Vi ställde fem frågor till Susanne om riskkapital, vad hon tittar efter och vad du som entreprenör kan förvänta dig när samarbetet är klart. Här har du dem:

1. Vilka är de vanligaste misstagen företagare och entreprenörer gör som söker riskkapital?

Att de väljer fel parters, att de inte tänker tillräckligt långsiktigt i affären och att de inte skriver tillräckligt genomtänkta avtal. Ett vanligt förlopp är att entreprenören blir väldigt utspädd, dvs kan inte följa med i de nyemissioner som görs, och får en mindre och mindre ägarandel i bolaget. En annan kan vara att entreprenören blir osams med parters därför att man inte gemensamt gjort en långsiktig plan eller inte har skrivit ett avtal där man redan på förhand har diskuterat igenom och reglerat viktiga punkter.

2. De flesta som jobbar med riskkapital, på banker och andra personer som ska låna ut eller investera kapital tycks säga att entreprenören är viktigare än själva affärsidén. Håller du med?

Nej, personligen tycker jag att affärsidén är minst lika viktig som personen.

Det som bär ett företag framåt är affärsidén. Är den inte bra spelar det ingen roll hur kompetent entreprenören är. Är man bara ute efter en driftig person är det bättre att anställa med ett incitamentsprogram. Det finns många kompetenta människor där ute som har entreprenöriella egenskaper men som av olika anledningar föredrar en anställning istället för att driva eget.

3.Vilka andra saker tittar du på när du ska investera riskkapital i ett företag?

Jag tittar på allt. Ekonomi, juridik, styrkor svagheter, leverantörer, kunder, distribution, konkurrenter, marknadstrender, nyckelpersoners kompetens och möjligheten att behålla dem i bolaget m.m.

4. Vad kan du se som fördelar och nackdelar, ur entreprenörens synvinkel, som hittat en investerare med riskkapital?

Fördelar:
Att man får finansiering och att man kan få kompetens och utökat nätverk om man väljer rätt investerare.

Nackdelar:
Att du får andra delägare som delvis kanske har en annan agenda än du själv som du måste anpassa dig efter. Vissa typer av investerare förväntar sig resultat och avkastning snabbt och kanske inte låter dig utveckla bolaget i den takt eller på det sätt du önskar. Som entreprenör tycker jag inte att man skall ta in riskkapital om man kan finansiera på annat sätt. Undantaget är om man kan attrahera en riskkapitalist som har rätt nätverk och som kan bidra med kompetens, t.ex. affärsstrategisk, teknisk, finansiell och/eller affärsjuridisk kompetens.

5. Vad kan entreprenören förvänta sig efter att ni ingått ett samarbete och riskkapitalet är klart?

Ett stort engagemang från vår sida när det gäller att bistå entreprenören i att vidareutveckla företaget men vi följer också upp noga och ställer krav på att ett effektivt strategiarbete bedrivs och på att bolaget och entreprenören uppnår de av oss gemensamt uppsatta målen.

Något annat du vill tillägga eller några råd till alla entreprenörer där ute?

Om du vet med dig att du inte är bra på ekonomi och ordning och reda, skaffa dig snarast någon som kan hjälpa dig med detta. Att ha koll på sin ekonomi och att ha en långsiktig plan för bolagets finansiering är a och o för att lyckas. Med en för kortsiktig plan kan du hamna i trängda lägen där du tvingas göra affärer på villkor som är mindre förmånliga, t.ex. när det gäller att ta in nytt kapital. Var väldigt noga när du tar in partners att du verkligen känner att ni pratar samma språk, har samma moral, att ni kan samarbeta och att det finns en öppen kommunikation. Lita aldrig på någons ord hur respektabla, trovärdiga och ärliga de än verkar. Se till att verifiera alla viktiga fakta.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.