Se även: Så löser du årsredovisningen för ditt aktiebolag

Gör så här:

1. Överför föregående års utgående balans (UB) till räkenskapsårets ingående balans (IB). 

2. Avstämning: Jämför samtliga affärshändelser (verifikat) mot alla balanskonton.

 • Vid balansdagen:  Siffrorna från bank- och skattekontoutdrag ska stämma överens med posterna i balansräkningen.

3. Upprätta årsredovisningen:

a. Avsluta företagets resultatkonton (inkomster och utgifter) till resultaträkningen.

b. Bortser man från eventuella skattemässiga justeringar kan man enkelt beräkna skatten (2019: 21,4% av resultat före skatt) för året.

Bokför skatt:

 • Konto 2512 Beräknad inkomstskatt: kredit
 • Konto 8910 Skatt som belastar årets resultat: debet

c. Årets resultat (efter skatt) överförs till fritt eget kapital i balansräkningen.

 • Konto 2099 Årets resultat: kredit
 • Konto 8999 Årets resultat: debet

d. Stäng samtliga balanskonton (tillgångar, eget kapital och skulder) till utgående balanskontot (UB) för räkenskapsåret.

4. Redovisa resultat- och balansräkning för året:

Debet- och kreditsidan ska balanseras i balansräkningen:

 • I bokföringsprogram är tillgångsposter positiva (debet) medan eget kapital och skulder negativa (kredit). När de båda kontona balanseras summeras dem till 0.
 • OBS! Balansräkningen får inte innehålla minustecken, bortsett från årets- och balanserat resultat.

(+) Undvik vanliga missar som orsakar obalans:

 • Öresavrundningsfel
 • Registrerat skatt på årets resultat
 • Överfört föregående års resultat till balanserat resultat (fritt eget kapital) i balansräkningen
 • Skatteskulder/Skattefordringar: Momsavstämningen, personalskatt, sociala avgifter samt skillnaden mellan betald preliminärskatt och årets beräknade skatt.

Skattefordringar hamnar i balansräkningen under kortfristiga fordringar, Övriga fordringar

- INK2R: punkt 2.21 Fordringar hos övriga företag som, det finns ett ägarintresse i och Övriga fordringar

När måste man skicka in årsredovisningen och vem ska ha den?

En årsredovisning presenteras under årsstämman senast 6 månader efter räkenskapsårets slut. Den ska vara inlämnad till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

 • Normalt/Helår: räkenskapsår där balansdagen är 31 december måste årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket senast 31 juli.Se även: Deklarera 2022: 21 deklarationstips, avdrag och andra nyttigheter

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.