97 procent av svenskarna söker information om företags produkter och tjänster på Google. Samtidigt annonserar endast en fjärdedel av Sveriges företag bland Googles sökresultat och bara vart tredje optimerar sin hemsida för att synas bättre på Google. Det visar den nya rapporten Svenska företag på webben 2017, från webbhotellet Loopia.

– Att nästan alla tillfrågade svenskar googlar efter information om företags produkter och tjänster visar tydligt hur viktigt det är för företag att synas väl på Google. Syns inte företaget bland sökresultaten är risken stor att de går miste om potentiella kunder som söker sig vidare efter andra alternativ, säger Jimmie Eriksson, vd på Loopia.

I en ny rapport från Loopia, Svenska företag på webben 2017, har svenska företags närvaro på webben undersökts och jämförts med svenskarnas förväntningar. Detta i syfte att ge företag insikt kring hur de ska prioritera sin webbsatsning för att tillgodose nuvarande och potentiella kunders förväntningar.

Facebook är favoriten för betald marknadsföring på webben

Nästan hälften av företagen, 42 procent, svarar att Facebook är det främsta alternativet när det kommer till betald marknadsföring av företaget på webben. På andra plats kommer Google AdWords som föredras av 23 procent, följt av Instagram på 17 procent.

– Google blir en allt viktigare kanal att synas i för företag för att nå ut till nuvarande och nya kunder, oavsett bransch och storlek. Därför bör företag först prioritera att skapa bra innehåll till sin hemsida för att synas bättre i sökmotorer och sedan komplettera det med interaktiv kommunikation i sociala medier, säger Jimmie Eriksson.

Tipslista: 5 knep för att optimera företagets hemsida för Google

1. Mobilanpassa hemsidan för att premieras i Googles mobila sökresultat och bli lättare att hitta.
2. Se till att hemsidan laddar snabbt genom att till exempel optimera bildstorlekar.
3. Väv in viktiga sökord och sökfraser i sidtitlar och rubriker.
4. Lägg till alt-texter med sökord och fraser på alla bilder så att hemsidan enklare hittas via bildsökningar.
5. Lägg till viktiga sökord i webbadressen till hemsidan - utan att det låter onaturligt.

Läs hela rapporten här »

Rapporten baseras på två statistiska undersökningar genomförda under juni 2017 i form av webbenkäter. Den ena genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Loopia och baseras på 1 011 respondenter i Sverige, enbart förvärvsarbetande i åldrarna 20-65 år. Den andra undersökningen utgörs av 1 025 svarande företag i Sverige, Loopias kunder, men exklusive enskilda firmor.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.