Ledarskap är ofta något som bara händer i mindre bolag. Någon måste leda och entreprenören går ofta först och visar - i attityd, i mängd arbete, i hur kvalitet uppnås. En stor del av ledarskapet sitter till slut “ i väggarna” - i det informella. Mycket ligger i att folk dyker upp och det är viktigt för att ledaren skall känna sig trygg i att jobbet faktiskt görs.

Chefers separationsångest

Ledarskap kan uppfattas som nog så svårt och när folk vill distansjobba så är det nästan som om många chefer får panik. Min erfarenhet är att många chefer inte klarar av ledarskap inom distansarbete, därför att deras ledarskap grovt förenklat baseras på volym - “är du på plats och gärna länge, så har företaget fått valuta”

Om man tittar lite närmare på det hela så kan man ana att ledarskapet ofta är ganska outvecklat:

Målorientering

Vet du exakt vad en person skall uppnå och är ni överens om det utfall som skall uppnås blir platsen i sig ganska onödig. Litar du på att personen vill göra att bra jobb och nå sina mål, så behöver du inte följa upp över axeln eller ha motsvarande en bebismonitor så att du kan se att medarbetarna är på jobbet. 

En gåva till företaget

Förstår du att alla (särskilt de som har barn i småbarnsåldern) har ett livspussel att få ihop, så inser du att distansarbete kan vara en gåva till många anställda. I stället för att pendla bort 1,5 timmar per dag, så kanske de kan jobba hemifrån 2 dagar, sänka sin stress och få livet att gå ihop.  

Flexibilitet är det nya konkurrensmedlet

Respons från en anställd: Som jag letat efter ett sånt här företag att jobba på.

Jag har själv gjort två mycket lyckade rekryteringar sista åren (en man och en kvinna), där just flexibilitet var en faktor för att vinna över denna person. Vi kunde gå relativt lågt i lön just pga vi använde valutan flexibilitet och distansarbete - och verkligen menade vad vi sa. Dvs 50% eller 80% är det vi menar, vi pressar inte in timmar i en deltid.

Uppsidan är uppenbar

Värdet av utvilad och motiverad personal är mycket högre per lönekrona, det är en klar win-win. En person som är utvilad och jobbar 50-80% levererar enligt min erfarenhet ofta mer än en person som är stressad på 100%. Dessutom mår personen bra och vill stanna kvar länge.

Miljö, familjer och lokalsamhälle vinner även på detta - vuxna som är hemma är bra på många sätt. Sjukfrånvaro går ner - folk kommer inte in och smittar kontoret med magsjuka då de känner att de måste visa sig för att få lön. Du kan knyta ny viktig kompetens till bolaget som bor någon annanstans - det är viktigt för din konkurrenskraft.

4 saker att tänka på

  1. Personal som inte vet vad de skall göra eller junior personal som behöver läras upp måste få stöd - klarar du av det på distans? Det går, men här behöver du lägga extra fokus. Även de anställda måste förstå att frihet betyder ansvar. Ofta kan det bli tuffare för de som inte har lätt att leda sig själva

  2. Ditt ego - du måste utmana dig själv och titta över hur du leder. Kan du möta brist på kontroll genom närvaro, genom uppföljning mot mål (gärna att den anställde skriver egna mål och ni blir överens) så klarar du omställningen. 

  3. Du missar att det informella kontakterna på kontoret och att fysiskt vara plats är viktigt. Team och företag som är remote har ofta ‘digital fika’ via video-samtal schemalagt eller så ser de till att träffas intensivt på konferenser, retreats eller löpande för fysiska arbetsdagar.

  4. Summering: Ledarskap på distans förutsätter att du tänker över ditt fysiska ledarskap. Det är nyttigt i sig. Det finns många uppsidor med distansarbete och man klarar av det med lite investering och blir starkare som bolag. Yngre generationer kommer troligtvis att kräva det. Långa avstånd och glesbyggdsarbete kan vändas till konkurrensfördel - folk kan bo var de vill och när de bidrar till firman går de in med energi. Slutsats: accepterar du inte distansarbete går du miste om fördelarna. Många står och stampar här idag.

Fler resurser:

Att leda virtuella team i problematiska tider

6 tips hur du som chef kan leda på distans

8 hinder för att samarbeta på distans samt 14 tips på verktyg för hemmakontor


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.