En viktig fördel med ett pensionssparande i det egna bolaget är att det ger mycket bättre avkastning än pensionsförsäkringar, givet att man placerar sparandet i samma fonder etc. Därför blir ett sparande i det egna bolaget ALLTID bättre än i pensionsförsäkring.

Men nästan ännu viktigare är att när du sparar i det egna bolaget får du ett oslagbart handlingsutrymme då pengarna väl ska användas. Vid detta framtida tillfälle kan du alltid välja både när och hur du ska göra dina uttag från ditt sparkapital i bolaget och det är ovärderligt.

Sparande i bolaget ger inte bara bättre avkastning under spartiden än i pensionsförsäkring. Skillnaden vid uttagen i nettoinkomst är också avsevärda.

Fördelar med direktpension utan försäkring

Hela depån pantförskrivs till förmån för dig och pengarna som placeras i pensionssparandet är därefter skyddade från aktiebolagets fordringsägare. Det gäller även om det värsta skulle inträffa och bolaget skulle gå i konkurs. Genom att direktpensionen är direkt knuten till en person är den också fördelaktig när det finns flera ägare till ett aktiebolag och kompanjonerna vill isolera vars och ens pensionssparande.

Om du väljer direktpension har du möjlighet att teckna en försäkring som tar över bolagets löfte om årliga avsättningar i din depå, om du skulle bli oförmögen att arbeta. Med en direktpension kan du i de handlingar som upprättas reglera vilken efterlevande som ska få pensionen, om du inte lever så länge som du räknat med.

Läs mer: Tjänstepension vs direktpension

En avsättning till direktpension ska bokföras som en inte skattemässigt avdragsgill pensionsutgift, vilket minskar det bokföringsmässiga resultatet. Bra för den som inte vill skylta med stora vinster i sitt bolag.

Missa inte: Tony Robbins 7 steg för att pensionsspara och bli rik

Avdragsrätten för pensionspremie ger ingen fördel

Banker och försäkringsbolag brukar påstå att avdragsrätten ger stora fördelar. Men det är inte sant. Det är fråga om ett val mellan två ungefär lika stora skatter. Du kan således lika gärna spara ett skattat kapital till direktpension. Själva avsättningen till pensionsförsäkring blir något högre (marginellt) än kapitalet som kan användas för direktpensionen, men det har ingen betydelse. Under spartiden uppstår nämligen den första stora fördelen med direkt pension utan försäkringsinslag jämfört med pensionsförsäkring. Det är att man slipper betala flera dyra och årliga avgifter på sitt sparande.

Nackdelar med pensionsförsäkring

För ditt fondsparande via en pensionsförsäkring får du nämligen betala flera avgifter:

 • En årlig avgift för förvaltningen av fonden man sparar i
 • Minst två administrativa avgifter till försäkringsbolaget
 • En årlig avkastningsskatt till staten som är en procentandel av behållningen i pensionsförsäkringen.

Den som istället väljer direktpension med beskattade vinstmedel kan låta aktiebolaget köpa samma slags fondandelar, utan att gå omvägen över en pensionsförsäkring. Med direktpension utan försäkring betalas då bara en enda avgift – den årliga förvaltningsavgiften för själva fondsparandet. Ingen avkastningsskatt tas ut av staten när man sparar med beskattade pengar i bolaget, som ju används i en direktpension utan försäkring. Och inga årliga administrativa avgifter ska heller betalas till något försäkringsbolag eller bank med den här lösningen.

Vid uttag av en direktpension kan man undvika samtliga stora nackdelar som finns med pensionsförsäkringar, vilka i första hand är följande:

 • Sparpengarna är låsta tills du fyllt 55 år och kan bara tas ut som pension (det är sannolikt att åldern för tidigaste uttag snart höjs).
 • Risk för höjning av avkastningsskatten på svenskt pensionssparande i försäkring finns alltid. Samma gäller uttag av nya engångsskatter på sådant sparande, för det har s-regeringar gjort förut.
 • Uttag av sparpengarna måste fördelas på minst fem år.
 • Du kan inte ge bort pensionskapitalet.
 • Maximala årliga tjänstepensionsavsättningar för din räkning får normalt inte överstiga 35 % av årslönen och inte heller 10 prisbasbelopp.
 • Försäkringsbolagen kan när som helst höja sina avgifter precis hur mycket de vill och du kan i bästa fall protestera genom att flytta ditt sparande till ett annat försäkringsbolag – men aldrig välja någon annan uttagsform än pension via försäkring.

Fördelar med direktpension

Med direktpension undviker du samtliga ovanstående nackdelar. Dessutom får du följande fördelar:

 • Du sparar precis så stora belopp per år som du tycker att ditt bolag har råd till.
 • Du behöver inte ta ut lön alls, för att få spara i direktpension.
 • Sparkapitalet kan lyftas som pension, lön, aktieutdelning eller reavinst. Du väljer själv utbetalningsform när det är dags att göra uttag av sparandet.
 • Uttag kan i princip göras med valfritt belopp vid valfri tidpunkt – inga åldersspärrar finns och inga andra spärrar heller.
 • Du kan placera pensionskapitalet var som helst i världen.
 • Pensionskapitalet kan ges bort och om du inte lever så länge som du räknar med, kan det ograverat övertas av anhöriga eller andra personer som du utser.
 • Du sitter inte inlåst i ett pensionssparande i en försäkring som statens och försäkringsbolagens/bankernas fånge.

Tänk på att du dessutom bara betalar ålderspensionsavgift på ersättningar om du är född 1938 till 1954. Läs mer här.

Obs! Om du beräknar utdelningen enligt schablonregeln blir det då möjligt att göra en utdelning med 2,75 inkomstbasbelopp per år (motsvarar 171 875 kr för inkomstår 2019).

Tips: 14 avdrag i bolaget du inte vill missa

Använd direktpensionskapitalet för utdelning

Om du har pensionsinkomster som redan ger dig hög marginalskatt är en årlig löneutbetalning inte lika intressant. Då är det i normala fall bättre att använda sparpengarna till att ge utdelning till 20 % i skatt enligt reglerna för ägare av fåmansbolag. Om du beräknar utdelningen enligt schablonregeln blir det då möjligt att göra en utdelning med 2,75 inkomstbasbelopp per år (motsvarar cirka 169 000 kr under 2018 och gissningsvis ca 400 000 kr om 25 år).

Kapitalförsäkring för företag nackdelar

Så kallade kapitalförsäkringar är vanligtvis dyrt och osmart. Kapitalförsäkringarna i sig själva har ofta stora avbränningar i avgifter, oftast både engångsavgifter och årliga avgifter. Dessutom ska staten ha en årlig avkastningsskatt på behållningen i kapitalförsäkringen. En stor nackdel är också att du inte har några kapitalvinster som du kan kvitta mot lågt beskattade lönekostnader, när du börjar ta ut sparpengarna från bolaget. Om du tror att du kan få en mycket hög avkastning och om du tänker göra omplaceringar av kapitalet flera gånger varje år, kan dock en kapitalförsäkring vara intressant.

När det är dags för uttag från kapitalförsäkringen kan du alltid ta ut pengarna som utdelning till 20 procent och resten till 25 procent skatt, vilket är lägre än skatten på pension. Men du kan behöva vänta i mer än fem år efter att du slutat ditt företags verksamhet helt, innan du kan göra uttag av sparpengarna till 25 procent i skatt.

Försök ta ut pensionsförsäkringarna från 55 år

Om du som driver företag har ett gammalt sparande i pensionsförsäkring och nu inser att ett sparande i direktpension vore mycket bättre, då tjänar du alltid på att omgående sluta med betalningar till pensionsförsäkringarna. Dessutom ska du försöka påbörja uttag från dina pensionsförsäkringar så fort det bara är möjligt och inte ger stora nackdelar. Tidigast kan sådana uttag ske från det år man fyller 55 år.

När utbetalningarna från pensionsförsäkringarna börjar, ska du minska dina löneuttag från ditt bolag med lika mycket pengar som du får från pensionsförsäkringen. Genom att du minskar kostnaderna i bolaget för din lön kan du snabbare bygga upp ett rejält kapital för direktpension i ditt bolag och byta ditt totalt inlåsta sparande i pensionsförsäkring mot det överlägset flexibla sparandet i en direktpension i egna bolaget. Ju mer du kan ta ut per år från pensionsförsäkringen, desto bättre. Men det är nödvändigt att fördela uttag på så pass många år att du inte får så stor inkomst av tjänst att du behöver betala statlig skatt.

Utlandsflytt

Den som kan tänka sig att bo utomlands ett antal år kan hitta länder med gynnsam beskattning av pension. Ta exempelvis Portugal, där en svensk tjänstepension från ett privat företag enligt skatteavtalet mellan länderna kan bli en helt skattefri inkomst. Och det gäller både för inkomster från direktpension och från en pensionsförsäkring. Här tillkommer förstås kostnader för boende etc. som ger stora avbränningar. En flytt utomlands ska därför inte göras enbart för skattens skull.
Du bör dock ha en expert på utlandsboende. Det gäller att få rätt behandling i det nya landet och att göra sig av med tillräcklig anknytning till Sverige, vilket är ett speciellt område i sig som måste undersökas noggrant.

Se även: Pensionsspara med enskild firma


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
5 kommentarer
2022-07-10 11:45
När jag haft direktpension har det avsatts löneskatt på 25% på varje inbetalning. Direktpensionen är heller inte avdragsgill, vilket betyder att det blir 20% i bolagsskatt plus att det sedan blir vanlig inkomstskatt på de pengar jag sedan plockar ut. Då tjänstepensionen är avdragsgill slipper jag bolagsskatten vilket borde göra att tjänstepensionen blir mer fördelaktig ekonomiskt? Att bolaget sparar i vanlig kapitalförsäkring borde vara det mest fördelaktiga då man slipper både särskild löneskatt på 25% och egenavgifter? Se mer...
2019-02-28 10:42
första frågan vid allt sparande bör nog fokuseras på valutan och det solida värdet i sparandet....idag är många valutor som dollar och sek 90% luft utan solitt värde så att spara i sådana när dessutom den största ekonomiska krisen jorden har skådat är under dold uppsegling med ett namn som tydligt nog är "geopolitiska finanskrisen " borde vara orsak nog att vara väldigt försiktig med FIAT-valutor överhuvudtaget.
Ryssland, Kina, Indien och Sydafrika försöker nu skapa "nästa" världsvaluta helt baserad på fysiskt guld i sitt värde (så som valutor historiskt alltid tidigare tvingats se ut för att fungera mer än bara kort period ) vilket också kan förändra andra valutor på vägen naturligtvis. Vilket land man har sitt sparande i, bör vara nästa säkerhetsfråga att fokusera på. Argentina, Venezuela och Nord Korea är här i den sämsta klassen och Sverige bara precis steget bättre......
Se mer...
2018-11-22 09:59
Hej, en bra sammanfattning av läget men jag tycker att du känns väl negativ till möjligheten med en Kapitalförsäkring som för mig känns som det enda rätta där man egentligen inte behöver säga att pengarna utgör pension, det är rätt och slätt ett sparande i bolaget till "något". Vill här tillägga att jag gör påståendet:
- i egenskap av enmansföretagare
- att varken Nordnet eller Avanza har några avgifter kopplade till Kapitalförsäkringen endast schablonskatt utgår
- att jag gör ett flertal transaktioner (återinvestering av utdelningar) per år

Jag vill gärna att du kommenterar detta!

Mvh /Krister
Se mer...
2017-12-15 13:19
Hej

Vem kan hjälpa till med utfästelsen som är viktig vad jag har förstått?
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.