Pandemin har, utöver ökat hybrid- och distansarbete, även inneburit ökade kunskaper och medvetenheten kring datakunskaper. Arbetsgivare och arbetstagare kan efter pandemin tillsammans förbättra förutsättningarna för datainformerade beslut, vilket höjer kvaliteten på verksamheten. Det handlar om att integrera utbildningsmöjligheter i nya verksamhetsmodeller och att förstå att ansvaret för individuell utveckling ligger hos både företaget och de anställda. 

Här är tre tips för hur företag kan öka kompetensen i en hybrid arbetsmiljö:

1. Identifiera utbildningsbehovet

Företagen måste ta reda på vilka färdigheter som behövs för att stärka sin arbetskraft. Ur ett datakompetensperspektiv handlar det om att ta reda på om en anställd är en “data-nybörjare” som behöver lära sig grunderna, eller om personen kan gå en snabbkurs om datainformerat beslutsfattande. Det finns en kostnadsfri bedömning hos Qlik - Data Literacy Project - där anställda kan upptäcka sin datapersonlighet och få information om sina specifika utbildningsbehov.

2. Skräddarsy för den hybrida arbetsplatsen

När utbildningsbehoven har bekräftats måste de optimeras för hybridmodellen. Till exempel kan de med mer avancerade datakunskaper dra nytta av en blandning av gruppsessioner på kontoret och enskilda mentorskap som kan genomföras på distans, medan nybörjare kan behöva börja med utbildning på plats innan de går vidare till självstyrd utbildning och utveckling på arbetsplatsen.

3. Utnyttja rätt verktyg för leverans

Efter att ha fastställt vad som behövs och hur det passar in i en hybridmodell måste företagen hitta verktygen för att möjliggöra det. Det kan handla om virtuella klassrum, självstyrt lärande genom moduler på begäran eller instruktörsledda, personliga utbildningstillfällen. Oavsett vad avgörs det av det bästa sättet att höja den nödvändiga kompetensen samtidigt som man använder en hybridmodell. Företag måste dock vara medvetna om de anställdas arbetsmönster – att be någon som redan har haft två Zoom-möten i rad att delta i ett två timmars virtuellt klassrum kanske inte är så lämpligt för fokuserat och produktivt lärande. När hybridarbetsplatsen blir normen för många måste det ske en snabb uppgradering av hela arbetsstyrkan för att den ska lyckas. Att vara datakunnig får inte vara en specialkompetens eller begränsad till dem som har teknisk kompetens. Alla måste kunna hantera data flytande.

Kraftigt ändrad syn på datakunskaper under de senaste två åren

Det har hänt en hel del kring synen på datakunskaper under de senaste två åren. Enligt en studie av dataanalysföretaget Qlik och Accenture från 2020 hade endast en femtedel (21 %) av arbetskraften förtroende för sina datakunskaper samtidigt som tre fjärdedelar (75 %) arbetade med data i sina roller. Föga förvånande resulterade denna klyfta mellan färdigheter och arbetsmetoder i att 74 procent av dem kände sig överväldigade och otillräckliga när de arbetade med data.

Spolar vi fram ett år har allt förändrats dramatiskt. McKinsey framhåller att takten för nya digitala produkter och tjänster som kommer ut på marknaden påskyndades med flera år till följd av pandemin. För arbetskraften innebär detta mer teknik och data att ta itu med samt en ny arbetsmiljö att navigera i. En ny rapport avslöjar att 72 procent av företagsledarna räknar med att anamma den “framväxande hybridmodellen” i takt med att pandemirestriktionerna släpper.

För företagen måste fokus sättas på att höja nivån på de anställda genom utbildning för att kunna hantera digitala och datarelaterade uppgifter som redan ingår i deras dagliga arbete. Utbildning är på väg att bli det nya slagfältet för rekryteringar och därför måste företagsledare visa sina anställda att de aktivt investerar i deras karriärer för att undvika att förlora talanger till konkurrenterna.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.