Det finns flera olika strategier att tillämpa om du vill lyckas med företagsutveckling. Det beror förstås också på bransch och målsättning, men vissa grundtankar är horisontella för flera branscher. Det handlar också om hur man bygger och använder strategier samt kunskap om att göra rätt analyser vilket mer komplext än man kan tro. Att följa strategier baserat på skolboken fungerar inte i längden.

Det finns ett par riktiga hörnstenar inom tillväxtstrategi och som ger resultat om du driver igenom dem på ett seriöst och helhjärtat sätt. Oavsett om det är en startup eller ett etablerat företag är dessa betydande.

Uthållighet – känn blodet i företagets ådror

För en startup är det oftast de tre första åren som är de värsta. Det kräver kapital men vanligtvis ger det inte så mycket pengar - eftersom produkter och tjänster behöver skapas och marknadsföras. För många kan det vara en tuff tid, och det är extremt viktigt att den strategiska riktningen blir rätt och att solida strategier läggs upp. Konsekvens är ett nyckelord, strategier behöver följas och genomdrivas och det krävs uthållighet.

Uthållighet är en del av din strategi och det är viktigt att förbereda sig för uthållighet. Man blir uthållig av att engagera sig djupt i företaget, du behöver placera dig själv i företagets hjärta och känna pulsen, blodet som flödar genom företagets ådror. Det handlar inte om att vara besatt, det handlar om ett engagemang från hjärtats djupaste kammare.

Du behövs i minst fem år

Räkna med att det kan ta mer än tre år att bygga upp grunden i företaget och att skapa kundbasen. Du behöver vara beredd att engagera dig minst i fem år och prioritera företaget i dina val under denna period. Naturligtvis ska du inte sluta att engagera dig efter denna tid, men början kan vara tuff och behöver ett intensivt engagemang. Alla som har startat olika företag eller expanderat med sina företag till nya marknader vet hur tidskrävande det kan vara om man vill ha en möjlighet att lyckas. Man blir inte framgångsrik över natten och som vi vet blir det flera upp- och nedgångar under resan.

Små steg som tillväxtstrategi

Om du är en startup som inte har de allra största resurserna kan du planera strategiskt med att ta ett litet steg i taget. Det vill säga, du lägger upp planeringen stegvis så att du undan för undan kan bygga upp företaget inom den kapacitet du har. Varje dag tar du ett nytt steg närmare målet i form av en uppgift du behöver genomföra eller en annan åtgärd. Dessa små steg, dag för dag, månad för månad bygger stabilitet och du når målet. När du väl kommit fram upptäcker du vilken organisk uppbyggnad du åstadkommit. Ibland kan det vara frestande om ett erbjudande om en stor affär dyker upp, då är det helt avgörande att verkligen inventerar hur tidigt i din uppbyggnadsprocess du kan klara av att leverera en stor affär. Du ska inte skippa några av dina små steg framåt, du kan inte misslyckas i en affär i ett skede när du bygger upp din image och förtroende. Det kan potentiellt vara självmord. Taktik skiljer ofta agnarna från vetet.

Se även: 7 sätt hur du utklassar dina konkurrenter

Sätt smarta mål

För att sätta upp mål behöver du både känna din marknad och omgivning samt din egen leverans. Du behöver veta på vilket sätt och vem som kommer att göra affärer med dig eller köpa dina produkter. Du kan aldrig sätta mål i blindo – så kallade ”osmarta mål”. Här brister det ibland, och det är vanligt att mindre företag som är mycket kompetenta inom sitt specialområde tror så mycket på sin produkt att de inte analyserar marknaden korrekt. Varje gång man sätter ett mål behöver man också staka ut vägen dit och de små stegen man behöver ta varje dag för att nå målet. Du ska heller inte ha för många mål, fokusera på ett par mål, kanske tre och lägg upp delmål under varje. Delmålen är avstämningspunkter där du uppnått något som gör att du flyttar dig närmare målet. Alla åtgärder ska leda till att du flyttar dig närmare målet annars är det slöseri med tid. Bedriv en daglig disciplin och implementera bara det som ingår i din tillväxtstrategi – inget annat. Detta behöver vara din första, och högsta prioritet, och du behöver ge den allt!

Se även: Hur du målsätter dig med SMART-metoden

Var öppen för ny kunskap

Det spelar ingen roll hur många företag du startat – eller inget alls – vilken utbildning du har eller hur många år du varit VD i ett storbolag. Det finns alltid nya saker som du kan lära dig. Mentalitet är, och har alltid varit, en avgörande faktor för framgång. Ja, det kan man ju tycka, men han som blev chef där var inte ett dugg öppen…visst, men tänk då på vad den personen kunde ha uppnått med företaget om han hade varit öppen. Ett lärande som aldrig upphör är i högsta grad en tillväxtfaktor, den skapar också ett driv och en hunger att ta reda på mer. 

Tips på lärande

Fråga dig själv: Vad lärde jag mig idag?

Ett tips som gynnar hela företaget är att låta personalen dela med sig av vad de lärt sig varje vecka, beskriva den nya kunskapen och berätta om den. För att förbättra din egen expertis kan du exempelvis skapa en lista över saker du vill lära dig. Lista allt som du kommer att tänka på och som kan vara bra för företaget. Du behöver dock fokusera på att följa listan, annars är det bortkastat. 

Fråga dig också om vilken nytta kunskapen har för företaget och välj ut några av de mest användbara ämnena som du behöver lära dig. Du kan också dela upp dessa i underavdelningar, det vill säga om du väljer tre eller fyra ämnen listar du även ett tiotal underavdelningar som kan vara nyttiga för företaget. Om jag till exempel vill lära mig mer om ämnet relaterat till företagsbloggning kommer jag att dela upp det i följande ämnen:

1) hur man använder bloggen för affärsändamål,

2) att välja bloggplattformar,

3) designa företagsblogg,

4) hur man skapa användbart innehåll,

5) integration i marknadsföringskalender,

6) hur man hittar läsare och

7) hantera framgångsrik affärsblogg.

Om du implementerar denna strategi kommer du alltid att ha nytt lärande på din lista, vilket gör att du också per automatik följer med i utvecklingen i omvärlden. Du kan också tänka dig att lära dig en ny sak per dag eller per vecka, eller kanske per månad beroende på hur ditt arbetsschema ser ut. Och samtidigt som du lär dig något nytt kan du implementera det du lärde dig föregående vecka.

Experimentera och analysera = en tillväxtstrategi

Experiment, testning, analys och förbättring är kärnan i att driva företag. Man behöver experimentera och ska inte vara rädd för att lägga in ”experiment” som en del av företagets utveckling och strategi. 

När ett misstag inte blir ett ”misstag” utan i stället en ”upplevelse” som man lär sig något av blir det spännande att experimentera. Dessutom gör detta att man blir modigare och att man gör fler kopplingar mellan de olika experimenten, man hittar luckor som kan bli nya affärer. Att skapa nya upplevelser löpande är viktigt för utveckling.

Experimentera varje vecka

Ett litet företag kanske tänker att man inte har tid, men man behöver ta sig tid till att experimentera och utveckla. Det är till och med så att man kan behöva sätta en fast tid för detta så att det ligger med i veckoplanen.

Sätt upp några enkla kriterier för experimentet. Först och främst syftet, sedan också kriterier för vad som är ett godkänt experiment och vad som är underkänt. Det är viktigt att analysera resultatet, annars blir det inte användbart. De flesta experiment har en målsättning utifrån syftet, det vill säga det du vill uppnå genom att göra experimentet.

Åtgärdssteg – inte alls svårt

  • Utveckla ett experiment som du vill testa nästa vecka.
  • Börja med en ”testbar hypotes”, syfte, mål och nivå för godkänt.
  • Notera allting du utför.
  • Analysera resultaten, om du inte är nöjd med utförandet - utför igen.
  • Analysera dina anteckningar och resultaten.
  • Se över var du kan förbättra., lägga till eller dra ifrån.
  • Upprepa processen tills du når önskat resultat. Om detta inte fungerar är experimentet underkänt. Det är viktigt att du noterar alla steg noga.

Kontinuerliga förbättringar – pressa gränser!

Kontinuerliga förbättringar är en utmärkt tillväxtstrategi, det vill säga där man lär av sina experiment eller ”misstag”, åtgärdar, utvecklar, pressar gränser och går vidare framåt. En kontinuerlig förbättringsprocess är pågående över tid, den tar ett steg i taget för att nå en viss nivå, en i taget.

Sakta men säkert kan företaget bli stabilt och generera intäkter. Varje dag kan du notera något och korrigera små saker, förbättra dem och över tid kommer dessa tillsammans att bli stora, synbara förändringar. Lärandet kommer också in i bilden, om du implementerar nya saker du lär dig samtidigt blir det en slags dubbel effekt och ännu mer kraftfullt över tid.

Se även: Vad innebär ständiga förbättringar?

Förbättringsidéer varje dag är strategi

Skaffa dig en ”idépool” och skriv en förbättringsidé varje dag, eller varje vecka. Om du har personal kan de också skriva en, kanske varje vecka eller varje månad. Dessa ska sedan implementeras, och det kan du göra på ett enkelt sätt:

  • När du har en idé, anteckna den i idépoolen
  • Titta på idepoolen en gång i veckan, välj minst två idéer som ska implementeras. Sätt ett antal prioriteringskriterier så att du vet hur du ska prioritera idéer. Dessa ska komma utifrån strategin och ditt företags riktning.
  • Se över vilka åtgärder du behöver utföra för att genomföra idéerna. Denna del är viktig, annars faller hela konceptet med förbättringsstrategin via idéer.

Det finns många sätt att få företaget att växa, detta sätt med förbättringsarbete via idéer är väl fungerande om det genomförs ordentligt - och för det lilla företaget medför det inte alltför stora investeringar.

Fler tips på affärsutveckling hittar du här.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.