I händerna på…vem?

Skyll på marknaden – det fungerar alltid…eller hur är det egentligen?

Det är inte ovanligt att både stora globala och små företag skyller på ”marknaden”, som om den vore en individ som lägger en våt kvävande duk över allt och alla. ”Marknaden” är faktiskt du och alla andra – den styrs av människors mentalitet och är inte något magiskt väsen som har ett eget liv. Den som överraskas av händelser i omvärlden och av marknaden, är inte tillräckligt förberedd, vilket man inte alltid vill erkänna. Extra svårt är det att förändra strategier och tankesätt i mer traditionella företag som ofta har lutat sig mot bra business – och plötsligt förändras förutsättningarna! Så vem är det egentligen du är i händerna på? Marknaden? Och om det är så, vad betyder det? Marknaden är de mentala strömningar som produceras av oss människor och som vi fattar beslut utifrån. Dessa strömningar kan vi navigera i och hantera om vi arbetar tillräckligt nära dem och har en bra strategi.

Vi behöver inte följa med som en guttaperkaboll i alla nedgångar.

Nedgångens kärna

För att kunna bromsa en nedgång för företaget behöver du först känna till nedgångens kärna. Det går kanske inte att helt utplåna en nedgång eftersom det kan finnas flera starka krafter på marknaden som fattar beslut i en och samma riktning. När detta sker rör sig kapitalet i denna riktning. Vissa delar av marknaden får då mer kapital och utvecklas snabbare - till och med så att marknaden kan formas om. Om du befinner dig i den del av marknaden som får ett minskat kapitalflöde hade du redan innan behövt kalkylera för detta i din strategi. När många samtidigt fattar beslut i samma riktning blir kraften massiv men det går att hantera situationen – om du förstår den.

Detsamma gäller vid exempelvis en pandemi eller annan naturkatastrof – detta orsakar en omfördelning på marknaden och flyttar resurser till nya områden. Det som nyligen inträffat i världen har varit svårt att greppa - trots att möjligheten att detta kunde hända förutspåddes flera åt tidigare. 

Och trots detta förberedde sig få. Kraften i en pandemi är massiv och endast de företagare som varit förberedda med flera olika typer av närvaro klarade sina affärer. Vissa företag blev starkare, speciellt de inom IT.

Nedgångens kärna skapas ur förändring. Det handlar om hur bra företagaren klarar av att navigera i förändring och hur väl förberedd man är. Man måste klippa skygglapparna och agera strategiskt redan innan förändringen uppstår. Precis som i marknadskonkurrens behöver du vara ett steg före. Och med rätt driv kan du lära dig detta!

Scenario-taktik med aktiv och passiv kommersialisering

För att kunna förändra och bromsa djupdykningarna, det vill säga stabilisera företagets kurva, kan man använda sig av scenario-taktik. Denna behöver läggas in i företagets strategi – i affärsplanen. Det innebär förenklat att du har ”aktiva” och ”passiva” kommersialiseringskanaler. De passiva kanalerna ska kunna aktiveras om någonting händer med de aktiva kanalerna, eller om de passiva kanalerna visar sig blir mer lönsamma.

Exempelvis kan man göra så här:

  • Separera din nuvarande aktiva kommersialiseringskanal för produkt-eller tjänsteförsäljning från de passiva kanalerna.
  • Observera marknaden genom att fokusera på befintliga och potentiella kundgruppers beteende och omgivning – vilken påverkan utsätts de för?
  • Skapa 5–10 passiva kommersialiseringskanaler.
  • Beskriv scenariot i varje kanal och den potentiella målgruppen samt säljmöjligheten. Matcha mot ”effort”, det vill säga dina egna kostnader. Scenariot ska inte enbart bära sina kostnader, det behöver finnas ytterligare försäljningspotential – ROI (return on investment).

Exempel på passiva scenarios kan vara helt nya digitala plattformar med ett nytt agerande inom dessa eller att skaffa dig helt nya partners som har tillgång till en marknad som inte påverkas av en eventuell nedgång på din nuvarande marknad. Det är kritiskt att våga öppna nya dörrar till okända marknader och kanske också andra varianter på din produkt eller dess kringsortiment. Om det finns en beredskap och ett potentiellt scenario för en ny väg vid en eventuell krissituation är man van vid tanken och hanterar den mycket mer stabilt. Genom ett sådant agerande mildras fallet och dalarna blir inte lika djupa eftersom man har en stor verktygslåda – och en mentalitet som är förberedd på förändring. Det sista är avgörande eftersom rädslan inte kommer att finnas på samma sätt som när man är oförberedd. Rädda ledare fattar oftast dåliga beslut.

Se även: 5 tips hur du skapar en passiv inkomst

En tigers mind-set

En tiger slåss för att försvara sin familj på samma sätt som företagaren slåss för sitt företag och sina anställda. Men det gäller att nyttja hela registret av möjligheter och det allra viktigaste är mentaliteten. Det är den starkaste kraften som finns. Företaget måste förberedas på att förändring är det beständiga som vi har, man måste lära sig tänka i banor som gör att man blir rädd innan förändringen inträffar – för då är man inte rädd när det verkligen krävs en snabb vändning. Ju mer van man är vid en tanke, ett scenario, en händelse – desto bättre hanterar man den. Slå inte bort händelser som ”otänkbara”, detta är stenålderstankar, ALLT kan hända!

Alla företagare skulle ha en ”tiger-dag” en gång i månaden, eller ett ”tiger-moment” där alla på företaget fick tänka på eller göra det de aldrig gjort under en halvtimme. Resultatet av denna mentalitet kommer att kunna mätas i pengar, men tänk på att det alltid är företagsledaren som visar vägen, rädd ledare = rädd personal. Oförberedd ledare = oförberedd personal.

Dra ur proppen och ge er ut i det okända!

Text av Kee Bergman

Läs vidare: Självförtroende i affärer – kasta snuttefilten och använd din egen superkraft


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.