Världen förändras löpande och dina kunder överbelastas med information som alltmer har flyttat över till internet, sms och andra digitala plattformar. Det är viktigare än någonsin att använda de verktyg som verkligen fungerar och som gör att du kan skapa möjligheter till försäljning av din produkt eller tjänst. För det handlar om en koordination av utvalda verktyg där några är vassare än andra – men där en kombination av rätt verktyg, och smart taktik, kan bli en skräll.

Små företag drunknar i bruset

Så vad innebär Storytelling? Det är den attraktiva, superba berättelsen runt produkten eller tjänsten, Storytelling har visat sig vara extremt framgångsrikt. Det kan ge konkurrensfördelar om du använder det på rätt sätt baserat på din målgrupps behov. Mindre företag smälter alltför ofta in i bruset trots att de ibland har en bättre tjänst eller produkt än den större konkurrenten. Men hur ska målgruppen veta detta om det mindre företaget inte använder rätt verktyg och kanske inte är synliga för dem?

Storytelling är ett explosivt affärsverktyg som företaget kan bygga sitt varumärke med. I dagens marknadssituation är det nödvändigt att förstå hur man hanterar storytelling i sin marknadsprofilering. Historier har alltid varit en del av människors vardag och kommunikation - och när de berättas kan de förvandla varumärken till horisontella företeelser som far som löpeldar över flera marknader. Man vinner lojalitet och igenkännande. Storytelling förmedlar ett syfte som planteras i mottagarens hjärta och öppenheten för dessa historier är oerhört mycket större än om du ”bara” talar positivt om din produkt.

Strategisk berättarpraxis

Varje företag behöver ha en strategisk berättarpraxis som är en kristallklar kommunicerad berättelse som blir ryggraden i marknadsföringsstrategin – som i sin tur baseras på den övergripande strategin, den som styr företagets riktning på marknaden.

Trots att alla företag har en historia som de kan dela med sig av misslyckas flera att använda sig av tydlig och fängslande kommunikation. Det kan finnas fantastiska idéer och produkter med potential, men när kommunikationen via online-kanalerna havererar spelar denna potential ingen roll. Ett otydligt och inkonsekvent innehåll kan förvirra och når inte fram.

Företaget behöver utveckla sin ”story”

Storytelling har flera betydelser. Om du skapar en intressant berättelse kan innehållet organiseras mycket enklare och olika budskap som du vill förmedla kan hakas på i rätt fas. Varje del i berättelsen har en avsikt och gärna ett värdeförslag i linje med företagets övergripande strategi. Att varumärket har en berättelse gör det tydligare och lättare att förstå och relatera till och det blir dessutom skarpare och mer intressant mot omvärlden. Storytelling är väsentligt i dagens kravfyllda värld, det kan särskilja dig på marknaden så att det ökar din vinst. De företag som är mest framgångsrika i världen idag har djupa, intressanta berättelser som bärs fram i varumärket, ofta kommer dessa från företagets grundare. Exempel på detta är Tesla med Elon Musk och Amazon som grundades av Jeff Bezos - båda ville förändra världen. Dessa företag är inte bara produkt-och tjänsteföretag de är visioner och har i högsta grad en egen själ. Det finns också produkter med spännande berättelser - om företaget skapar en helt ny produkt kan man skapa en ny historia runt detta.

Var en vision som folk tror på!

Vad är din vision? Vilken vision representerar varumärket? Ska företaget vara en produktleverantör eller en vision som människor tror på och vill prenumerera på?

Läs frågorna igen. Dessa är avgörande frågor för vilken nivå av framgång som ditt företag kommer att nå. Allt oftare investeras det i människor, inte i företag. Investerare tittar på företagsledaren, grundaren och ledningsgruppen. Vilken kapacitet finns? Vilken vision? De allra starkaste historierna nyttjar människors känslor och ansluter till dem på ett genuint vis vilket skapar en tro för företaget och/ eller produkten. Det spelar ingen roll vem mottagaren är, det är alltid en människa som känner och relaterar.

Har du fått konkurrensmedel om bakfoten?

Den som tror att endast ”bra service” är ett konkurrensmedel gentemot nya kunder har fått detta om bakfoten. Vem som helst kan ta sig i kragen och säga att man har, eller skapa, bra service, men detta är endast inträdesbiljetten till att få vara med på marknaden. Du har kommit in på arenan men eftersom du har samma tjänst som flera andra har, kan du inte vara med och kriga om de främsta platserna på läktaren. Varför ska kunden välja ditt företag när de andra har lika bra service? En kund som inte känner dig kan omöjligt avgöra vem man ska anlita.

Ett konkurrensmedel är något som gör att ditt företag är annorlunda på ett sätt som gör att kunden väljer det. Storytelling är ett sådant konkurrensmedel - och ovärderligt! Kunder är fullproppade med information, det är överväldigande, därför är det extremt viktigt att lyfta sig ur bruset och ha en egen unik historia. Företaget behöver differentiera sig.

Beslutsfattande oftare emotionellt

Beslut är för det mesta känslomässiga, och människor binder sig gärna känslomässigt till historier man tycker om. Det finns förstås också logiska beslut och beslut som tas av vissa andra anledningar. Idag är personliga varumärken vardagsmat, dessa byggs upp via personens image eller en personlig historia och förtroendet mellan personen och följarna kan vara gigantiskt. På samma sätt kan ett företag med en speciell historia vinna sina kunder då man upplever varumärket utifrån ett känslomässigt engagemang.

Två amerikanska forskare, Rob Walker och Joshua Green startade projektet Significant Objects där man skrev djupa och målmedvetna historier runt föremål som man sedan la ut på eBay. Föremålen hade köpts in för en (1) dryg dollar på garage-rea och efter att man använt Storytelling såldes de för 8000 USD på eBay. Allt på grund av en smart berättarstrategi som band människor känslomässigt till produkterna.

Storytelling kommunicerar värderingar

Storytelling skapar förståelse och det kommunicerar våra värderingar. En berättelse kan tala till oss på ett sätt som data, presentationer och siffror inte kan. En riktigt stark berättelse skapar genuin kontakt med mottagaren och får mottagaren att tro på vad företaget står för. Företag ska inte vara rädda för att öppna sig och berätta om sin kamp, sina motgångar och sina framgångar – en nyckel i storytelling är passionen som ligger bakom varumärket och hur detta kommuniceras från hjärtat.

Varumärkeslojalitet uppstår när avsändaren, företaget, förstår det inneboende begäret som människor har att ansluta sig till något de är attraherade av. Ett smart – och öppet – företag slår in sin vision och sina drömmar i en fängslande historia och kommunicerar den i sin uppriktiga marknadsföringsstrategi.

Är detta ditt företag?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.