Många organisationer har en snudd på sjuklig fascination för analys. Man ska analysera den egna verksamheten, man ska analysera kunderna och man ska förstås analysera konkurrenterna. Utifrån detta fastställer man sedan mål att styra mot. Trots det är det många som inte når de resultat de eftersträvar. Jaguar och Landrover utvecklade exempelvis ett nytt underhållningssystem för bilar. De hade gjort sin research noggrant men insåg att systemet var föråldrat innan det ens hade tagits i drift. De gjorde om hela systemet för att nå samma insikt: systemet var omodernt. På tredje försöket hamnade systemet i bilarna. Komplexiteten exploderar i många branscher.

Om ett projekt går fel är det lätt att förledas att tro att skälet är bristande planering, varpå man bestämmer sig för att planera och analysera ännu noggrannare nästa gång. Men det löser inte huvudproblemet: att framtiden inte är förutsägbar. Och om den möjligen i viss mån var det tidigare tycks förändringarna nu ske allt snabbare inom de flesta branscher. Resultatet är i allt högre grad beroende av faktorer som ligger utanför den egna organisationen. Världsekonomin förändrar budgetramarna, och teknikframsteg eller förändrade kundpreferenser kan snabbt slå undan benen för organisationer som tänker för mycket och gör för lite.

Det som karaktäriserar många mediokra organisationer är just att de funderar och funderar. För att sedan fundera lite till. Men till skillnad från professor Baltazar leder detta sällan till att en banbrytande idé plötsligt dyker upp. Och om den gör det har världen troligtvis hunnit snurra ytterligare ett varv och idén redan blivit förlegad. Kritiskt tänkande har länge betraktats som en väsentlig förmåga för framgång, med det räcker inte längre. ”Hastighet är gud, tiden är djävulen” som de säger i Silicon Valley. I vår sammankopplade och informationsintensiva värld blir snabbhet ett allt viktigare konkurrensmedel.

Vad är Lean Startup?

Roger Martin vid University of Toronto i Kanada går så långt som att påstå att det största hindret för tillväxt är just analys. Han menar att all form av analys handlar om det förflutna. Och det förflutna inkluderar inte de möjligheter som existerar nu men som ännu inte har utnyttjats. Förutom för ett fåtal företag i snabbväxande branscher innebär det att man inte vågar tänka tillräckligt stort, utan att man förlitar sig på prognoser som extrapolerar befintliga data och som vanligen pekar på en blygsam tillväxt som ligger i takt med växande befolkning eller BNP. Det blir då lätt en självuppfyllande profetia. Det största problemet är alltså inte bristen på nya affärsmöjligheter, utan snarare avsaknaden av tron på att de existerar. Det tycks som om det blir allt svårare att analysera och planera sig till framgång.

Denna analysparalysi och överdrivna planering är inte vad som tog mänskligheten ut ur den mörka medeltiden, utan snarare kreativitet och experimenterande. Om man är på jakt efter nya lösningar är det bästa ibland att sätta bollen i rullning. Låt oss som jämförelse ta en fotbollsmålvakt som står i begrepp att sparka ut bollen. Man kan studera dennes position i målgården, benmusklerna, sättet att hålla bollen, statistik på tidigare utsparkar med mera. Men innan målvakten kickar iväg bollen är det svårt att förutse vem som ska fånga den, vem som får passen och vem som gör nästa mål. På samma sätt måste man ibland i arbetslivet köra igång processer för att efter hand utvärdera resultaten och justera färdriktningen. Ibland krävs det att man vågar skyffla om startordningen till klara, gå, färdiga.

Att man med en utforskande, sökande inställning inte kan se hela utvecklingen framför sig behöver i sig inte vara ett problem. Tvärtom kan experimenterande leda till helt nya tankar och system. Ta Tim Berners-Lee som exempel. När han 1989 skissade på ett system för hypertextdokument som skulle underlätta informationsutbyte mellan forskare på CERN, kunde han omöjligen ha sett hela World Wide Webs utveckling. Att e-handel skulle omsätta miljarder kronor, att man skulle kunna ringa gratis över hela världen eller att det skulle gå att titta på miljontals roliga kattvideor var knappast något han kunde förutspå. Men om han inte hade skapat den första prototypen hade vi inte fått möjlighet att upptäcka resten.

Thomas Edison funderade över vilken nytta hans uppfinning, glödlampan, skulle ha om det inte fanns ett distributionsnät för elektricitet – så han uppfann det också. Att elnät skulle bli något helt oumbärligt för det framtida samhället var något han knappast anade när han satt och provade sig igenom tusentals olika glödtrådar. Genom att starta igång saker kommer man till nya insikter som kan överträffa de initiala förväntningarna.

Att arbeta utan mål brukar betraktas som ineffektivt och slösaktigt. Men om man vill åstadkomma något annat än det sedvanliga, något utanför vad man kan föreställa sig, begränsas möjligheterna av detta tankesätt. Detta är något konstnärer förstår betydligt bättre än chefer. Analys über alles är inte den heliga graal vi lätt förleds att tro. Man måste istället odla en kultur av experimenterande och testande, något som i sin tur driver innovationsprocessen. Det kan låta motsägelsefullt, men det snabbaste sättet att bygga något – är ibland att först bygga något annat.

Peter Siljerud är trendspanare på Futurewise AB. Hans bok ”Bryt normerna – Allt du lärt dig om arbetslivet är fel” har nyligen kommit ut.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.