Hur bokföra försenad pensionspremie

9
Undrar hur man ska bokföra en pensionspremie som dras den 28 december från ett bankonto men som bokförs 2 januari hos försäkringsbolaget. I och med detta kan man inte dra av premien i deklarationen så hur ska man då bokföra det?

589
1
Jag tror du kan dra av den i deklarationen. Du har ju betalat in innan årsskiftet.
9
Nä det har jag redan kollat med skatteverket. Står oxå i skatteverkets "Skatteregler för enskilda företag".
394
1
Så här står det i "Skatteregler för näringsidkare SKV 295"[br][br]När måste inbetalningen göras?[br]För att du ska få avdrag för pensionsförsäkringspremie[br]vid 2008 års taxering [u]ska ansökan om pensionsförsäkring[br]ha kommit in till försäkringsföretaget[br]under[br]beskattningsåret och premien vara betald[br]senast vid[br]deklarationstidpunkten. [/u] Insättning på pensionssparkonto[br]ska dock ha gjorts före 2007 års utgång[br]för att[br]du ska få avdrag för inkomståret 2007. Det finns dock[br]viss tveksamhet om inte bestämmelserna om avdrag[br]för pensionsförsäkringspremie innebär[br]att betalning[br]också i dessa fall måste ha gjorts under inkomståret[br]för att premien ska få dras av. Innan[br]denna[br]fråga har[br]klarlagts rättsligt får dock bestämmelserna[br]tillämpas[br]som tidigare, dvs. enligt ovan.
Ulf Bjarme
589
1
[quote][b]När måste inbetalningen göras?[/b][br]För att du ska få avdrag för pensionsförsäkringspremie vid 2008 års taxering ska [b]ansökan om pensionsförsäkring ha kommit in till försäkringsföretaget under beskattningsåret och premien vara betald senast vid deklarationstidpunkten[/b]. [b]Insättning [/b] på pensionssparkonto ska [b]dock ha gjorts före 2007 års utgång [/b] för att du ska få avdrag för inkomståret 2007. Det finns dock viss tveksamhet om inte bestämmelserna om avdrag för pensionsförsäkringspremie innebär att betalning också i dessa fall måste ha gjorts under inkomståret för att premien ska få dras av. Innan denna fråga har klarlagts rättsligt får dock bestämmelserna tillämpas som tidigare, dvs. enligt ovan.[/quote][br]Som jag läser det här är det inbetalningstidpunktern som gäller, inte tidpunkten försäkringsbolaget tog emot betalningen. Däremot måste ansökan om pensionsförsäkring ha kommit in till försäkringsbolaget under 2007.
9
Japp, har precis ringt skatteverket o de har bekräftat det att det är inbetalningstidpunkten som gäller, alltså får jag dra av premien. Har tidigare fått ett negativt svar från skattemyndigheten men då kanske de trodde att det var just tidpunkten för tecknadet av försäkringen som jag pratade om.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.