Bruce Lee behöver nog ingen närmare introduktion. Han var en kampsportsmästare som av samtida, även av karatevärldsmästare, ansågs vara ojämförbar. Hans förmåga syntes på vita duken i fem filmer, innan han dog en dramatisk död vid 32 års ålder. Förutom skådespel ägnade sig Bruce Lee mycket åt filosofi. Han studerade filosofi flera år på University of Washington. Idag drivs organisationen Bruce Lee Foundation av hans dotter Shannon Lee för att bevara hans minne.

Bruce Lee skrev mycket om kampsport och om filosofi inom många områden. Bruce Lee tyckte i synnerhet om att skriva ordspråk och korta slagfärdiga argument för en viss princip. En bok, Striking thoughts, fyller över 200 sidor av sådana ordspråk och principer skrivna av Bruce Lee.

Många av de principer Bruce Lee beskrev är en väldigt viktig grund för en framgångsrik företagare.

Följande 14 principer och citat som Bruce Lee uttryckte borde vara en självklarhet för dig som företagare:

1. Lösningsorienterad

Bruce Lee: "Circumstances? Hell, I make circumstances!"

I Bruce Lees strävan efter att förverkliga sina mål vägrade han att se motgångar som hinder. Han såg snarare motgångar som möjlighet till utveckling och kreativt tänkande för att finna lösningar.

2. Visualisera

Bruce Lee: "Såsom en man tänker att han är i sitt hjärta, så är han".

En man vid namn James Allen lade också till: "En man är bokstavligen vad han tror. Detta må vara ett chockerande uttalande, men allt är ett sinnestillstånd."

Detta handlar i synnerhet om de egenskaper och framgångar du tror att du kommer att kunna uppnå i livet. Som företagare måste du ha en inre bild och en tro på denna inre bild, av vad du vill uppnå. Där finner du kärnan till vad du verkligen kan bli som företagare. Vad du verkligen tror att du kan uppnå, är en del av vem du är.

Bruce Lee3. Pragmatisk

Bruce Lee: "Var smidig. När en människa lever, är han mjuk och smidig; när han är död, blir han stel. Smidighet är livet; Stelhet är döden, oavsett om man talar om en människas kropp, sinne eller själ".

Om man sätter detta i en företagarkontext, så måste en företagare både gentemot anställda, i förhållande till den produkt/tjänst man erbjuder, i förhållande till konkurrenter och samarbetspartners, vara smidig, anpassningsbar, föränderlig och ha en win-win attityd. Detta är grunden till allt företagande, och kan sammanfattas i att vara smidig, flexibel och kompromissvillig.

4. Stor mun och stora öron

Bruce Lee: "Tala och lyssna – De flesta människor kan tala utan att lyssna. Väldigt få kan lyssna utan att tala. Det är väldigt ovanligt att människor kan tala och lyssna".

En företagare bör vara en god talare. Lika viktigt är konsten att lyssna. I konsten att lyssna ligger förståelse, empati, förmågan till självrannsakning, ett kritiskt och öppet förhållningssätt till perspektiv och att kunna se saker och ting från ”båda sidor av myntet”.

5. Aktiv och proaktiv

Bruce Lee: "Att veta är inte tillräckligt; vi måste tillämpa. Att vilja är inte tillräckligt; vi måste göra."

Bruce Lee: "Inte att tänka, utan att göra – Vår stora uppgift är inte att se vad som ligger svagt på avstånd, utan att göra vad som ligger tydligt och klart för handen".

Hela företagandet ligger i att våga, att aktualisera det vi tror på eller önskar. En entreprenör är per definition den som tillämpar, den som gör. En entreprenör är inte nödvändigtvis den som vill mest eller vet mest.

Entreprenören är en handlingsmänniska. En entreprenör är också proaktiv. Som företagare måste du se det som ligger vid horisonten, men förbereda nu innan du når horisonten. Detta är att vara proaktiv, aktiv för att undvika eller öka möjligheten till framtida händelser/konsekvenser/resultat, även om de för närvarande är vid horisonten.

6. Praktiskt företagande

Bruce Lee: "Den som gör är den ende som lär sig".

Lösningarna i ett företag ligger ofta inte i tankevärlden just nu, utan utkristalliseras på vägen. Ta steg 1 och steg 2 kommer att uppenbara sig vid porten till nästa steg. Det är som ringarna på vattnet, så funkar människans kreativitet.

Bruce Lee sade: ”När du släpper en sten i en pool, startar stenen en serie av vågor som expanderar tills de tar upp hela poolen. Detta är exakt det som kommer hända om jag ger mina idéer en definitiv handlingsplan”.

7. Spontant företagande

Bruce Lee: ”Om du spenderar för mycket tid med att fundera över en sak, kommer du aldrig få det gjort”.

En framgångsrik företagare är en person som lärt sig handla på känsla, en person som inte är rädd, en person som tar initiativ. Att vara spontan är att vara impulsiv och instinktiv. En framgångsrik företagare behöver balansera noggrann planering med att våga ta beslut fort. Bruce Lee sa själv att han gjorde det som föll honom in dag för dag. Han talade om att man skulle känna känslomässigt för något, inte bara intellektuell övertygelse.

8. Företagsidéns metod

Bruce Lee: "Fyra-idéer-principen: 1. Finn ett mänskligt behov, ett olöst problem, 2. Bemästra alla väsentliga delar av problemet, 3. Ge ett nytt perspektiv till en gammal princip, 4. Tro på din idé – och handla!".

Det behöver egentligen inte handla om ett olöst problem i strikt bemärkelse, utan vad kan du göra bättre? Eller vad kan du göra annorlunda så att människor känner ett behov av att även glädja sig åt variationen som finns i din produkt/tjänst?

Bruce Lee i strid9. Principen om varför och förlustens möjligheter

Bruce Lee: "Det finns inget att skämmas över i att förlora – Det finns inget att skämmas över att bli knockad av andra människor. Det viktiga är att fråga när du har blivit knockad, ´Varför blir jag knockad?´. Om en person kan reflektera på detta sätt, då finns det hopp för den personen".

Även om du skulle misslyckas med ditt företag betyder det inte att du kommer att misslyckas med ett företag i samma bransch nästa gång. Att verka som företagare är att testa sina verktyg och att välja ut verktyg. Har du gjort detta fel, ställer du dig bara frågan, varför gick det fel? På det sättet arbetar du automatiskt efter att söka svaren. Många är de företagare som misslyckas och sedan reser sig.

Alla människor gör fel i vad de än företar sig. Det är nog ytterst få människor, om ens någon, som gör rätt i allt ända från början. Vi har olika förutsättningar för att lyckas, och vissa behöver ta en längre väg för att nå målet.

Sylvester Stallone uttryckte sig om detta ämne i Rocky 6: "Världen är inte bara solsken och regnbågar, det är en väldigt elak och tuff plats och jag bryr mig inte hur tuff du är, den kommer att slå dig ner på dina knän och låta dig vara nere permanent om du tillåter det. Du, jag, ingen kommer slå så hårt som livet. Men det handlar inte om hur hårt du slår. Det handlar om hur hårt du kan bli slagen och fortsätta framåt. Hur mycket du kan ta och fortsätta framåt. Det är så vinnare är gjorda!"

Bruce Lee uttrycker egentligen samma princip på följande sätt: "Vad är förlust? Ingenting annat än utbildning; ingenting annat än det första steget till någonting bättre". Att vara företagare är givetvis som med allt annat – trial and error, tills man finner den rätta vägen.

10. Företagandets föränderlighet

Bruce Lee: "Intelligens är ibland definierad som individens kapacitet att anpassa sig framgångsrikt till omgivningen, eller att anpassa omgivningen till individens behov".

En företagare måste inse att produkten/tjänsten kan behöva förändras i framtiden. Det kan handla om ett helt nytt utbud av produkter/tjänster men också att man går in i en annan bransch. Man skulle kunna tolka ”att anpassa omgivningen till individens behov” till att få folk att inse att de har ett behov av en viss produkt/tjänst även om de ännu inte vet om det, så brukade Steve Jobs tänka.

Steve Jobs sju ledstjärnor som skapade Apples framgångssaga

Bruce Lee hade en annan metafor om anpassning till omgivningen som är mycket talande: "Det finns ett annat kinesiskt tankesätt som kan appliceras på mänsklighetens allmänna problem. Vi säger; En ek är mäktig, men den kommer trots detta förstöras av en mäktig vind eftersom den motstår elementen; ett bambuträd böjs med vinden, och genom att böja sig, överlever den".

11. Solidarisk intäktsfördelning

Bruce Lee: "Belöningen bör vara proportionell i förhållande till arbetet. Ingen har någonsin gjort något med entusiasm om de inte har fått avkastning – belöna proportionellt."

Det är uppenbart att belöningen till anställda måste vara i proportion till arbetsbelastningen. I annat fall leder det obönhörligen till att anställda i längden söker sig till andra arbeten. Var belöningen skall ligga för att skapa tillräckliga incitament och entusiasm är i synnerhet en viktig fråga ifall anställda skapar större resultat ju längre tid de får utvecklas i företaget.

12. Spara i ladan

Bruce Lee: "Jag drog nytta av min fars filosofi. Han brukade säga till mig, ´Om du tjänar 10 dollar detta år, tänk alltid på att nästa år kanske du bara tjänar 5 dollar – så var förberedd."

Det här är en enkel och uppenbar princip. En företagare bör alltid spara. Nya konkurrenter kan träda in, efterfrågan på tjänsten/produkten kan förändras och man kan behöva tid att reagera och anpassa sig. Som företagare ska man alltid spara för eventuellt dåliga tider.

Frimärke med Bruce Lee13. Kontinuerlig utveckling

Bruce Lee: "Det finns inget sådant ord som ´mogen´. Snarare: Att mogna. Därför, ifall något är moget finns det en slutsats och ett avslut. Det är ´slutet´. Det är då kistan stängs."

Skulle denna princip appliceras i ett företagsperspektiv är det att aldrig sluta utvecklas eller förändras. Det skapas lätt en trygghet när ett koncept fungerar, som företagaren ogärna avviker från eller förändrar. Det är t.ex. vanligt att en restaurang har samma matsedel på sin buffé, år efter år. Men frågan är, om det finns en variation i företagets utbud, skapar inte det mer nyfikenhet hos etablerade kunder?

14. Enkelhetens kraft

Bruce Lee: "Enkelhet - det naturliga resultatet av genomgående utveckling. Genialitetens kännetecken är kapaciteten att se och uttrycka det som är enkelt, på ett enkelt sätt! En stor Zen mästare uttryckte att det yttersta är ett minimum av ord eller energi."

Produkten skall vara enkel att använda, tjänsten skall vara enkel att förstå, all kommunikation på alla nivåer skall vara enkel. Träffar man en jurist når juristen mest framgång om han uttrycker sig enkelt. Samma med en läkare. Allt annat förvillar och skapar irritation, inte status.

Slutsatser

Avslutningsvis bör följande metafor nämnas som Bruce Lee ofta tog upp: "Dessa rader är som bäst endast ´ett finger pekandes mot månen´. Tolka inte fingret till att vara månen eller fixera din blick på fingret och således missa den underbara sikten av himlen..."

Som företagare måste man vara öppensinnad, för idéer, intryck, att inte stirra sig blind, förstora upp eller sätta ur proportion det som är viktigt för företagets utveckling. Vad Bruce Lee egentligen talar om, är att se saker och ting ur rätt ljus.

Bruce Lee uttryckte att det är för var och en att finna sin egen Väg. Bruce Lee framhöll att vi inte ska ha förutfattade meningar, att vi ska vara fria från form, dogmer, principer osv. men samtidigt följa dess kärna, men ha ett personligt uttryck anpassat efter omständigheterna. Han poängterade – var inte låst vid en tanke, då är du inte fri längre och har tagit bort din kreativa förmåga. Han sade också att vi inte skulle lägga fram slutsatser, för då slutar vi tänka. Allt ska vara öppet för introspektion.

Som företagare har du oerhörd nytta av de tankesätt Bruce Lee valt ut från världens alla hörn och till en del själv skapat. Genom att studera Bruce Lee, finner du inte bara inspiration i förhållande till ditt eget företagande. Per automatik blir du som du umgås.

Umgås du med hans principer, får du en essens av hans kraft och en del av hans personlighet och styrka, och vad skulle man inte göra för att få ta del av den kaliber som konstituerade denna man som artist, kampsportare, far, människovän och företagare – eller som han själv ville uppnå – "To be an Artist of Life".

John Knutsson

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.