Affärer som Willys och Ica har sedan flera år infört självscanning av varor där kunden själv scannar och betalar. Ibland utförs stickprovskontroller för att övervaka så kunderna sköter sig eller inte råkar göra fel. Stölderna har dock ökat och flera butiker i Sverige har valt att återgå till kassa med personal.

Men det är inte bara butiker som är missnöjda.

Butikskedjan Booths gör sig nu av med sina självutcheckningsmaskiner. Långsamt, opålitligt, opersonligt är några klagomål från deras kunder.

Vissa behöver dessutom fortfarande hjälp av en människa när de använder dessa maskiner.

Kunder från denna detaljhandelskedja är inte de enda som har klagomål på dessa obemannade maskiner. Memes och videos med fel som kunder råkar ut för, finns över hela internet och vissa kunder blir till och med misstänkta för brott.

Butiker som Walmart tar bort självutcheckning i vissa butiker på grund av stölder. Costco reviderade också strategin där personalen nu måste dubbelkolla medlems-ID och hjälpa till med att skanna vid deras självutcheckningsdiskar. Costco förlitar sig på medlemsavgifter för att tjäna pengar.

Tidningen Dagligvarunytt rapporterade om fusk för miljonbelopp vilket tvingar butiker att sluta med självutcheckning.

– Man plockar på sig tio-femton varor, tittar sig över axeln och ser om någon tittar. Om det inte är det nöjer man sig med att scanna en vara, säger butikschefen Pontus Granqvist till SVT Nyheter Väst.

Supermarket News-läsare anser att detaljhandels framtid inte innefattar automater för självutcheckning. Brist på mänsklig interaktion som många uppskattar med mänskliga kassörskor är ytterligare en anledning till varför kunder väljer att inte använda dessa maskiner.

Självutcheckning introducerades för mer än 30 år sedan med löftet att det skulle minska kostnaderna för detaljhandeln. En studie visade att butiker med självutcheckning har minskat arbetade timmar vid kassorna med ca 30%.

Men räcker den fördelen med självscanning för att täcka upp för  nackdelarna?

Undersökningar visar att livsmedelsbutiker i stället lider förluster på andra delar av sin verksamhet.

Adrian Beck, professor vid University of Leicester i Storbritannien, som studerar detaljhandelsförluster sa att hans undersökning av 93 återförsäljare i 25 länder led av sänkt vinst. Han uppskattade att så mycket som 23 % av deras förluster berodde på en kombination av stöld och fel som kunderna begick i samband med självscanning.

Christopher Andrews, sociolog och författare till "The Overworked Consumer: Self-Checkouts, Supermarkets and the Do-It-Yourself Economy", sa att återförsäljare fortfarande måste investera i regelbundet underhåll och övervakning av dessa obemannade stationer. Så självscanning kommer i slutändan att lägga till extra löpande kostnader för företagen.

Targets vd Brian Cornell sa i ett konferenssamtal att företaget, på grund av stöld, förväntas förlora 500 miljoner dollar på grund av stöld i år. Problem med självscanning är en av de många faktorerna.

Olika rapporter visar att det fortfarande finns många kunder och livsmedelsaffärer som anammar självutcheckningsterminaler. Men med de senaste rapporterna om självscanning, verkar det som om framtiden för dessa maskiner är osäker.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.