Men då och då kommer det reklamkampanjer som sätter sig på minnet, reklamkampanjer som sticker ut från den förbipasserade masskommunikationen jag dagligen möts av. Jag talar om de unikum till reklamkampanjer som verkligen gjort avtryck i mitt medvetande på riktigt, de som så att säga ”gick genom rutan”. Dessa reklamkampanjer är från min synpunkt en förebild hur all reklam bör göras, de är att likställa med bra musik eller film. 

En sådan reklamkampanj är Microsofts lansering av Windows 95. Genom hela reklamfilmen visas scener med människor som för första gången börjar använda Microsofts produkter. Budskap som ”start discovering, start organize and start Windows 95” ackompanjeras med Rolling Stones Start me up, ett då så dyrt låtval att det skapade uppseendeväckande rubriker.

Men det som på riktigt gjorde kampanjen till det den skulle komma att bli var att Microsoft inte bara sålde ett operativsystem, de sålde självaste framtiden. Nu skulle nya tidens samhälle växa fram och människor skulle komma samman på ett nytt sätt. Även ur någon slags 90-tals Fukuyama-anda var detta höjden av mänsklig potential, nu kunde mänskligheten bara gå framåt. 

En annan reklamkampanj som etsat sig fast är Volvos Made by people. Reklamfilmen var ett led för att påvisa hur människor av olika ursprung och nationaliteter ända sedan mitten av 1900-talet begett sig till Hisingen och tillsammans byggt Volvo till vad det är idag. Men filmen lyfter också något mycket större, den skildrar det samhällsmaskineri som vi tillsammans verkar i, det fina med vardagens enkelhet om man så vill. Hur vanliga människor var dag lämnar barnen på skolan, beger sig till jobbet, käkar lunchlåda och stämplar ut. Det fina i det kontrakt som vi alla var dag upprätthåller och skriver under på. Filmen avslutas senare med ett Göteborg från luften där industrier, hamnar och trafik är i fokus samt med det avslutande budskapet ”made by people, made by sweden”. Reklamen sätter fingret på den samhällsroll som företag likt Volvo haft i bygget av det Sverige som vi känner det idag. Och det fina i att våra små vardagshandlingar får stort syfte när de upprepas dag efter dag.

Det mina två reklamexempel har gemensamt är hur marknadskommunikationen betonar företagets samhällsroll eller åtminstone potentiella samhällsroll. Den anspelar också på stora känslor inom mig som betraktare. I det första fallet om en framtida värld där allt ska vara möjligt, och i den senare en historia att nostalgiskt blicka tillbaka på, när Sverige stod högst på den industriella himlen, men även en nutid där detta knyts ihop till 2000-talets moderna bilindustri. Inom de båda filmerna har betraktaren alltså jaget en stor nyckelroll för att befästa reklamens budskap, det är mitt emotionella engagemang som också skapar det som jag upplever som filmens mening. 

Och det som utskiljer dessa riktigt bra kampanjer från andra där engagemanget kanske är lägre hos mig som betraktare är just när företag lyckas hitta de där relationsbyggande trådarna att dra i, där jag som betraktare blir en del av något större. Just relationsbyggandet mellan företag och konsument är någonstans grunden och essensen i marknadsföring, men å andra sidan mycket svårt i praktiken då dessa två val av reklamkampanjer är mina subjektiva favoriter, byggt på mina preferenser i övrigt.

Har du någon favoritreklam? Dela gärna i kommentarerna.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.