Bokföring för enskild firma - Konton?

2
Måste man bokföra med konto-systemet, alltså Debit, Kredit samt skriva olika transaktioner på olika konton?
Det krävs alltså ett bokföringsprogram?
Man kan inte bara bokföra i Excel i formatet
Datum Faktura/Utbetalningsid Kund/Betalningsmottagare Specifikation Belopp Moms Summa?

Jag läste någonstans att man också bara kan bokföra för hand i bok, stämmer det?
1324
2
Bokföring förutsätter att det du gör är spårbart. Så om du gör en verifikation så skall den inte gå att ta bort. Utan om något gick fel får man göra ett ändringsverifikation alt ändra orginalverifikatet med nya rader. Men alla dessa skall vara daterade och spårbara.[br][br]Och det är här excel faller . Ett excellark kan man ändra hej vilt det man skriv in för 3 månader sedan. Så antingen med ett dataprogram (som inte tillåter ändringar) eller på papper med penna som inte går att sudda. Det är det som gäller. [br][br]Hans[br][br]
2
Ok, nu vet jag vad som menas med spårbart, tack för svaret.[br]Om man bokför förhand, måste man hålla koll på konton och sådant? Eller bara inkomst/utgift/moms?
1324
2
Du skall hålla koll på kontona. Men inget hindrar att i överskriften ha både och. [br][br]Hans

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.