Bertil är ett fingerat namn – intervjupersonen har valt att vara anonym.

Bankerna krigade mot varandra

Bertil och hans familj har länge varit småföretagare med jordbruk och fastigheter, Bertil själv har varit företagare i 30 år och alltid haft gott om jobb – och varit ett tryggt namn i hembygden. När finanskrisen blev kännbar år 2009 startade problemen när Island fick problem med sitt banksystem vilket ledde till att den isländska bank som finansierade företagets utrustningar lät alla sina bankkontor gå i konkurs. När banken lades ner såldes leasingavtalen för utrustningarna till en annan bank i Sverige som i sin tur sålde avtalen till bank nr 3. Den tredje banken ville ha ett helt nytt avtal och alla bankerna började bråka med varandra. Bank nr 3 bråkade om att detta skulle vara lös egendom, medan bank nr 2 ville ha fortsatta amorteringar. Det gjorde inte saken bättre att de utsedda bankrepresentanterna hade en aggressiv relation till varandra.

– Jag kontaktade då en skicklig advokat, berättar Bertil, och vi kallade de tre bankrepresentanterna till ett personligt möte för att diskutera problemet och hitta en lösning.

Ingen av de tre bankerna kom till mötet, men en fjärde bank infann sig. Till råga på allt råkade Bertil ut för hjärtflimmer.

Företaget dräneras

Bertil provade med att sälja hela lantbruket för att ta sig ur den svåra situationen som uppstått och mäklare annonserade ut fastigheten. Då kontaktade bank nr 2 mäklaren och menade att det inte var färdigställt vem som ägde den lösa egendomen – och mäklaren avbröt försäljningsärendet. Bank nr 2 krävde att Bertils familjemedlemmar, barnen som också var jordbrukare, skulle skriva på som säkerhet för den lösa den egendom som varit ett diskussionsämne sedan länge. 

– Naturligtvis skrev ingen på, säger Bertil, det var felaktigt och bara girigt av banken att försöka lura oss på det viset. Vi hade från början en god ekonomi som bankerna gemensamt dränerade utan att ens tänka efter.

Sakta men säkert förstördes en god ekonomi och ett blomstrande företag av bankernas bråk. Bertils förtroende för bankrepresentanter var lika med noll trots att han alltid haft goda relationer. Bertil växte upp i en familj som ofta hade middagar hemma för bankdirektörer och beslutsfattare, han fick en god start och lärde sig mycket tidigt i livet. Men nu raserades förtroendet när tre banker, genom sina aggressiva förhållningssätt mot varandra, dränerade hans företag.

Familjen mådde dåligt

Konkursen var jobbig och både barnen och Bertils fru mådde mycket dåligt. Bertil kände av sin hjärtsjukdom. En räddning var Kronofogdemyndigheten som Bertil är mycket nöjd med.

– Så länge man har gjort korrekta bokslut och har allt pappersarbete lagenligt är Kronofogden en bra myndighet att ha att göra med, menar Bertil, de hjälpte mig att sanera alltihopa och det var klart år 2021.

Se även: De flesta företag som går dåligt behöver inte gå i konkurs

Skumma krav ska inte gillas

Konkursen kostade 1,8 miljoner kronor och tog 4 år att genomföra. Under dessa år hade företaget kunnat vara aktivt eftersom alla utrustningar fanns på plats, men alltihop lades i malpåse för att sedan, när konkursen var klar – säljas. Bertil fick skatteskulder och hade problem med inkassoföretag som han till slut var tvungen att besöka personligen för att reda ut problemen med.

Även Bertils kunder fick ett gemensamt betalningskrav på 3 miljoner från ett av de företag som driver in skulder i Sverige. Det var mycket underligt.

– Jag undrade naturligtvis vad som hände, säger Bertil, dessa företag var inte skyldiga mottagaren 3 miljoner kronor, det hela var mycket konstigt så jag bestämde mig för att besöka indrivningsföretaget personligen för att fråga vad de höll på med.

Bertil möttes av ett lyxigt kontor, en Hollywood-dröm, och han blev snabbt varse om att de inte gillade klagomål. Det visade sig att fakturan hade sålts vidare, men varifrån de 3 miljonerna kom var svårt att begripa. Hur hade de räknat egentligen? 

– Det är ett skandalöst beteende, de chansade helt enkelt och sände fakturan till Kronofogden som jag hade god kontakt med, det är mycket oegentligheter som kan ske i en konkurs och man måste vara vaksam, säger Bertil, jag lyckades i alla fall bekämpa indrivningsföretaget och vinna.

Även bank nr 2 gav upp sina krav efter 3 år – trots att de långt innan sålt vidare kravet till bank nr 3, vilket i praktiken skulle innebära att de inte skulle kunna kräva Bertil på pengar då de själva sålt kravet. 

– Det råd jag vill ge till företagare i utsatta lägen är att alltid vara noga med bokföring och rapporter, och att inte låta det gå så långt som till konkurs eftersom man då tappar kontrollen över sitt eget företag, säger Bertil, var aktiv och påverka i god tid när du kan kontrollera om eller hur du vill lägga ner företaget.

Personer omedvetna om sina egna brister är det stora problemet

Bertil är kvar i den bransch som han tycker så mycket om, men som han själv formulerar det:

– Jord o Skogsbruk är det roligaste som finns att arbeta med, säger han.

Idag ansvarar Bertil för ko-komfort. Han ansvarar för den svenska agenturen av ett europeiskt företag som designar och säljer mjölkkostallar. Bertil är egenföretagare i blodet och arbetar också som konsult över hela landet, tillsammans med en bank, för att ge råd och hjälpa företag som går dåligt.

– Målet är att göra en analys av företagets situation för att se vilka insatser som behöv, berättar Bertil, sedan kan man rekommendera en satsning framåt eller en nedläggning av företaget i god tid innan det uppstår en problematisk konkurssituation. Det viktiga är att styra sin egen nedläggning och inte hamna i händerna på andra parter, vilket sker vid en konkurs. Jag känner ofta på mig ganska kvickt hur läget är hos företagaren.

Bertil tittar främst på mjuka värden när han gör sin bedömning. Klarar dessa människor av att driva företaget, har de rätt driv och kommer de att orka, det handlar både om hälsa och affärsmässigt driv. Ohälsa är en vanlig faktor vid konkurs och ofta en av orsakerna. 

– Jag frågar också om företagaren har utfört sin omvärldsanalys, säger Bertil, skulder är inget problem så länge efterfrågan på produkten finns, det är människor som inte har koll och som inte är medvetna om sina egna brister som oftast är det stora problemet – de kör bara på när man istället behöver sätta sig ner och göra en ordentlig genomgång.

Bertil understryker också vikten av att besöka företaget personligen eftersom den äkta känslan för hur företaget drivs sitter ”i väggarna” och inte i ett Skype-samtal. Resultat-och balansräkningen är också kritisk, men de mjuka värdena som ”driv” och ”framtidsförmåga” är mycket betydande för om företagaren ska kunna fortsätta.

Vidare mot framtiden

Bertil tycker det är spännande att han lyckats med att vända konkurs och elände till något positivt och fått en möjlighet att pröva på nya utmaningar som företagare. 

– Roligt om jag kan fortsätta som rådgivare och säljare några år till, säger han.

Bertil hjälper också till på sin sons gård oh tar uppdrag för att handleda studenter inom industridesign. Han har också fått ett erbjudande att hjälpa en svensk startup att etablera sig utomlands.

– Se alltid framåt, säger Bertil, ha tydliga mål!

Missa inte: Konkurshotet – personalen sköt hans företag i sank


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.