskärmen svenska småföretagare så länge har behövt

Småföretagare är ryggraden i svensk ekonomi. De är Sveriges största arbetsgivare som skapar innovation och service och... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Bengt Hedberg, senior affärsrådgivare hos Konkursombudsmannen.

De flesta företag som går dåligt behöver inte gå i konkurs

Allt för ofta rekommenderas företag att gå i konkurs, och följer naturligtvis rådet, trots att det finns bättre sätt hantera... Läs mer
Konkursombudsmannen | 5 minuter
Kvinna känner sig djupts oroad och stressad över företagets ekonomi när brev från Kronofogden kommer.

Konkurs en grym process – tro inget annat

Till Sveriges riksdagsledamöter: Sverige behöver ett nytt sätt att hantera konkurser och företag med likviditetsproblem. Del 3.En... Läs mer
Bengt Hedberg | 9 minuter
Företagare öppnar brev från Kronofogden.

Systemet med betalningsanmärkningar är föråldrat och straffar företag med likviditetsproblem

Till Sveriges Riksdagsledamöter.Er goda vilja att ge stöd till företag möts av ett föråldrat regelverk för företag med... Läs mer
Bengt Hedberg | 2 minuter