Det forskande läkemedelsföretagens branschorganisation Lif visar att omkring 106 miljoner kronor har betalats ut till läkare och sjukvårdspersonal under 2022. Trots detta säger Lif:s chefsjurist, Linda Melkersson, att hon känner sig trygg med nuvarande regelverk.

Patrik Bremdal, docent i konstitutionell rätt, är av en annan åsikt och menar att arvodena kan vara olagliga.

– Det är i strid med grundlagen och skulle om det är tillräckligt grovt kunna utgöra då tjänstefel, säger Patrik Bremdal till SR.

Saklighet och opartiskhet i all offentlig tjänsteutövning krävs av vår grundlag och om läkare skriver ut medicin av samma bolag som arvodena kommer ifrån kan det vara ett brott mot lagen, menar han.

– Då kan det uppstå misstankar om att den här läkaren, rätt eller fel, det spelar ingen roll, men misstankarna kan finnas där, att personen gynnar det här läkemedelsbolaget.

Pfizer har fått stark kritik då deras marknadsföringskampanjer har tagit över stora delar av nyhetskanalernas reklamtid i USA. Många menar att det blir svårt för TV-bolagen att kritiskt granska och ifrågasätta läkemedelsindustrin när densamma står för kanalernas huvudsakliga intäktskälla. Risken för korruption anses överhängande.

I Sverige är all marknadsföring av receptbelagda läkemedel som riktas till allmänheten är förbjuden. Förutom för vaccinationskampanjer.

P1-programmet Kaliber som granskat arvoden menar att vissa läkare har tagit emot flera hundratusen kronor under flera års tid.

Joanna Uddén Hemmingsson, överläkare på Capio St Görans sjukhus i Stockholm, är en av dem som har tagit emot ersättning.

– Den ersättningen som vi får, det är ju.. den är ju väldigt väldigt hårt reglerad, förklarar hon till SR.

Hon och flera andra läkare menar dock att deras uppdrag bidrar till viktig fortbildning och hänvisar till att uppdragen anmälts som bisyssla till arbetsgivaren och till branschens etiska regelverk. Dessa kräver att arvodena redovisas öppet.

Men, öppenhet spelar mindre roll, anser Patrik Bremdal.

– Ett beteende läks inte av att man är öppen med det eller inte. Det är ett val man gör om man tar emot pengar. Och man som tjänsteperson måste vara medveten om vad det innebär.

Han tycker det vore bra om såna här arvoden prövas rättsligt av någon utanför branschen, som till exempel Justitieombudsmannen.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.