Plattformen för smart digital kommunikation, Rule, slår nu upp portarna till en ny produkt: Journey Builder. Tillskottet representerar framtidens sätt för företag att kommunicera med sina kunder. Ännu mer kommunikation, personalisering och datastyrt innehåll, men mindre röra i kundens inbox. Journey Builders banbrytande teknik väljer automatiskt ut relevanta innehållssektioner och slår ihop dem i ett och samma mail. Med mer strategiskt och träffsäkert innehåll genom hela resan med varumärket, vill Rule hjälpa sina kunder öka kundengagemang och digitala affärer.

Fördelar med Rules Journey Builder
  • Öka kundnöjdheten: Leverera pricksäkert och datastyrt innehåll
  • Spara tid: Automatisera ännu mer med hjälp av innovativ teknik
  • Mer kundinsikter genom detaljerad statistik: för bättre analys och resultat
  • Öka kundengagemang och digitala affärer: Mer intäkter och tillväxt för företaget

Testa här utan kostnad i 30 dagar

Hållbara kundrelationer med personaliserad upplevelse i fokus

För att företag ska kunna leverera personaliserade och hållbara kundupplevelser, är det mycket att hålla reda på. Det kräver att samspelet mellan kunddata, kommunikation och företagets system är ett självspelande piano. Genom kunddialoger, marknadsanalys och kunskap om hur tekniklandskapet fungerar idag, kunde en slutsats dras:

Det fanns inte ett system på marknaden som kunde hantera de mest avancerade Marketing Automation flöden och digitala kommunikationsbehov. Lösningen var inte att företag skulle dra ned på kommunikationen. Alla e-postutskick kunde ju i högsta grad vara superrelevanta för den mottagaren. Men ingen mottagare vill ha tiotals emails på en vecka från ett företag. Lösningen var att man kommunicerar på ett mer komprimerat och lättsmält sätt. Att man samlar relevant innehåll, i ett och samma mail. Där specifika mottagare får innehållssektioner i mailet, som är anpassade efter precis vad de vill ha - när de vill ha det. 

“Vi ställde oss frågan: Vad är framtiden inom digital kommunikation? Enligt oss handlar det om att ge mottagarna det de vill ha, när de vill ha det. Det handlar alltså inte om att skicka så mycket som möjligt till så många som möjligt. Vi ska utveckla en tjänst som hjälper våra kunder att skicka relevantare innehåll i lägre frekvens.” - Filip Eriksson, Product Owner, Rule

Tanken om Journey Builder föddes, där målet var att användare skulle kunna jobba ännu mer med sin data och kunna personalisera baserat på obegränsat antal datapunkter. Vilket innebär att företag kan leverera hyper-personaliserade kundupplevelser och vara mer strategiska med sin kommunikation. Så att företag, genom Journey Builder, har de bästa förutsättningarna för bra konvertering och avslutade affärer. Rules Journey Builder plattform har även en inbyggd teknik där innehållet visas i en ordning efter relevans, samt skickas vid tidpunkten som mottagaren är som allra mest mottaglig - för ännu mer slagkraftig marknadsföring och förbättrade resultat.

En plattform för företag att växa i, genom ökat kundengagemang

Journey Builder tillåter företag att göra mer med sin kunddata. Då utskicken via plattformen är dynamiska och baseras på vilken data som är insamlad kring kunden, kommer du skicka mer pricksäkra och relevanta marknadsföringsbudskap. På så sätt ökar chansen till att mottagaren visar engagemang på e-postutskicken och övergripande ROI på den digitala kommunikationen.

 

“Från idé till release är detta en stor milstolpe för oss. Vi ser fram emot att hjälpa våra kunder växa genom vår plattform. Med ökat kundengagemang och fler digitala affärer välkomnar vi hösten.” - Filip Eriksson, Product Owner, Rule

Om Rule:

Grundat 2007 i Sverige, är Rule nu ett av Nordens största Martech-bolag, med en plattform för Marketing Automation, SMS och e-postmarknadsföring. Genom Rules smarta funktioner för personaliserade kundupplevelser, ökar du engagemanget och ROI på din digitala marknadsföring.

 
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.