Såväl företaget som dess ledare har mycket att vinna på ett ideellt engagemang vid sidan av den professionella rollen. Företag som är beredda att ta ansvar genom att bidra till en positiv samhällsutveckling breddar sitt synfält och hittar nya infallsvinklar i det dagliga problemlösande verksamheten. Hitta ditt eget sätt att engagera dig på och var beredd på att det ger synergieffekter för samhället och företagets verksamhet.

– För mig är det en självklarhet att engagera mig i något som bidrar till att förbättra samhället. En stark drivkraft för merparten av alla entreprenörer och företagsledare är att hitta lösningar på problem och att förbättra situationen för individer och i samhället i stort, säger Jennifer Lind, som driver serviceföretaget Städsällskapet och dessutom är engagerad som lokalpolitiker för Moderaterna i Huddinge kommun.

För chefer och entreprenörer börjar ofta engagemanget med att de identifierar behov och problem i sin närhet, exempelvis bland sina medarbetare. För Jennifer Lind, som har många medarbetare med invandrarbakgrund, väckte det ett intresse för integrationsfrågor, vilket hon valt att engagera sig i som politiker.

Hitta ditt eget sätt att engagera dig

– Företagens ideella engagemang framhävs sällan i media, men många företag gör betydelsefulla samhällsinsatser i det tysta. Satsa på att lyfta fram engagemanget tydligare det stärker både företagets varumärke och ditt personliga varumärke som chef. Du har du en unik möjlighet att agera förebild för andra genom att hitta ditt eget sätt att engagera dig. Det kan handla om alltifrån en lokal idrottsförening till en humanitär organisation eller politiskt arbete. Det viktiga är att du som individ och det företag du representerar visar att ni lyfter blicken och vill göra en insats för det samhälle där ni som företag verkar, säger Jennifer Lind.

Hon uppmanar små och medelstora företag att dra lärdom och låta sig inspireras av större företag som är framgångsrika i sitt ideella arbete, exempelvis Ikea. Många storföretag är experter på att integrera samhällsnyttiga projekt och satsningar med företagets affärsverksamhet, vilket ger synergieffekter på många plan. Mindre och medelstora företag har sällan samma möjlighet att initiera egna CSR-satsningar, men det finns gott om möjligheter att istället engagera sig i befintliga organisationers arbete.

Medarbetare med ideellt engagemang stärker sammanhållningen

Chefer som lyckas engagera sina medarbetare i ett ideellt engagemang bidrar också till en stärkt gemenskap och sammanhållning. Det är dock viktigt att engagemanget sker på medarbetarnas egna villkor.

– För min del har den problemlösningsförmåga jag utvecklat som entreprenör förvandlats till en verklig tillgång i mitt ideella politiska arbete. Som entreprenör är jag bra på att tänka lösningsorienterat snarare än att utgå från de potentiella problem som kan uppstå. Entreprenörer och företagsledare präglas ofta av en ansvarskänsla som innebär att de kan göra viktiga insatser även för samhället. Det bidrar även till din personliga utveckling och stärker dig i din ledarroll, säger Jennifer Lind.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.