Skatteplanering i enskild firma Tips #7 - uppdaterad för inkomstår 2023

Genom metoden med expansionsfond kan du som näringsidkare fondera vinster i näringsverksamheten på samma sätt som i ett aktiebolag. De fonderade vinsterna beskattas med 20,6 % expansionsfondsskatt och kan återinvesteras i verksamheten utan ytterligare beskattning. Det blir samma effekt som när man låter bli att ta ut lön eller utdelning ur ett aktiebolag, utan låter vinstmedlen stå kvar i bolaget.

Genom expansionsfonden kan man säga att vinsten i en enskild firma beskattas i två steg. Dels när vinsten tjänas in och dels när den tas ut ur företaget. När du sedan tar ut pengarna betalar du skatt på det. Du får då tillbaka expansionsfondsskatten samtidigt som den återförda expansionsfonden tas upp som intäkt i företaget och beläggs med inkomstskatt och socialavgifter.

Beräkning

Utgå från kapitalunderlaget vid årets utgång (tillgångar minus skulder). För enskilda näringsidkare och dödsbon får expansionsfonden vara högst 125,94 % av kapitalunderlaget för expansionsfond. Avsättningen till expansionsfond får inte vara så stor att du på grund av avsättningen deklarerar ett underskott.

Expansionsfond lönar sig inte alltid

Är skatt och egenavgifter lägre än 20,6 % lönar det sig inte att sätta av pengar till expansionsfond. Däremot kan det löna sig att sätta av till expansionsfonden inför tiden då du skattemässigt räknas som ålderspensionär och skatt och egenavgifter därmed sjunker drastiskt för den som driver näringsverksamhet.

Meningen med expansionsfond är att du helt enkelt har en möjlighet att skjuta upp beskattningen av ytterligare en del av kapitalet till senare år. Det finns heller ingen tidsgräns för när senaste beloppet ska återföras. När beloppet väl återförs får du tillbaka den expansionsfondsskatt du satt av och beloppet betraktas först då som intäkt i näringsverksamheten.

Ett bra tillfälle att återföra expansionsfonden är de år du går i förlust eller då du helt enkelt har mindre intäkter.

Exempel på hur det kan gå till: Du har 500 000 kr i inkomst från verksamheten. Utrymmet för räntefördelning är 100 000 kr och du väljer att flytta över detta belopp till kapital. Därefter återstår 400 000 kr av inkomsten. Du sätter därefter av 30 % till periodiseringsfond, dvs. 120 000 kr. Sedan återstår 280 000 kr som är ditt utrymme för expansionsfond. Beakta dock att din avsättning får vara högst 125,94 % av kapitalunderlaget.

Obs! Det går i vissa fall att föra över expansionsfond vid byte av företagsform.

Läs mer om expansionsfond på Skatteverkets hemsida här, här, här och här.

Tips #8: Ersättningsfond i enskild firma

Se alla 15 tips för skatteplanering i enskild firma


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.