Sociala medier eller annonsering? Direktreklam eller nätverkande? Vilket sätt ger ditt företag flest kunder? Vill du veta det rekommenderar jag till fortsatt läsning av den här artikelserien. Och faktiskt att du investerar ett par dagar av din tid för att skriva din marknadsplan. Resultatet blir att du kommer att glömma hur kämpigt det egna företagandet kan vara. Här får du reda på hur du ska göra i sex enkla steg.

Notis: Marknadsplanen är en del i affärsplanen men den är så pass viktig så den lyfts ofta ut där entreprenören lägger extra fokus på att utforma den. HÄR har du en artikel om affärsplanen plus mallar inkl. mall för marknadsplanen.

Tror du att t ex digitala medier eller aktivt nätverkande är lösningen på din framgång?
Förmodligen inte. Ovanstående handlar mer om budbäraren av ditt budskap.

Innan du kastar pengarna i sjön vill jag lyfta fram de viktigaste punkterna för ditt företags framtid:

  • Vem är din målgrupp och vilka behov ska du tillgodose?
  • Vilket syfte har ditt budskap för att nå vissa ekonomiska mål?
  • Vad utstrålar ditt företags varumärke egentligen?

Den här artikelserien ger dig verktygen i sex enkla steg för att planera din marknad, skriva din marknadsplan och därmed svaren på frågorna ovan, oavsett hur länge ditt företag funnits eller storleken på det. Syftet är att använda dina resurser effektivt och skapa en tydlighet för dig, dina medarbetare och kunder.

Du kommer att uppfattas som och bli en (framgångs)rik företagare.

Vill du se dig själv i den rollen behöver du avsätta ett par dagar totalt, det finns ingen genväg. Det kommer förmodligen att bli den bästa tidsinvestering du gjort. Bestäm dig för en tidsperiod som det får ta och dela upp det i småportioner. Ditt företagande kommer att kännas energigivande efteråt.

Tips! Ibland kan man vara hemmablind och då rekommenderar jag att ta hjälp av en expert eller sätta sig ihop med några andra företagare från andra branscher och hjälpa varandra. Eller att ha en mentor.

Fler tips och guider hur du marknadsför ditt företag

Steg 1: Samla in fakta

För att kunna ta rätt beslut om din marknad och ditt företags framtid behöver du basera det på fakta utan känslomässiga inslag.

Ditt egna företag

Prova att beskriva ditt företag strukturerat. Du kommer att se det med andra ögon!

Gör rubriker som historik, organisation, mål, värderingar, syfte, resurser, intressenter, leverantörer, priser, marknadsbearbetning, distributionskanaler mm. Skriv kort under varje rubrik.

Kundsegment

Börja med att bestämma din marknad. Gör en tabell med dina nuvarande eller blivande olika kundgrupper/målgrupper/segment vertikalt till vänster och dina produkter/tjänster horisontalt upptill. Kryssa i vad du säljer/vill sälja till vilken målgrupp i tabellen.

Tips! Det kan vara svårt att dela in sina kunder i målgrupper. Det ska vara tillräckligt stor skillnad i deras behov och därmed i hur du behandlar dem som kunder. Och det bör vara specifikt. T ex personalchefer på företag 1000+ i Europa, eller mammor till barn 3 år eller yngre i Skåne. ”Alla företag” duger inte!

När du beskrivit din marknad bör du gå djupare och tänka dig in i varje kundsegment genom kundens ögon. Låtsas att du är i dennes situation och beskriv den: hans/hennes situation – värderingar - vad han/hon tycker är en utmaning – är stolt över - vilket det egentliga behovet av din produkt är - geografiska läget - vem han/hon påverkas av - hur köpprocessen går till - hur han/hon söker information - viktiga köpkriterier – servicekrav – merförsäljningsmöjlighet – priskänslighet osv. Det går lättare om du ser en konkret person du känner framför dig.

Mer om ämnet prissättning och prisstrategi

Och gör det alltså för varje målgrupp från marknadstabellen ovan. Om du känner att du inte kan sätta dig in i kundsegmentens situation, kan du ju alltid föra en dialog med dem. Var nyfiken! Syftet är främst att lära känna kunden och att se vilken kundnytta din produkt/tjänst har och se hur bra ditt företag är på att leverera den.

Redan nu har du säkert fått ett antal nyttiga tankeställare. Betänk också att för varje kryss i tabellen ovan, så har du ett speciellt sätt att behandla kunden på. Varje målgrupp har sina unika krav och behov som du ska tillgodose.  Har du olika avdelningar eller personer som jobbar med det kan det vara okej. Men ska du göra det själv kan det bli jobbigt, rörigt och frustrerande. Och resultatet kan bli att du inte levererar på den nivå som du önskar, eller värre, som kunden önskar.

Huvudsaken är att kunden tydligt kan se vad du erbjuder vilket skapar förtroende och underlättar ett köpbeslut.

Marknaden, trender

Vilken marknad finns ditt företag på och i vilken bransch? Svaret finns kanske inte i det traditionella sättet att se på det så utgå alltid ur kundens synvinkel och behov. Det ger dig svaret på vilken spelplan du befinner dig på och var du ska lägga ditt fokus.

Säljer du t ex hemlevererade middagar till småbarnsfamiljer så behöver du tillgodose mättnadskänslan men framförallt kvalitetstiden med barnen. Då är du på marknaden ”mera tid till barnen” eller liknande.

Missa inte: 5 frågor som löser alla dina marknadsföringsproblem

Hur är den uppbyggd? Hur stor är den? Är den växande eller stagnerande (det är lättare att sälja på en växande marknad)? Förändras strukturen i den? Teknisk utveckling? Vad är det som styr den? Är den konjunkturkänslig? Växer den ihop med eller ifrån andra branscher? Vad säger experterna på området? Finns det forskning på området? Vad lär man sig på utbildningarna i ämnet? Vilka trender finns det?

Allt detta och säkert mer är av intresse när du ska fundera kring ditt företags framtid. Källorna som ger svaren har blivit fler. Det kan t ex vara statistiska centralbyrån, facktidningar, dagstidningar, affärstidningar, trendforskare, facklitteratur, experter, kommuner, riksdagen, examensarbeten och forskning på universitet och högskolor. Vilka mer? Det mesta kan du hitta på internet. Bedriv lite trendspaning. Sätt dig ner ett par timmar och sök. Och du skall finna!

Tips! Försök dra ett par slutsatser av det materialet du fått fram. Vad ger det t ex ditt företag för möjligheter?

Konkurrenter

En del kallar dem för kollegor i branschen och en del samarbetar med dem. En del, speciellt inom handeln, lägger sig bredvid varandra för att dra till sig fler kunder. Faktum är att de kunder på marknaden som inte köper av dig, köper av dina konkurrenter. Generellt kan det sägas att ju fler konkurrenter du har, desto mer benägen blir du att konkurrera med priset vilket minskar din vinst. Det blir viktigare att konkurrera på andra sätt. Hur väl känner du dina konkurrenter egentligen? Välj ut dina viktigaste konkurrenter. Skriv upp dom.

Ta reda på så mycket relevant fakta om var och en av dem som möjligt.

  • Vem är ägaren? Vem samarbetar de med? Hur duktig är ledaren?
  • Vad är deras affärsidé?
  • Hur ser deras finansiella situation ut?
  • Hur ser organisationen ut?
  • Hur profilerar de sig?
  • Vilka distributionskanaler har de tillgång till? Vilka viktiga kunder har de?

Jämför deras styrkor och svagheter med ditt företag. Beskriv dem och sätt dig in i deras situation en stund!

Tips! Ta en första funderare på vilka som är dina huvudkonkurrenter. Finns det något allvarligt hot mot din verksamhet? Finns det någon ledig lucka på marknaden?

Nu har du samlat in en mängd relevant, kanske överraskande och intressanta fakta om ditt egna företag, dina kunder, din marknad och dina konkurrenter. Låt dem bara ligga där en stund och gro! Gör inget förhastat innan du fått mer och viktig input.

Läs fortsättningen: Steg 2-4, SWOT-analysen, strategi och mål

3 kommentarer
klaus
2012-10-01 12:48
Tack för en bra artikel! ;D
0
Fredrik A
2012-02-05 14:46
Mycket bra artikel! Har aldrig skrivit en marknadsplan så dags att kolla över detta genast.
0
seglingsresa
2012-01-05 03:50
Bra artikel tycker jag! Vi kommer ha en 3-dagars workshoputbildning på detta temat i vår, där vi vänder och vrider på många av de här frågorna. Dessutom i en enormt kreativ miljö - på segelbåt i Grekland!
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.