Vill du spara obegränsat till din pension utöver tjänstepensionen? Det gör du genom en s.k. direktpension. Här beskriver vi hur det fungerar och vilket avtal du ska använda.

En vanlig fråga är om man ska spara genom tjänstepension och/eller direktpension?

Fördelarna med tjänstepension

Du kan spara till pension på två sätt, antingen genom en tjänstepension eller genom en direktpension. Fördelen med en tjänstepension är att du får avdrag för avsättningen som en kostnad i ditt bolag. Avdraget får dock inte för någon arbetstagare överstiga 35 % av lönen och inte heller 10 prisbasbelopp, se 28 kap 5 § inkomstskattelagen. Detta avdrag kan dock enbart sättas av genom de s.k. tryggandeformer som anges i 28 kap 3 § inkomstskattelagen. Man måste i sådant fall sätta av kapitalet i exempelvis en pensionsstiftelse, medelst en kreditförsäkring eller i en pensionsförsäkring.

Men är det så att du istället vill använda beskattade medel (dvs. medel efter att bolagsskatten är betald) till din pension, så kallas det direktpension. I en direktpension finns inga krav på tryggandeformer, men nackdelen är att du inte kan dra av beloppet som en kostnad i bolaget. Ett sätt att spara i en direktpension är genom en kapitalförsäkring. Ett bolag kan äga en kapitalförsäkring. Din vinst efter skatt (för närvarande 78 % netto efter att bolagsskatten om 22 % är betald) kan således sättas av i en kapitalförsäkring, vilket kan betraktas som en form av direktpension.

Fördelarna med direktpension

Fördelen med direktpension är att du inte har några begränsningar i hur mycket kapital du kan sätta av efter att bolagsskatten är betald. När du sätter av i tjänstepension har du som nämnt de begränsningar som anges ovan i form av hur stort kapital du kan sätta av och att beloppet måste investeras i de tryggandeformer som anges i inkomstskattelagen. I en direktpension har du större valfrihet i hur ditt bolags pengar ska investeras för att trygga din pension. En sådan valfrihet är exempelvis kapitalförsäkring.

Obs! När du sätter av pengarna i en kapitalförsäkring är ett tips att du funderar över om du ska ha ett efterlevandeskydd. Försäkringspremien kan bli dyrare om du har det.

Om du tänker dig att du ska spara bolagets pengar i ett s.k. investeringssparkonto, så går detta dessvärre inte eftersom ett investeringssparkonto bara kan ägas av privatpersoner, inte av juridiska personer.

Läs mer här om kapitalförsäkring och investeringssparkonto:

Konsumenternas.se/olika-sparformer/kapitalforsakring

Skv/skatter/vardepapper/investeringssparkonto

Tjänstepension kan du ta ut först vid 55 års ålder och direktpension när som helst

Du ska ha i åminnelse att du kan få ut din tjänstepension tidigast vid 55 års ålder, läs exempelvis här. Du får planera när du vill ta ut din direktpension. Tar du ut tjänstepension och direktpension samtidigt kan det vara så att utbetalningen når brytgränsen för statlig inkomstskatt, om du har så höga utbetalningar totalt. En direktpension kan du dock betala ut när som helst. Där finns ingen åldersgräns. Du skulle därför rent teoretiskt kunna börja betala ut din direktpension från exempelvis 50 års ålder och därefter vid 60 års ålder börja ta ut din tjänstepension.

Obs! Du kan låta bolaget läggas i träda när du vill upphöra med din verksamhet. Efter att bolaget varit overksamt i 5 år betraktas dina andelar som okvalificerade och de beskattas därefter enbart i inkomstslaget kapital. Din direktpension beskattas i sådant fall inte i något avseende som tjänsteinkomst när du väl tar ut din direktpension ur bolaget. Direktpensionen och bolagets kapital kan sedan betalas ut till dig under så många år du vill, men till en väldigt låg beskattning.

Du ska upprätta ett avtal med den anställde vid utfästelse om direktpension

Man bör upprätta skriftliga handlingar kring pensionslöftet.

Missa inte: Mallen för avtal om direktpension

En sådan direktpensionsutfästelse innebär ett löfte om pensionen i fråga. Om ditt företag skulle riskera att gå i konkurs kan det vara bra att försäkra sig om att pensionskapitalet inte ingår i en sådan konkurs. Det gör man genom att pantförskriva det kapital/de tillgångar/investeringar som avsätts till direktpensionen genom ett avtal som innehåller bestämmelser om pantförskrivning.

Hur en direktpension bokförs

I Bokföringsnämndens K2-regler finns anvisningar över hur en bokföring av direktpension ska göras.

1 kommentarer
2019-01-30 10:35
Notera Löneskatten 24,26% istället för Bolagsskatten 22% som utgår i samband med avsättningen till en Tjänstepension.
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.