Hon sitter på marken med benen i kors, omgiven av grönska i ett av de vackraste växthusen man skådat. Det är lugnt och ljummet trots kylan ute. Det är väldigt tyst. GunMarie Persson är jämtländskan som varit entreprenör och drivkraft i Ragundas landsbygdsutveckling i många år. Stunderna i växthuset ger styrka och inspiration till att driva nya projekt. Luften vibrerar av positiva tankar och ibland också nybakat. GunMarie har alltid ett nytt projekt på gång och det finns en tyst magi runt henne.

Fel mentalitet bromsar lokal utveckling

Detta är kvinnan som arbetat i de flesta branscher med anknytning till hälsa och välbefinnande, från landsbygdsutveckling till turism och hälsoteknologi. GunMarie var också en av grundarna och tidigare VD för Destination Ragundadalen. Idag arbetar hon för Moderna Försäkringar lokalt. Hon har varit en kraftfull motor i den lokala tillväxten under flera år och fortsätter att vara det, framförallt inom besöksnäringen.

- Den största utmaningen i att vara kvinna och ledare i Jämtland upplever jag vara mental, säger GunMarie, det är mycket svårt att skapa en miljö där alla på landsbygden går åt samma håll och inte riktigt greppar vikten av rätt sorts strategisk planering, speciellt ledare som suttit många år på sina poster har svårare att ta till sig nya tankesätt även om det är populärt att säga att man gör det. Den mentala kampen är nog den största och svåraste av dem alla och den eldas på av ”svåger-politik” och personer som inte vågar sticka ut. Detta bromsar utveckling.

Hur löser man då mentala utmaningar bland företagare på landsbygden? 

GunMarie menar att detta är både en livsstilsfråga och en fråga som berör det regionala styrsättet.

- Har man hela tiden gjort saker på ett visst sätt och nött in ett visst beteende tar det längre tid att ändra på detta och det krävs också en viss insikt och öppenhet – inte att man fortsätter att tro att man kan allt bäst själv, säger GunMarie, människor med nya idéer som inte följer det gamla ramverket får det svårt om de inte lyckas skapa en relation med någon på beslutsfattande nivå, och även då är det svårt. Det bästa råd jag kan ge är att hitta ett gemensamt intresse att knyta an till, eller en gemensam viljeriktning som man kan börja arbeta runt för att vinna förtroende. Då bildas en brygga mellan gammalt och nytt.

Mentala låsningar är en bromskloss i flera branscher, politiker och statliga organ förstår inte företagaren, ibland handlar det också om gap mellan människa och teknik eftersom vissa branscher är mer digitaliserade än andra. De projekt som små företag som inte är så kapitalstarka kan delta i är ofta grundade i statligt utvecklingskapital vilket betyder att man inte till fullo är helt fria att agera marknadsmässigt och som man skulle behöva i ett sådant projekt. Det finns förstås framgångsrika undantag.

GunMarie vill internationalisera

GunMarie har arbetat hårt för att försöka knyta bygden till internationella möjligheter inom besöksnäringen. Det finns oändligt mycket attraktivt i det vackra Ragunda, bland annat har GunMarie varit engagerad i utbyten med Thailand eftersom världens enda thailändska paviljong med kunglig spira lokaliserad utanför Thailand finns just i Ragunda kommun.

- Ja, den är mycket vacker och skänktes en gång av Thailands kung till vår svenske kung, en sann historia som ger bygden en plats på kartan, mitt hjärta klappar för Thailands folk. Jag jobbar med hjärtat - min största styrka är mitt driv och att jag gör saker helhjärtat, säger GunMarie, om uppdraget saknar tillväxtpotential tackar jag nej, eftersom jag vill åstadkomma något och jag är väldigt arbetsglad när jag går in i saker, det är fullt ut.

Svårt för småföretagen under pandemin

Besöksnäringen i Jämtland genererade cirka 5000 nya jobb per år innan pandemin slog till. Enligt statistik från Tillväxtverket minskade antalet sysselsatta inom turism nationellt med 9% under 2020. Detta var en av de sektorer som drabbades hårdast av pandemin. Turismens andel av BNP sjönk till 1,6%, vilket är en minskning av förädlingsvärdet med 33% jämfört mot innan pandemin. Detta drabbade många mindre företag hårt. Under hösten 2021 har kurvan dock börjat vända.

- Jag ser en ökning inom naturturism vilket jag tror att covid-19 triggat ytterligare, säger GunMarie, då är man mer ute i naturen på avstånd från varandra men tar ändå del av vackra upplevelser. Det har funnits en betungande minskning av intäkter för lokala hotell och restauranger, även arrangörer som fått sälja fastigheter och rörelser för att kunna avlöna sin personal, detta är tragiskt.

Slår huvudet i det mentala glastaket

Det är inte bara styrelser som har ett glastak det ibland kan vara svårt att tränga igenom. Det finns också på flera andra håll vilket GunMarie ibland stöter på då hennes tankegångar är alltför framtidsinfluerade. Bland annat har hon tidigare engagerat sig i digitalisering, Internet of Things, inom sport och fritid.

- Här finns många duktiga människor och mycket potential, men man möter ofta samma begränsade mentalitet där man väljer att inte ta det extra steget utanför sin gamla ram för att skapa nya möjligheter, berättar GunMarie, man gör det man alltid har gjort och när det gäller rejäl digitalisering så når den inte ut till alla på landsbygden, det vill säga den digitalisering som småföretagare i landsbygd skulle behöva vara delaktiga i – men deras mentalitet stoppar dem ofta.

Hade detta fungerat bättre om du varit kommunal manlig ledare? Eller gör detta ingen skillnad?

- Visst gör det skillnad, en man i beslutsfattande ställning är stark i både lokal landsbygdspolitik och vad gäller framtida utveckling på alla arenor, säger GunMarie, men även om jag slagit huvudet i glastaket ibland är jag är glad att jag en gång gjorde valet att vara en fri och obegränsad entreprenör som kan tänka utanför ramarna.

- Det finns många utmaningar, fortsätter GunMarie, speciellt inom hållbar destinationsutveckling där man oftast prioriterar kortsiktiga ekonomiska effekter före sociala och miljömässiga konsekvenser, jag ser inte att det finns tillräckliga strategier för att hantera dessa delar mot ett långsiktigt hållbart resultat.

Digitalisering bland landsbygdsföretag

Alla företagare använder idag någon form av digitala verktyg, men frågan är hur långt framme man ligger i att utveckla attraktiva tjänster och produkter med hjälp av digitalisering. 

- Jag upplever att det är bättre, fast på nivån som pandemin tvingat fram, det vill säga att möten och konferenser sker digitalt, säger GunMarie, jag upplever att yoga och hälsoaktörer har skapat mycket mer onlinematerial och kör onlineträning, men det finns mycket kvar att göra, man tror ofta att det är mer komplicerat än det är och därför går man bara till en viss gräns eftersom man är lite obekant med hur man ska ta fram vissa saker.

Distansarbetet har utvecklats rekordsnabbt i och med pandemin, den utveckling som redan var på väg speedades upp ordentligt. Tvånget skyfflade in företagen i distanssituationer och plötsligt är det naturligt att arbeta på distans, hemifrån. Acceptansen - att detta är lika effektivt, har gått hem i Ragundadalen. 

- Arbetet sker numera utifrån deadlines och måluppfyllelse, säger GunMarie, det var många år sedan jag hade ett dagligt jobb där jag satt på ett kontor, numera växlar jag mellan kontoret på försäkringsbolaget, distansarbete och entreprenörsarbete i det egna företaget.

Politiken la krokben för småföretagarna

Värdet av besöksnäringen i Jämtland är högt, och småföretagarna behövs.

- Turismen ger regionala skatteintäkter på runt 770 miljoner per år, säger GunMarie, men värdet är egentligen mycket större, det genererar gemenskap och folk kommer till platser som annars skulle få svårt att leva, mycket arbete utförs ideellt inom natur- och kulturturism, bland annat sitter jag med i arbetsgruppen för projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling” där Jämtland Härjedalen Turism är avsändare.

GunMarie deltog också i satsningen Turism 2020 där flera destinationer ingick och man fick möjlighet att bygga upp hållbara turistorganisationer runt om i Jämtland, dessa drevs lokalt i åtta år tills den politiska spelplanen förändrades.

-Jag menar att politiken förstörde för många småföretagare när man bestämde att två stora turistanläggningar som inte hade sina strategier klara skulle ha ledande roller, detta var inte lyckat, menar GunMarie, men såg inte till helheten.

Några avslutande ord?

- Till andra kvinnor i ledande positioner vill jag säga – om du inte redan gjort det, finn smarta vägar runt mentala blockader, skapa relationer med rätt människor och navigera med hjälp av dessa, och var positiv, avslutar GunMarie innan hon tar på sig skidorna för en tur i Kullstabacken i solnedgången i sitt älskade Jämtland.

Se även: Vad gör en styrelseledamot? Om lön, ansvar och rekrytering


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.