Ett nytt år har just börjat. Ett år som kommer att kräva nya vanor och tankesätt för att möta de samhällsförändringar som Covid19 fört med sig.

Min mormor Axin var egenföretagare och hon lyckades driva sitt företag i mer är än 50 år, genom ett världskrig. Hennes förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar, att ständigt vara på tå för det kunderna efterfrågade, var nyckeln till att få verksamheten att överleva och utvecklas. Även om det är mycket när det kommer till teknik som är annorlunda idag jämfört med på mormor Axins tid, så är det fortfarande samma grundregler som gäller; hitta kunderna, fråga dem vad de vill ha och ge det till dem.

Hur kan då så enkla frågor ändå göra företagande så komplext? Vad är det som gör att vissa företagare lyckas ekonomiskt medan det är betydligt kärvare för andra?

I mer än 35 år har jag haft möjligheten att arbeta med företagare och är övertygad om att det är tre faktorer som skapar det ekonomiska resultatet.

Vägen framåt

Det behövs en tydlig målbild som du och ditt team kan fokusera på. En målbild som innehåller en stark känsla, inte siffror(!) - de kommer senare.

Tänk på ett fotbollsmål - det är där bollen ska rulla in. Alla i laget måste veta vilket mål det är de ska spela mot för att vinna. När bollen går i mål så kommer poängen. På samma sätt är det med ekonomiskt resultat, det är målbilden som driver fram vinsten.

En annan målbild kan vara stoltheten över en artikel i Dagens Industri om att ditt företag fått Gazellgalans pris för tillväxt. Med en sådan målbild innebär det att du och ditt team varje dag fokuserar på hur tillväxt skapas. Det blir ert fotbollsmål.

Covid19 driver på arbetet med att mejsla fram en tydlig målbild som tar tillvara de nya möjligheter som öppnas för verksamheten. Dessutom blir det lättare att nå målbilden eftersom förändringsmotståndet, att släppa taget om det som inte längre fungerar, minskar. Annars så finns det ju en risk att företaget inte lever kvar. Ett extra kraftfullt budskap kan du förmedla genom att göra en målbild med mycket känsla i! Gör den väl synlig för kunderna och teamet så alla känner till vart ni är på väg.

Siffror som beslutsunderlag

Nu kommer vi till siffrorna. De hjälper oss att förstå vårt nuläge, eftersom vi kan jämföra siffror över tid. De hjälper oss att hålla riktningen dit vi är på väg dvs till vår målbild. Siffror är därför den andra faktorn som hjälper dig att nå det ekonomiska resultatet, de ger mätbarhet i kombination med ordning och reda.

Att ha stenkoll på företagets siffror genom redovisning och ekonomistyrning är en försättning för ett välmående företag. I olika faser av företagets livscykel skiljer sig behovet av information. Blixtsnabbt medförde Covid19 tex att företagen nu ständigt följer likviditeten samt regelverken kring obestånd och likvidationsplikt. Vad det är som behöver mätas och följas upp behöver alltså ständigt ifrågasättas. Det går inte att slå sig till ro och vara nöjd med tankar som ”vi följer lagen” och ”så här har vi alltid gjort”. Det gäller att företagets styrelse och ledning ställer nya krav på sin ekonomifunktion. Min erfarenhet är att ekonomiprocesser är tröga att förändra. Låt inte detta hindra dig, när du ser behovet av att få fram nya nyckeltal och siffror som är nödvändiga för att bedöma nuläget och att kunna styra i rätt riktning. Det går utmärkt att presentera dessa som en extra rapport vid sidan av ordinarie rapportering. Viktigaste är att hålla tempot uppe för att få fram bra, aktuella, beslutsunderlag.

Med anledning av Covid19, har också frågorna om budget för 2021 diskuterats hett. Hur ska vi göra när vi inte vet om vi får sälja till kunderna? Ingen av oss hade väl trott att det var en fråga vi någonsin skulle ställa oss i ett budgetarbete. Ett sätt att hantera låga förväntningar och höga förhoppningar är att upprätta två scenarios; ett värsta scenario och ett bästa scenario. På så sätt finns det både ett golv och ett tak att förhålla sig till när beslut kring avveckling eller tillsättande av resurser behöver tas för att på bästa sätt driva verksamheten framåt.

Hemligheten bakom ekonomiska beslut

Den tredje och helt avgörande faktorn för ekonomiskt resultat är din egen Penninglagbok. Den rymmer hemligheten om hur du fattar dina ekonomiska beslut och är drivkraften till din beslutsprocess. Det är delvis en medveten men till största delen en omedveten process.

Din alldeles unika Penninglagbok är fylld av dina personliga Penningregler, grundande på värderingar och övertygelser, som formades inom dig redan från barnsben. Dina barndomsupplevelser och intryck skapar en omedveten kommunikation inom dig och leder till ditt beteende. De är grunden till det du väljer och att du fattar beslut på det sätt som du gör. Vi lever faktiskt 95–99 % av våra liv med dessa omedvetna program.

Nu funderar du kanske över vad har detta med ekonomiskt resultat att göra? Ekonomi handlar väl om siffror och pengar? På sätt och vis, men pengar är inget annat än ett resultat av dina handlingar och dina handlingar är ett resultat av vad du tänker och känner. Eftersom vårt omedvetna är miljoner gånger kraftfullare än vårt medvetna och vår logik (siffror är logik) så trumfar vår autopilot över informationen som de logiska sifforna ger.

Besluten fattas i stället utifrån våra värderingar och våra övertygelser, dvs det vi tror är sant. Det du är övertygad om, är dock med största sannolikhet inte det samma som någon annan i din närhet tror ska hända.

Låt mig ge ett exempel från näringslivet.

VD i företaget har som en av sina grundläggande Penningregler – ”den som spar han har”. Penningregeln är för VD både till hjälp och till hinder i beslutsfattandet. VD kommer att vilja fatta beslut som ligger i linje med hans eller hennes Penningregel ”den som spar han har” och han kommer att värna om att behålla det som finns i företaget. Så, tex nu med påverkan av Covid19, ser VD till att fokusera på och värna om att det finns tillgänglig likviditet i företaget. VD kommer dock att hamna i konflikt med en styrelseordförande som vill satsa sig ur krisen - gasa på. I stressade lägen, såsom i Covid19 krisen, följer vi nämligen ännu hårdare våra Penningregler. Om det är VD eller styrelsens ordförande som har rätt är svårt att säga men det kommer att leda till diskussioner och kanske även olösbara konflikter. Extra livliga blir diskussionerna om styrelsens ordförande råkar ha Penningregeln – ”det gäller att satsa för att vinna”.

Var och en av oss har 100-tals Penningregler, men endast en eller ett par stycken styr vårt beslutsfattande. Det finns därför ett stort värde att kartlägga sina Penningregler för att bli medvetenheten om vad som påverkar de egna ekonomiska besluten. Vill du förändra ditt ekonomiska resultat handlar det om att förändra ditt beteende. Det i sin tur förändras av de val du gör, ju mer medvetna val du gör desto närmare kommer du den uppsatta målbilden.

Smarta ledare och styrelser har därför redan kommit till insikt om att genom att kartlägga sina egna Penningregler blir de bättre på att leda sig själv och andra. De förstår att på så sätt skapa lönsammare verksamheter.

Covid19 bidrar till att vi befinner oss i kris och kaos, vilket medför att det krävs mycket snabba förändringsprocesser. Då behöver vi ha en bra grund, baserad på tydliga värderingar och kartlagda övertygelser, att stå på i våra beslutsprocesser - eftersom ekonomiska beslut aldrig är logiska!

Sex tips till dig för att fatta bättre ekonomiska beslut

1. Ekonomiska beslut är aldrig logiska – utan grundas på dina övertygelser. Undersök och tolka innehållet i din egen Penninglagbok. 

2. Kartlägg dina egna Penningregler – för att bättre leda dig själv och andra.

3. Hjärnan sparar energi genom att förvränga, ta bort och generalisera, så stäng av autopiloten och gör medvetna val.

4. Skapa bra beslutsunderlag genom en tydlig målbild. Addera mätbarhet i samarbete med ordning och reda. Siffror är viktigt i ekonomi men vår autopilot går på känsla och kör över den informationen som logiska sifforna ger.

5. Det handlar aldrig om pengar utan om dina värderingar och val som resulterar i ditt ekonomiska resultat. Pengar är ett resultat av dina handlingar och dina handlingar är ett resultat av vad du tänker och känner.

6. Var smart ledare! Använd kunskapen om Penninglagboken i vardagen.

Läs vidare: 14 vanliga nyckeltal - viktiga för att förstå ekonomin i företaget


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2022-02-18 10:51
Vi är i början på slutet av 3:e världskriget och 80% av befolkningen vet sovande eller förnekande inte om det. Drain the swamp och de "patriots" som sedan 7 juli -21 osynligt leder Sverige, jobbar nu på att väcka genom att indirekt upplysa om hur verkligheten och sanna historiken ser ut...samt låta befintliga korrumperade etablissemanget undergräva sig själva och därmed den religiösa tron och tilliten på stat, myndigheter och nuvarande författningen som den svenska befolkningen har. Nyligen uttalat Citat (efter att drain the swamp deklarerat att man inte bara har kontroll på toppskiktet av globala djupa staten...utan även deras Svenska ledning, inalles ca 3000 pers man ser som beslutande militär stab ) Det finns nu bara 2 typer av människor på jorden: de som tror att nuvarande världsordning är till för befolkningarnas godo och hälsa...och de som vet bättre. Allt jag ser i detta är bara en massa symptom på problemet att Sverige aldrig haft en riktig demokratisk författning, typ sådan man har i bla. Schweiz och SKÅNE* ( * nu ockuperat av Sverige) där elit, politiker och administration är tvingade att följa och skydda individens beslut, rättigheter och egendom...istället för att vara en korrupt, förgripande cancer på dem. Bara från den maktfördelningen vi alla kan mötas, enas och börja jobba tillsammans med framtiden efter den ekonomiska kollaps och konstitutionella kris som nu börjat påtvingas Sverige utifrån. Fram tills dess är mitt tips att våga vakna fullt ut samt bli prepper och värna familjen. Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.