Styrelser med både kvinnliga och manliga ledamöter ger säkrare bolag än enkönade styrelser. Det visar statistik från kreditupplysningsbolaget Syna, som gått igenom alla klassade aktiebolag.

En jämförelse mellan bolag vars styrelser har enbart män eller enbart kvinnor med blandade styrelser ger ett slående resultat: Risken för ett aktiebolag att hamna på obestånd är i genomsnitt ungefär hälften så stor risk som för bolagen med enkönade styrelser.

– Vi gör en kreditklassning av alla aktiva aktiebolag som inte är precis nystartade. Sedan har vi jämfört den klassningen med styrelsernas sammansättning, undantaget suppleanter, berättar Kerstin Andersson, dataansvarig på Syna.

Forskningen säger: Könsfördelning spelar ingen roll för en organisations prestation, lärande & kreativitet

Skillnaden visade sig vara så stor att det är olika kreditklassningar för det genomsnittliga bolaget med blandad styrelse och det genomsnittliga bolaget med bara män eller kvinnor. De enkönade styrelserna gav en kreditklassning på tre av fem, precis som det genomsnittliga bolaget över huvud taget. Men bolag med styrelser som både har kvinnor och män har en genomsnittlig klassning på fyra av fem.

Läs även: Så sätter du ihop en bra styrelse till företaget

– Det är fantastiskt intressant att skillnaden är så tydlig, säger Synas vd Karl Stjerna. En brett sammansatt styrelse får mer kunskap att förlita sig på när den fattar beslut. Det är också ofta stora bolag som kan ha en bredd i en stor styrelse och då lägger de samtidigt ned mer energi på tillsättningarna.

Hela 73 procent av aktiebolagen har enbart män i sina styrelser. Skillnaden i risk för obestånd mellan dessa och bolag med enbart kvinnor i styrelsen är liten. Kvinnoföretagen har dock en större genomsnittlig risk än mansföretagen. Detta ser Karl Stjerna som ett branschfenomen.

– Typiskt manliga branscher som bygg och hantverkare har nu en stor efterfrågan både på grund av gynnsamma avdrag och konjunkturen.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.