Vissa större företag behöver enligt lag upprätta en hållbarhetsrapport, men detta kan även gynna mindre företag som vill visa att de värnar om miljön eller andra värden. Ofta väljs affärspartners som satsar på hållbarhet, man vill gärna synas med ”rätt” partners.

Miljö som coolfaktor 

Hållbarhetsredovisningen, eller miljöredovisningen, beskriver arbetet med miljö eller jämställdhet, ickediskriminering och mänskliga rättigheter och infördes från räkenskapsåret 2017. Utökade regler kommer att införas från 2023. Det är en obligatorisk redovisning för bolag som uppfyller minst två av följande tre kriterier:

  • Medelantalet anställda över 250 personer
  • Redovisad balansomslutning över 175 miljoner kronor
  • Redovisad nettoomsättning över 350 miljoner kronor

(kriterier enligt Bolagsverket)

Hållbarhetsredovisningen ska antingen ligga med i förvaltningsberättelsen, eller som en bilaga separerad från årsredovisningen. Den ska innehålla verksamheternas konsekvenser för sociala förhållanden, miljö, personal, mänskliga rättigheter och hur man motverkar korruption.

Även det mindre företaget som inte har något lagstadgat krav på sig att prestera en hållbarshetsredovisning kan göra det utifrån god etik. Ett företag som satsar på hållbarhetsfrågor integrerat i sin ordinarie verksamhet blir idag attraktivare för de flesta affärspartners. Man syns gärna med någon som exempelvis värnar om miljön och visar detta i sin profilering. Miljö har blivit en coolfaktor. Men man ska inte tro att man kan bygga luftslott – företaget behöver omfamna dessa tankesätt om man ska dokumentera dem och stå för dem. Det behöver heller inte ta så mycket tid ifrån kärnverksamheten att integrera dessa tankesätt och ett beteende i linje med detta – om man strukturerar effektivt. Det viktiga med hållbarhetsarbete är integrationen och giftermålet med den ordinarie verksamhetsplanen.

Hållbarhetsengagemang skapar förtroende

Att bedriva hållbarhetsarbete blir alltmer självklart, kraven på leverantörer och partners att de ska vara hållbara ökar – men även kunder gör aktiva val och väljer hållbara leverantörer. Både EU och dess länder styr mot en mer grön och cirkulär ekonomi vilket gör att finansieringen också kommer att styras för att skapa hållbar tillväxt.

Ett företag kan ha olika ambitionsnivå för sitt hållbarhetsarbete. Ett mindre företag kanske inte har samma möjligheter till de aktiviteter som större bolag bedriver, men det finns mycket att göra i mindre skala. Man kan exempelvis värdesätta sopsortering, göra miljövänliga materialval, och ta ställning för mänskliga rättigheter – alla dessa initiativ gör skillnad och är värdefulla. När man gör dessa val behöver man utgå ifrån den egna verksamheten.

Klimatpåverkan – bra att arbeta med

Att ta ställning för, och arbeta med klimatpåverkan och exempelvis biologisk mångfald är några av de allra viktigaste områdena. Ta gärna stöd av GRI (Global Reporting Initiative) som är bra standard att ha som grund för att identifiera hållbarhetsområden att arbeta med och principerna för din hållbarhetsredovisning. GRI är helt oberoende och hjälper företag och regeringar att förstå samt kommunicera frågor runt klimat, korruption och mänskliga rättigheter.

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Här ska finnas upplysningar så att det framgår hur företaget påverkar sin omgivning och i sin tur påverkas av den. Man beskriver hur företaget styrs och arbetar inom valda områden, vilka risker som finns och rapport om årets utfall. Man kan använda siffror eller redovisa kvalitativt. Det ska finnas en röd tråd från företagets affärsmodell till det hållbarhetsarbete som rapporteras. Med andra ord, hållbarhet ska ingå i företagets strategi. 

Starta med en omvärldsanalys. Titta på trender, lagar, regler och aktuella samhällsfrågor. Jämför gärna vilka frågor andra företag i branscher arbetar med. Identifiera vad din verksamhet ska arbeta med, väg risk mot behållning. Sortera ut den eller de viktigaste frågorna och sätt upp mål för dessa. Du behöver ha mätbara mål så att du kan stämma av och följa upp dem. Jämförelser från tidigare år är viktiga.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.