Ansvar i ekonomiska föreningar

Medlemmarna är inte personligen ansvariga för föreningens förpliktelser men det finns en liten ekonomisk risk som är begränsad till medlemsinsatsen. Storleken på den insats varierar från förening till förening så varje medlem kan få betala allt från 1 krona och uppåt. Man brukar tala om det öppna medlemskapet. Medlemmarna betalar sin medlemsinsats och beslutar tillsammans om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. I stadgarna kan dock det öppna medlemskapet begränsas för till exempel anställda hos föreningen, viss yrkesgrupp, konsument av viss tjänst, bosatt inom ett visst område, annan geografisk begränsning eller begränsning av medlemsantalet.

Föreningen ska varje år hålla i en föreningsstämma där man bestämmer om föreningens angelägenheter. På stämman utser medlemmarna också styrelse och revisor. Alla medlemmarna på årsstämman ska ha en röst, oberoende av insats om inte annat framgår av stadgarna. Som styrelseledamot och företrädare har man ansvar för skada som man uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar föreningen.

Personer i ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening ska bestå av minst tre medlemmar som kan vara både juridiska och fysiska personer. Dessa i sin tur ska delta i den ekonomiska verksamheten som till exempel konsumenter, leverantörer, genom att jobba i verksamheten, ta uppdrag via föreningen eller genom att använda sig av föreningens tjänster på något annat sätt. Vid behov kan även föreningen anställa personer som utför vissa arbetsuppgifter.

Föreningen ska även ha en styrelse som består av minst tre personer. Deras jobb är att företräda föreningen utåt samt ansvara för den löpande verksamheten. Styrelsen kan i sin tur välja till exempel en verkställande direktör, som får företräda den ekonomiska föreningen.

Registrering av ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening ska registreras hos Bolagsverket och Skatteverket innan verksamheten kan starta. Föreningens medlemmar ska startar föreningen och skriva föreningens stadgar. Vid registreringen hos Bolagsverket får den ekonomiska föreningen sitt organisationsnummer samt ett skydd för sitt namn i hela landet.

Annan information för ekonomiska föreningar

  • I alla ekonomiska föreningar ska medlemmarna få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen i form av till exempel en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Utöver den ekonomiska fördelen så kan föreningen främjar andra intressen.
  • Den sjukpenningsgrundande inkomsten beräknas på den lön man tagit ut ur företaget och karenstiden ligger på 1 dag.
  • Föreningen beskattas för de vinster den gör och om det finns anställda så beskattas dessa för lönen som tas ut i form av inkomstskatt. Vid eventuella utdelningar betalas även kapitalinkomstskatt.
  • En ekonomisk förening måste alltid ha en revisor (denne behöver dock ej vara godkänd eller auktoriserad om föreningen är liten) och en årsredovisning ska årligen upprättas.
  • Om föreningen har anställda så har dessa A-skatt medan föreningen alltid har F-skatt.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.