Skatteplanering i enskild firma Tips #13 - uppdaterad för inkomstår 2023

Sjukpenning är en ersättning som betalas ut till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom. För att få sjukpenning krävs en sjukskrivning från läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal. Sjukpenningen betalas ut av Försäkringskassan och kan variera beroende på hur länge man har varit sjuk och vilken inkomst man har.

På motsvarande sätt som du kan planera för en minimal inkomstskatt, kan du planera för en så hög sjukpenning som möjligt. Med hög sjukpenning menar vi också hög föräldrapenning.

Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) år 2023

Den högsta SGI du kan ha är:

  • 525 00 kr i föräldrapenning
  • 393 700 kr i ersättning för VAB och de 10 dagar som man får i samband med födsel.
  • 525 000 kr i sjukpenning

För att ha rätt att få sjukpenning krävs det att du har en sjukpenningsgrundande inkomst på minst 12 600 kr för år 2023. 

Film förklarar: Föräldrapenning och SGI i AB och enskild firma

Obs! Endast inkomst av aktiv näringsverksamhet är sjukpenninggrundande.

Exempel på möjligheter att höja SGI

Du kan öka den sjukpenninggrundande inkomsten på följande sätt:

  • Du kan avstå från att utnyttja räntefördelning. Detta leder dessutom ofta till lägre skatt.
  • Du kan helt eller delvis avstå från att göra avskrivning på inventarier. Detta leder dessutom till att du senare år kan göra större avskrivning eller att du får lägre skatt när du någon gång framöver avyttrar inventarierna.
  • Du kan välja att göra ett mindre schablonavdrag för egenavgifter än det maximala.

Obs! Har du negativ räntefördelning, leder det till högre sjukpenning.

Karensdagar eller karensavdrag

För dig som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag gäller som tidigare att man väljer antal karensdagar man önskar ha. Du kan välja att ha 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. 

Den 1 januari 2019 infördes karensavdraget. Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Läs mer här.

Återföring av periodiseringsfond och expansionsfond?

När Försäkringskassan beräknar din sjukpenninggrundande inkomst och din föräldrapenning bortser man från de skattemässiga dispositionerna periodiseringsfond och expansionsfond. Detta innebär att du inte kan få en högre föräldrapenning eller sjukpenninggrundande inkomst genom att till exempel återföra dina periodiseringsfonder inför att du får barn.

Ersättningen föräldern får när han eller hon vabbar (VAB står för vård av barn) kallas tillfällig föräldrapenning.

Vill du ha mer information om socialförsäkringsreglerna för dig som är egen företagare, gå in på Försäkringskassans hemsida.

Läs mer om sjukpenning på Skatteverkets hemsida här.

Tips #14: Enskild näringsverksamhet utomlands

Se alla 15 tips för skatteplanering i enskild firma


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.