Kelly Odell, som har ett förflutet på chefspositioner på bland annat Telia Mobile och Volvo Personbilar, läste många ledarskapsböcker och gick ett stort antal ledarskapskurser utan att hitta en filosofi som kunde tillämpas i hans chefsvardag. Han bestämde sig då för att lansera en egen ledarskapsfilosofi som går på tvären gentemot etablerade ledarskapsteorier; mänskligt ledarskap.

– Än idag existerar en idealbild av hur en ledare ska vara. Den mänskliga faktorn går inte att bortse ifrån, förväntningar på ledare ställs ofta utifrån orimliga perspektiv. Med min bok tar jag även död på några vanliga myter kring ledarskap, säger Kelly Odell, föreläsare och utbildare inom ledarskap och förändring och författare till Mänskligt ledarskap - 10 budord för den (o)fullständige ledaren.

Mänskligt ledarskap baseras på tio budord som inte är pekpinnar eller exakta lösningar. Det är snarare tio viktiga pusselbitar i ett hållbart och mänskligt ledarskap, en riktning som var och en kan ta till sig och tillämpa på sitt sätt i sitt eget ledarskap. Budorden levererar inga färdiga recept, men kan med fördel så tankefrön hos läsaren.

10 Budord för ett mänskligt ledarskap

1. Var ödmjuk. Efter ett par år som chef är det lätt att framgången får dig att betrakta dig själv som lite bättre än alla andra. Även om du är en duktig chef så är de ingen övermänniska. Behåll ditt ödmjuka förhållningssätt inför chefsuppgiften och se till att ha båda fötterna på jorden, oavsett vilka framgångar du har som chef är du fortfarande en helt vanlig människa.

2. Våga delegera. Ditt jobb är att skapa goda förutsättningar för att dina medarbetare ska få sitt jobb gjort. Släpp detaljfokuset och se till att du hela tiden koncentrerar dig på rätt saker.  En marknadschef som blir vd och ständigt lägger sig i marknadschefens jobb för att säkerställa att saker och ting hanteras på rätt sätt är definitivt ingen bra vd.

3. Behåll din frihet. Som chef gäller det att inte hamna i ett ekonomiskt läge där du inte vågar förlora eller lämna din position. Som chef brukar man tjäna lite mer än sina medarbetare. Om du konsumerar upp hela din lön istället för att skapa en privatekonomisk buffert så vågar du inte riskera din position eller lämna en chefsroll när den inte längre känns rätt.

4. Skapa en riskkultur. Ett skäl till att chefer har högre lön än sina medarbetare är det faktum att de har ett ”risktillägg” som innebär att de ska våga ta risker i sin roll när det är befogat. Som chef har du betalt för att ta risker i ditt arbete. Som chef måste du helt enkelt vara beredd att ta dig an din uppgift med ditt jobb som insats. Din uppgift är inte att till varje pris behålla ditt jobb, som chef ska du snarare fokusera på att skapa värde och ta genomtänkta risker.

5. Leverera verkliga resultat. Kom ihåg att regler och policys aldrig har ett egenvärde eller separat syfte i en organisation. Dess enda syfte är att underlätta arbetet med att driva företaget på ett framgångsrikt sätt.  Regler och policys är aldrig heliga, när de inte längre underlättar verksamheten har de inte längre något existensberättigande. Alla verksamheter har en vis politik som reglerar hur verksamheten fattar beslut och fördelar makt och ansvar. Men när politiken blir viktigare än verksamhetens mål och syfte har verksamheten blivit sjuk.

6. Var inspirerad och inspirera andra. Många människor betraktar det som ledarens viktigaste uppgift att motivera andra människor, men motivation kommer alltid inifrån så ingen människa kan i egentligen motivera någon annan. Däremot kan och bör du lägga fokus på att inspirera dina medarbetare på olika sätt.

7. Basera beslut på fakta. Intuition är en viktig tillgång för alla människor, inte minst chefer.  Som ledare bör du dock betrakta din intuition som ett komplement till strukturerade beslut som baseras på ett gediget faktaunderlag. Att driva ett företag på intuition kommer aldrig att vara ett framgångsrecept, sätt inte företagets lönsamhet eller framtid på spel genom att missbruka din intuition.

8. Säg vad du tycker. Många chefer anser att de arbetar i en organisation där det är högt i tak, men om man frågar medarbetarna i samma organisation instämmer de sällan. Som chef behöver du våga dela med dig av dina åsikter och bidra till att skapa ett klimat där dina medarbetare vågar göra detsamma.

9. Stötta dina medarbetare. Din viktigaste uppgift som chef är att skapa rätt förutsättningar för att dina medarbetare ska trivas, prestera och må bra på jobbet. Sätt därför av mycket tid till att stötta dem på olika sätt.

10. Gå från chef till ledare. Chef är en formell befattning, företagsledningen väljer vem som ska bli chef men ledare blir du först när du förtjänat medarbetarnas förtroende. Som chef har du egentligen ganska lite makt och inflyttande. Det är först som ledare du verkligen har möjlighet att leda och påverka dina medarbetare och skapa värde för din verksamhet.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.