Som företagsledare fattar man beslut hela tiden. Besluten är till och med ett styrmedel för företagets marknadstakt, det vill säga företagets tempo framåt. En medveten beslutsfattare är dynamisk medan en beslutsfattare som inte har lika stor grad av medvetenhet fattar betydligt osäkrare beslut. Det är aldrig för sent att skaffa sig större medvetenhet, men för att göra det behöver man förstå att man saknar det.

Ledare med öppet sinne fattar bättre beslut

Kan man fatta bättre beslut om man har ett öppet sinne? Chansen är större. Om du är öppen har du ofta ett mindset där du inte är rädd. Den som vågar se ”mer” vågar också bekanta sig med det okända och kan vara mer dynamisk eftersom man har ett bredare synfält. Ju smalare synfältet är desto sämre beslut fattar man då man inte har hela bilden på bordet. Om du ser hela spelplanen och även är beredd att utforska det du inte tidigare sett kommer dina beslut att bli mycket mer korrekta och verklighetsförankrade. Du kan också fatta snabbare beslut när det behövs eftersom du får en större säkerhet genom att se mer.

Rädda ledare fattar dåliga beslut

Det är sällsynt att en företagsledare säger sig vara rädd och osäker, det mer vanliga är att man i stället undviker att ge sig ut i okända vatten eftersom det är tryggare att fatta beslut på arenor som man känner till. Det finns inget mer bromsande för utveckling är en företagsledare som inte vågar gå dit ingen har gått och som fattar beslut därefter. En rädd ledare kan förstöra företagets framtid, och det är inte ovanligt att dessa ledare döljer sig bakom ett trevligt och socialt sätt. Man ska alltid titta på vart ledarens beslut tar företaget och hur företaget agerar på marknaden när man väljer affärspartners. Tänk som en professionell investerare och satsa på de affärspartners som har mentalt öppna personer i ledningen – satsa på personer inte företagsnamn.

Ett dynamiskt beslutsfattande är en drivkraft för hela företaget eller koncernen. Som företagare är ditt jobb även att fatta beslut och det handlar inte om subjektiva beslut, du behöver vara medveten för att kunna fatta beslut som är bra för företagets utveckling.

Bra beslut ökar affärspotentialen

Bra beslut ökar alltid energin i företaget, men det ökar också affärspotentialen. Här följer några faktorer som du behöver ha eller utföra för att skapa underlag till ett bra beslutsfattande:

  • Du behöver kunskap om ämnet.
  • Du behöver se hela marknadsbilden och ha korrekt information.
  • Ditt mindset måste vara öppet.
  • Dina egna färdigheter är viktiga.
  • Ha en god och naturlig affärsinstinkt.
  • Vara datadriven och tänka logiskt.

Om du fattar ett beslut och inte genomför det i verkligheten är det likställt med att du inte har bestämt dig alls. Detta ger en sladdrig och icke disciplinerad organisation som tappar tempo. Varför fattar du då beslut? Självklart för att företaget ska lyckas! Tänk på att dessa ska följa upp. Beslutsfattandet är en del av problemlösningsprocessen som i sin tur är en aktiv del av förbättringsprocessen. Beslut ska prioriteras och åtgärderna ska ha deadlines. Företaget ska helt enkelt vara så tight som möjligt.

De modiga besluten

De företagsledare som tar ”modiga” beslut blir oftast framgångsrika. Det gamla talesättet att man behöver ge något för att få något stämmer i högsta grad. Vad är då hemligheten bakom de modiga besluten?

Du måste tro på dina egna beslut, och detta kommer tillbaka till det öppna sinnet och din ledarstil som orädd ledare. Att känna tvekan om någon annan säger till dig att du fattar felaktiga beslut behöver du tro så mycket på dig själv att du inte påverkas. Ett gott råd är dock att analysera alla inkommande synpunkter, vilket en öppen företagsledare gör.

Fatta inte beslut med tvivel. Om du inte tror på dina beslut kommer du antingen att inte genomföra dem eller så kommer du att fördröja dem. Du måste helt enkelt tro på dina beslut och genomföra de som du tagit. Det är farligt för företaget om du tvekar eller har tvivel

Öka din egen kunskap

Hur skapar man självförtroende när man behöver fatta rätt beslut?

Lär dig att kontinuerligt öka den egen kunskap och ta in helhetsbilden av din omgivning. Ju säkrare du blir när du navigerar i omgivningen desto bättre beslut kan du fatta. Det ligger en gigantisk potential i detta. Att läsa mycket breddar bilden.

Ett bra sätt och ett tips på lärande är att fråga dig själv varför saker händer. Dina svar kommer att baseras på en undersökning av grundorsakerna och de eventuella konsekvenserna som blir resultatet av handlingarna. 

Håll dig informerad

I egenskap av företagare kommer du att behöva olika typer av information för olika produkter i verksamheten. Du behöver även löpande ta in information från omvärlden för att hålla helhetsbilden uppdaterad. Var noga med rapporter och se till att du kan dina siffror. Om du har siffror och omvärld (marknad) ”i huvudet” får du också en automatisk beslutsförmåga av hög klass eftersom du ”lever” med de faktorer som är grundläggande. Om du inte är löpande informerad och uppdaterad på helhetsbilden blir beslutsfattandet betydligt mer osäkert.

Affärsplanen och teamet

Ett kompetent beslutsfattande gynnar affärsplanen men även teamet. Man kanske inte tänker på det, men som nämnts här ovan är besluten en drivande faktor till företagsutveckling. Om du har en plan, och allting utförs enligt planen, blir dina beslut enklare. Du kan sedan analysera framåt vilket innebär att du kommer att vara förberedd nästa gång det händer. Ibland kan dock planer missa verkligheten och skapa problem i stället. En guide hur du skriver en affärsplan hittar du här.

Läs vidare: 17 tips hur du vänder förlust till vinst


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.