Någon som kan förklara 6 årsbilar för mig?

450
Hur räknar jag?
394
1
Det här gäller för bilar äldre än 6 år enl. SKV 2007:30[br][br]3.3.2 Bilmodellen är sex år eller äldre[br]För en bilmodell som är sex år eller äldre (tillverkningsår 2002 och[br]äldre), s.k. sexårsbil, ska nybilspriset enligt 61 kap. 7 § IL anses vara[br]det högsta av[br]– det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning,[br]och[br]– fyra prisbasbelopp (164 000 kr).
Ulf Bjarme
450
2008: 2002 och äldre 4 st basbelopp 164 000 kr Förmånsvärde 32 800 kr[br][br]Om jag köper en bil som kostade 500 000:- år 2002. Vad blir det då? Är det på 500 000kr jag beräknar då?
394
1
Regeln om 4 basbelopp gäller som nedre gräns för värderingen. Jag la in en 6 årsbil i Skatteverkets beräkningsprogram enl nedan:[br][br]Förmånsvärde 2008 exklusive drivmedel [br]Modellkod 01JA007 [br]Bilmärke Jaguar [br]Modell/variant Daimler Super V8 [br]Nybilspris 859 000 [br]Extrautrustning 0 [br]Förmånsgrundande pris* 859 000 [br]Prisbasbeloppsdel: 31,7% av 41 000 kr (ett prisbasbelopp) 12 997 [br]Räntedel: Förmånsgrundande pris x 75% av statslåneräntan 26 800 [br]Prisdel 1: 9% av förmånsgrundande pris upp till 7,5 prisbasbelopp 27 675 [br]Prisdel 2: 20% av förmånsgrundande pris över 7,5 prisbasbelopp  110 300 [br]Reducering till 75% pga omfattande tjänstekörning (minst 3000 mil) Nej [br]Förmånsvärde per månad 14 808 [br]Förmånsvärde per år 177 700 [br][br]*Bilens nybilspris, eller vid miljöbil jämförbar bils nybilspris, inklusive extrautrustning. För bilar som är sex år eller äldre: lägst fyra prisbasbelopp.[br][br][br][br]Du kan läsa mer om jämförbar bil i Skatteverkets meddelande (SKV M 2007:30)[br]SKV M 2007:30 [br][br]
Ulf Bjarme
450
Per månad 11 591 kr [br]Per år 139 100 kr [br][br]För en Porsche 911 -02a...[br][br]Det va inte så förmånligt tycker jag... Finns det några fuskvägar att gå?
394
1
Varför inte ta 18,50 per mil i avdrag för tjänstekörning?
Ulf Bjarme
450
[quote author=Ulf Erik link=topic=3652.msg16971#msg16971 date=1205759884][br]Varför inte ta 18,50 per mil i avdrag för tjänstekörning?[br][/quote][br][br]Det gör jag idag, men vore kul att kunna köpa nya däck o Service mm på firman. Lundénbilar tycker jag verkar så jobbigt.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.