Därför måste du alltid vara kunnig och veta var din konkurrent har sina starka och svaga sidor, det som din konkurrent är bra på och det konkurrenten gör dåligt. Din viktiga uppgift blir att utifrån denna kunskap försvaga och minska konkurrentens styrka och förtydliga konkurrentens svaghet och brister så att dessa brister blir tydliga i kundens ögon. Det är på det sättet du sänker konkurrentens erbjudande och ökar din egen styrka och slagkraft i kundens övervägande inför beslutet som säkrar din affär.

"Kom ihåg att alltid vårda och utveckla relationerna med dina kunder"

Det är EQ som avgör framgång
Det är många faktorer som påverkar hur vi hanterar våra relationer. Det är såväl verbala och känslomässiga faktorer som fysiska faktorer som avgör om du hanterar relationer till dina kunder på ett positivt eller negativt sätt. EQ betyder - emotionell kompetens. Det har sitt centrum i känslomässig kommunikation.

Ett fint råd i konsten att umgås i affärslivet kom från Henry Ford, han sa: ”om det finns någon enda hemlighet bakom framgång, så ligger det i din förmåga att förstå kundens synpunkter och se saker och ting ur kundens synvinkel”.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.