Att vara chef är inte lätt. Men det brukar fungera bättre om man lägger mer fokus på att leda än bara på att chefa. Definitionsmässigt är ju en chef någon man förväntas lyda medan en ledare är någon man väljer att följa. Med tanke på att chefens framgång är beroende av medarbetarnas är det oftast en ganska bra idé som chef att göra vad man kan för att vara en bra ledare.

Alltså kommer här en lista på 10 tumregler som kan hjälpa dig att lyckas som ledare och chef under 2024:

  1. Utgå från att dina medarbetare vill göra sitt bästa och visa dem tillit. Hantera undantagen
  2. Var tydlig. I kommunikation och i hur du formulerar roller och mål
  3. Var också tydlig med din vision, men samtidigt beredd att justera den efter omständigheterna. Vi lever ju i en tid av oerhört snabb och oförutsägbar förändring.
  4. Sätt utmanande men möjliga mål för organisationen. Se till att medarbetarna får egna, motiverande mål att arbeta mot, mål som de verkligen kan påverka själva. Följ upp ofta och odramatiskt, som en del i det löpande arbetet. Var generös och frekvent med återkoppling, särskilt positiv. Det gör det lättare att leverera – och ta emot – den som inte är lika positiv när det behövs. "En näve socker för varje nypa salt."
  5. Lyssna. All bra kommunikation grundas på att man lyssnar för att förstå. All bra kommunikation utgår från mottagarens förutsättningar och omständigheter. Förtroende och engagemang grundas i bra relationer. Dessutom är ofta medarbetarna närmre både kunder och "verkligheten". Genom att lyssna på dem kan du bli medveten i tid om både risker och behov att justera vision och mål.
  6. Ge medarbetarna förutsättningar att lyckas. Kompetensutveckling, mandat, rätt verktyg och utbildning i att använda dem. Det innebär också att ge dem mandat (och ramar) för att själva kunna hantera problem och utmaningar.
  7. Lita på att dina medarbetare själva vet HUR (och var) de bäst gör sitt arbeta. Alla är vi olika och alla lyckas vi på vårt eget sätt.
  8. Ha modet att visa att du inte alltid vet bäst. Respektera och ta tillvara medarbetarnas expertis och erfarenhet. Skapa en nyfiken och lärande organisation genom att uppmuntra utveckling och ansträngning (inte bara uppnådda resultat), liksom att dela med sig av egen kunskap och erfarenhet. "Den som tror sig veta allt lär sig inget."
  9. Den som mår bra presterar bättre, gör färre misstag, är mer kreativ, mer uthållig och oftast mer lojal. Värna om att ditt team mår bra, tar hand om varandra och får den återhämtning de behöver. Ta hand om dig själv också.
  10. Var uthållig, tålmodig och rättvis. Få saker fördärvar företagskulturer så som upplevd orättvisa och favorisering.
Visst, det är inte en lätt sak att lyckas med alla tio punkterna, men det är som i sport: ju mer du tränar desto bättre lyckas du. Och utan ett mål blir träningen lätt bortprioriterad. Så varför inte satsa på att 2024 ska bli året då ditt ledarskap får både medarbetarnas engagemang och resultatet att gå i taket!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.