De allra flesta företag idag har en egen hemsida och de allra flesta har också förstått vikten av att bli mer synliga digitalt för att skapa konkurrensfördelar och öka affärsnyttan. Det är ju där dina kunder och konkurrenter finns. Med liten kunskap eller ingen alls kan vem som helst helt kostnadsfritt starta en företagssida på Facebook eller öppna ett Twitterkonto. Möjligheterna är oändliga.

Utforma en digital strategi

Men att starta upp ett konto utan en digital strategi innebär oftast att man satsar både tid, pengar och energi på någonting som inte ger någon effekter för företaget. Hur du ska gå tillväga för att utforma en strategi och få reda på vilka kanaler som är rätt för dig går vi igenom i den här artikeln.

Det finns ingen given mall för hur en digital strategi ska se ut men börja med att gå igenom punkterna nedan. Jag lovar att du kommer att lära dig massa nya saker som du kommer ha användning för i ett bredare perspektiv också.

Lär känna din målgrupp

Försök att skapa en person som du ser framför dig som din viktigaste målgrupp. Ju mer du lär dig och tar reda på om din målgrupp, desto lättare kommer det att vara att hitta dom och skapa relationer med dem digitalt, och i förlängningen få dem att bli dina kunder. Hur gamla är de? Vilket kön? Vart finns de rent geografisk? Vilka intressen och värderingar har de? Matcha din summering mot "Svenskarna och Internet", en årlig studie av svenska folkets internetvanor som du hittar på nätet, och se vart din målgrupp passar bäst in. Din huvudsakliga kund är kanske mellan 26-35 år. Då är det rimligtvis Facebook och Instagram som är rätt kanaler för dig att börja med.

Företagets synlighet i digitala medier

Det finns flera anledningar till att omvärldsbevaka i sociala medier, inte minst för att ta reda på hur er synlighet i digitala medier ser ut idag. Definiera dina viktigaste sökord och se vart du hamnar i träfflistan på Google. Är det du eller dina konkurrenter som hamnar högst upp på listan? Genom att lyssna och läsa om vad som diskuteras i sociala medier lär du dig också mer om hur kanalerna fungerar. Det kanske redan finns recensioner, bilder, filmer eller kommentarer, både positiva och negativa, i sociala medier om ditt företag som du bör svara upp mot. Det har aldrig tidigare funnits så goda möjligheter att lyssna till era kunder och omvärlden som det finns idag. Och det som skrivs om ert företag i digitala medier påverkar i allra högsta grad ert varumärke.

Titta på dina konkurrenter

Lista dina fem största konkurrenter. Finns de i sociala medier och hur marknadsför de sig där? Genom att titta på hur dina konkurrenter gör kan du få inspiration och tips för din egen digitala närvaro och göra det bättre än vad de gör. Kanske är de inte är alls speciellt aktiva - då finns det ju alla möjligheter för dig att nå konkurrenternas kunder där.

Se även: Fler experttips hur du marknadsför dig på internet

SWOT-analys

En SWOT-analys är en kartläggning av ditt företags styrkor och svagheter och de möjligheter och hot som kommer från omvärlden. Genom att definiera ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot blir det tydligare för dig vilka faktorer som du kan dra nytta av, och ta hänsyn kring i strategin. Styrkorna och möjligheterna är faktorer som du självklart ska dra nytta av i marknadsföringen av dina tjänster. Styrkor och svagheter är faktorer som kan påverkas medan möjligheter och hot är svårare att påverka men bra att ha kännedom om.

Håll koll på trender

Att titta på trender i digitala medier och i omvärlden generellt inom samma område är viktigt eftersom det är genom dem du kan skapa konkurrensfördelar och få fler kunder genom att anpassa din marknadsföring efter det. Kanske är du mäklare eller driver en blombutik. Oavsett bransch så kan du hämta inspiration till ditt innehåll genom att titta på vilka trender och diskussioner som pågår inom ditt område. Trenden kanske är att välja bostad där du kan leva ett hållbart liv eller så är den gröna stora växten som är trenden som det pratas om i sociala medier just nu. Genom att dra nytta av trender kan du produktutveckla och svara upp mot målgruppen i sociala medier och visa att du förstår kundens behov och är engagerad. Det gör att du i förlängningen blir det självklara valet när kunden har behov av dina tjänster eller produkter.

Välj dina kanaler

Utifrån rubrikerna ovan har det blivit dags att utforma din digitala strategi och välja kanaler. För att göra valet enklare bör du skriva ner vilket syfte och mål du har med att finnas där. Var så konkret som du bara kan med ditt syfte och dina mål. Målen ska vara relevanta och mätbara som du kan följa upp. Skriv ner din viktigaste målgrupp som du vill nå och vad som är ditt budskap som ska prägla ditt innehåll. Anpassa närvaron och val av kanaler efter din målgrupp och hur de använder digitala medier.

Missa inte: Lär dig mer om marknadsföring i sociala medier

Testa, utvärdera och justera

Sammanfattningsvis för att nå ut med ditt budskap och nå uppsatta mål i digitala medier krävs ofta en mix av olika kanaler som samspelar med varandra. Varje kanal har sina egenskaper och användare och passar därmed bäst för lite olika saker. Lär dig så mycket du kan om de olika kanalerna, dina kunder, konkurrenter, omvärlden och tydliggör ditt syfte och mål med att finnas där. Det är omöjligt och veta hur resultatet blir från början. Starta och testa vad som funkar och inte funkar för ditt företag och justera din strategi efter det. Då är du en god bit på väg för att lyckas med din digitala marknadsföring.

I nästa artikel kommer vi att prata om vikten av att tänka igenom sitt innehåll och avsätta tid och resurser som underlättar arbetet.

Lise Bergqvist, Webbyrån Noboxsolutions

1 kommentarer
2016-09-18 22:16
Tack för din fantastiska artikel Lise! 🙂
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.