Anställda vill helst ledas av en visionär coach som är bra på att koordinera gruppens arbete. Nästan åtta av tio tycker att närmsta chefen påverkar deras hälsa och välmående.

Det visar en färsk undersökning från Sveriges största jobbmatchningsföretag Lernia. Människor rankar mjuka egenskaper så som tydlighet, lyhördhet och engagemang högst för hur en bra ledare uppfattas. Hårda och mer formella egenskaper så som utbildning, resultatfokus och expertis rankas lägre.

- Högt tempo, snabb digitalisering och ökad ohälsa på jobbet gör att mänskligt orienterade ledare efterfrågas. Vi ser också i våra uppdrag att denna typ av ledare är bra på att ta tillvara den kompetens som faktiskt finns om man öppnar för mer mångfald på arbetsplatserna, säger Helena Skåntorp, VD för Lernia AB.

I vissa sektorer är nu kompetensbristen så stor att den kan hindra företag att växa och samhällsfunktioner att utvecklas. Syftet med undersökningen är att Lernia vill hjälpa arbetgivare att bli bättre på att attrahera, behålla och utveckla medarbetare.

Nästan hälften av alla unga som arbetar vill någon gång själva bli chefer. Deras främsta drivkraft handlar just om att få utveckla andra människor. Drivkraften att få leda andra är inte lika stor, särskilt inte inom industrin.

Analysföretaget United Minds har, på uppdrag av Lernia, genomfört en undersökning bland 1 522 yrkesverksamma genom digitala paneler via Cint. Undersökningen är en fortsättning på en rapport om de viktigaste trenderna som formar svensk industri, som Lernia gav ut tidigare i år.

Resultat ur undersökningen:

  • Ledarens många roller. Framtidens ledare är en visionär coach och koordinatör. Chefens coachande egenskaper rankas allra högst.
  • Värdebaserat ledarskap. De flesta, tre av fyra, skulle ha svårt för att arbeta med en chef som har fel värderingar. 
  • Medarbetaren i centrum. 77 procent av medarbetarna tycker att chefen har viss eller stor påverkan på deras hälsa och välmående. 
  • Inkluderande ledarskap. En tredjedel upplever att de har litet eller inget inflytande över förändringar på arbetsplatsen. Fyra av tio har visst inflytande. Ändå är nio av tio positiva till mer inkludering och mer ansvar. 
  • Framtidens ledare. Den främsta anledningen till att människor vill bli chef är för att få utveckla andra. Drivkraften att få leda andra är inte lika stor, särskilt inte inom industrin. 
  • Robotchef? Nej, tack! Men vissa av chefens uppgifter, till exempel rapportering, skulle nog kunna göras av en robot.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.