Välstånd borde inte vara så klurigt, men det är ändå påfallande ofta som folk drar fel slutsatser. Som att staten kan skapa välstånd. Eller att socialdemokraterna och välfärdsstaten skapade det moderna, rika Sverige.

Välstånd är inte BNP

Innan vi går in på var välstånd kommer ifrån och hur det skapas, så är det viktigt att poängtera att välstånd inte är detsamma som BNP. Visserligen är BNP ett sätt att försöka mäta en ekonomis “storlek”, men det betyder inte att varje ökning av BNP måste vara ökat välstånd.

Kommunistkina är ett bra exempel på detta. Där har regimen satt i system att skapa BNP snarare än att skapa värde, vilket betyder att lokala och regionala småpåvar har mål att uppnå viss BNP-tillväxt. Hur gör man då det?

Men sådana ökningar av BNP betyder ju inte att kineserna i gemen får det bättre. Det är bara BNP som går upp.

Jo, man använder konstens alla regler till att öka de siffror som BNP baseras på. Vilket i det här fallet handlar om att spendera pengar på alla möjliga byggen, vilkas samhällsnytta kan diskuteras. Men eftersom BNP inte baseras på verklig nytta utan på uppmätta kostnader i produktion och slutpriser, så betyder det att man kan investera pengar i skrytbyggen utan rimlig användning och därigenom öka BNP.

Om man dessutom gör ett ganska dåligt jobb så att byggena kostar enorma summor i underhåll så får man en återkommande kostnad som också räknas till BNP. Därför bygger man dyrt och dåligt - och lägger rejäla summor på underhåll eller ombyggnationer.

Men sådana ökningar av BNP betyder ju inte att kineserna i gemen får det bättre. Det är bara BNP som går upp.

Vad är välstånd?

Vad är då välstånd på riktigt? På ren ekonomiska är välstånd att ha medlen att tillfredsställa sina önskemål. I ju större utsträckning man kan tillfredsställa alla sina önskemål, desto “rikare” (mer välstånd) är man.

Det låter enkelt, men så är det inte. Problemet är att resurser är knappa och att de är relativt oanvändbara i den form som man finner dem i naturen. Där finns till exempel träd, men det är klart enklare att hantera och använda plankor eller papper för att tillfredsställa specifika önskemål. Så det krävs en massa geniala innovationer och enorma investeringar för att göra naturen mer användbar, vilket betyder att den mer effektivt kan tillfredsställa våra önskemål.

Med den definitionen i åtanke blir det kinesiska exemplet knäppt. De använder ju massor av knappa resurser till att skapa sådant som är till liten eller ingen nytta. Fuskbyggen är inte bättre på att tillfredsställa önskemål än riktiga byggen. Sådan resursanvändning är helt enkelt slöseri. Men BNP stiger.

Det har tagit flera hundra år av teknikutveckling, innovationer, entreprenörskap och lärande för att komma dit vi kommit.

Se även: Arbetarklassen bör släppa sin allierade, staten

Var kommer välstånd ifrån?

Om välstånd är att ha möjlighet och medel att kunna tillfredsställa önskemål så betyder det att ju smartare lösningar vi kommer på, desto mer välstånd får vi. Ju effektivare vi använder våra knappa resurser, desto mer välstånd har vi. Jo, det är faktiskt precis så enkelt, även om det inte är så enkelt att göra.

Det har tagit flera hundra år av teknikutveckling, innovationer, entreprenörskap och lärande för att komma dit vi kommit. Varje generation bygger vidare på det den tidigare generationen lämnade efter sig, precis som en entreprenör kan använda sig av de snillrika lösningar som tidigare entreprenörer skapat. Så det är en kumulativ process, som kan gå snabbt eller långsamt beroende på förutsättningarna för att skapa nya briljanta lösningar.

Välståndet skapas av människor som i frihet tillåts experimentera och skapa för varandra. Det skapas på marknaden.

Vad krävs för att ett samhälle eller ett land ska skapa välstånd? Jo, det krävs att det finns människor som är villiga att testa och riskera att förlora. Det krävs entreprenörer. Men för att de ska tycka att det ska vara värt det så krävs också att de kan tjäna pengar om det faller väl ut.

Med andra ord: det krävs frihet att försöka, frihet att lyckas och frihet att misslyckas.

För detta krävs också privat egendom, som ökar när man lyckas och minskar när man misslyckas. Det är ju just genom att äga medlen att tillfredsställa våra önskemål som vi kan ha verkligt välstånd. Vare sig vi är entreprenörer (som skapar fler möjligheter) eller konsumenter (som får del av dem).

Eftersom välstånd skapas är det helknasigt att hävda att staten är källan till välstånd. Staten kan endast omfördela resurser som redan finns, men staten är inte en skapare - den är ingen entreprenör. Staten omfattas inte heller av marknadens logik, det vill säga att den som skapar värde för andra får mer värde själv (och den som förstör värde får mindre).

Välståndet skapas av människor som i frihet tillåts experimentera och skapa för varandra. Det skapas på marknaden.

Text av Per Bylund, först publicerad på Cospaia.

Relaterad läsning: 5 saker vänstern inte förstår om ekonomin


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.