Risken att din formidabla idé om en ny revolutionerande produkt skall gå upp i rök är mycket stor. Även om den verkar genomförbar och lysande på alla sätt så kommer den sannolikt att krossas tillsammans med dina drömmar om framgång, ära och ekonomiskt oberoende.

Det är inte bara besvärligt bankfolk, fega finansiärer, kallhamrade konkurrenter och misstroende medmänniskor som är bakåtsträvande bromsklossar i vägen på vågen för ditt unika underverk.

Av t ex 3000 idéer som hamnar på bordet hos utvecklingsavdelningen på företag inom tillverkningsindustrin så kanske 10 procent kommer så långt som till ledningsgruppens samlade bedömning. Kanske att nära hälften av projekten då kan få lite pengar anslagna för vidare utvärdering.

Men att finnas med här bland c:a 120-130 idéer betyder ingenting för framtiden. Här gallras det hårt och i slutändan kan kanske fyra riktigt bra objekt få verkliga utvecklingsresurser. Fyra produkter som företagets ledning anser vara värda att satsa på. Av 3000 stycken.

Läs även: Tips på 20 affärsidéer

Nu hårdnar kampen på allvar. Vem skall överleva? Snart har man valt ut två kandidater som återstår för marknadslansering. Till slut blev det bara en som lyckades att ge pengarna tillbaka med vinst.

Det här är tillverkningsindustrins klimat för innovationer. En på tre tusen. Och ungefär dubbelt så besvärligt inom läkemedelsbranschen Glöm den.

Man kan få huvudvärk för mindre. Dessa dystra profetior är väl belagda forskningsresultat från bland andra Fil. Dr Leif Denti, Greg Stephens, Professor i ämnet Teoretisk Fysik I Komplexa System och forskaren James Burley som undersökt saken utifrån kommersiella premisser läser jag i senaste numret av tidningen entré.

Kan vi som försöker hitta något som skall förändra tillvaron dra nytta av forskningen?

Ja möjligen kan slutsatsen vara att våga misslyckas.

Helst många gånger. Ju fler desto bättre…

Motgångar är betygspoäng. Håll inte korten nära kroppen. Dela dina tankar och idéer med många. ”Kill your darlings” och gå vidare.

Goda råd om hur du startar eget företag

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.