I dagens kommunikationsbrus med oändligt många kanaler att nå fram till kunder är det inte brist på detta som gör om du kan sälja din produkt eller inte. Ofta ser jag allt fler som pratar om de senaste sätten att marknadsföra produkter och jag är helt säker på att de flesta inte alls kommer att nå sina kunder på grund av att man oftast slarvar med marknads- och kommunikationsplanen. Många tänker ” har inte tid att sitta ned och knåpa ihop detta också, jag vill sälja!!” Därför struntar man i att göra dessa två planer för att man upplever att det tar för mycket tid.

För några år sedan mötte jag en företagare som hade startat upp ett bolag som sedan gick som en raket, inom ett helt nytt segment. Den första marknadsplanen de gjorde, skapades på en servett, på det fik de satt på. Mer än så behövs inte för att veta vilken riktning man ska åt och vilken strategi man ska använda sig av. En gammal kollega brukade säga ”företag som har en marknadsplan på en servett när de startar, lyckas bäst”. Han menade att en viss förståelse av marknaden var viktig men du måste få igång försäljningen så fort som möjligt.

Marknadsplanen är inget som blir färdigt utan den utvecklas allt mer, ju större bolaget blir. Tyvärr är det allt för vanligt att marknadsplanen fortfarande ligger kvar på en ”servetts storlek”. Det leder till att säljsidan inte får det understöd som krävs, att man inte förstår att marknaden kan ha ändrats och därmed kommer produkterna inte nå fram till kunderna etc.

Det är inte svårt att förstå att hur stor bolagets inre strukturer ska vara bygger på hur stor omsättningen är, men det kan vara svårt att se när olika bolagsstrukturer ska ”byggas ut” när man är inne i sin egen verksamhet.
Nedan har jag listat några frågor som man behöver kunna besvara. Som du märker finns inte VARFÖR med och det är på grund av att den frågan besvaras i affärsplanen. Har du inget svar på denna fråga så måste du sätta den först.

  • Vem vill vi nå?

Målgruppen

  • När vill vi nå dem?

Hur ser tidplanen ut

  • Vad vill vi åstadkomma?

Vilka mål ska vi uppnå?

  • Hur skall vi åstadkomma detta?

Hur ska vi utforma, hur ser budskapet ut?

  • Var skall vi kommunicera?

Vilka kanaler ska vi använda? social medier, tidningar, tv ect.

Som du ser kommer ”var” längst ned och det är där som många börjar, och därför misslyckas man. Frågorna ”Vem, När, Vad, Hur” kommer alltid före ”var”.

Skriv din marknadsplan som ett proffs

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.