Vill du att bloggarna och de lokala tidningarna skriver om ditt företag? I det flesta företag finns det nyhetsstoff liggandes, det gäller bara att lyfta fram och paketera det på rätt sätt för att inte hamna i journalistens papperskorg. Här är några råd.

Känner du att du och ditt bolag gör bra ifrån er utan att det uppmärksammas externt? Eller att ni har en kanonbra lösning som ingen plockar upp? I de flesta företag finns det nyheter. För att bli omskriven behöver man hitta vinklar som är värda att uppmärksammas. I några artiklar kommer jag att gå igenom saker att göra för att skapa nyheter för att i nästa steg öka potentialen att synas i media. Först ut blir tre tips för hur du på ett bra sätt kan använda dig av statistik för att skapa nyheter. Vilket ofta finns i många företag – och med digitalisering finns ofta extra mycket data och siffror att använda sig av. För att tydliggöra målar jag från praktiska exempel.

Observera hur viktigt det är att man inte snedvrider eller vilseleder med sin statistik, samt att man inte delar information om enskilda individer som inte är med på att så görs. Sanning, integritet och respekt är alltid viktigt!

Volym

Kan du visa någon form av volym som sticker ut från mängden gör det dig och din produkt unik. Kan du visa att din tjänst eller produkt är intressant för många gör det dig intressant för fler. Låt mig förklara med ett exempel:

I samband med att det danska startupbolaget ShopGun nyligen gick in i Sverige använde använde de sig av statistik för att visa hur efterfrågade och uppskattade de är på andra sidan sundet. Med 1,8 miljoner nedladdningar i ett land med färre än 6 miljoner invånare är appen onekligen uppskattad. När appen sedan nådde 100 000 nedladdningar i Sverige var det en milstolpe värd att lyfta. Något som gjordes här och senare även här.

Kanske har du en produkt eller tjänst som efterfrågas? Visa det med siffror som konkreta exempel. Eller kanske är det så att du har en väldigt liten försäljningsvolym men räknar med att kunna expandera den mycket? Då kan du hänvisa till hur mycket ni räknar med att växa framöver. Kom bara ihåg att ge exempel på hur du ska göra det. Utan grund för påståenden blir de lätt luftslott - och det intresserar ingen. Hur kan du använda volym till din fördel?

Forskning

Företag som mår och går bra löser problem för sina kunder. Finns det ett problem är det bra om det går att bevisa med siffror. Många gånger finns det forskning på de mest naturliga – och ofta även konstiga – saker. Kan man belägga att problemet är riktigt med forskning och sedan presentera sin lösning, är man ofta i hamn med en bra nyhet.

Även här vill jag illustrera med ett aktuellt exempel:
Stillasittande har blivit ett stort problem. Pausit är ett företag som har gjort hälsa till sin affärsmodell. Med ett pausprogram som påminner sina användare om att träna, samt ge förslag på övningar att genomföra är de helt rätt i tiden. Just nu jobbar jag med Pausit att bli omtalat. Och för att skapa ett starkare nyhetsvärde kring bolaget är statistik bra.

De flesta av oss vet att stillasittande är dåligt för oss och att det påverkar såväl fysisk som psykisk hälsa. För att visa att det förhåller sig så – och inte bara är något ”man har hört” - är forskning perfekt. En enkel googling visar nämligen att det är så. I Dagens Industri kunde man läsa att ”forskare från australiensiska University of Queensland [kom] fram till att varje stillasittande timme förkortar livet med 22 minuter”. Varje timme du och jag sitter stilla förkortas våra respektive live med 22 minuter. Och på detta problem har Pausit en lösning. Deras case går alltså från intressant till mycket starkt.

Modellen Problem → Statistik som ger belägg för att problemet existerar → Lösning är bra att jobba utifrån för att hitta nyheter och stärka värdet i den – självklart kopplat till din verksamhet.

Här finns förresten en sida med all forskning från Neville Owen på University of Queensland. Det är Owen och hans forskarteam som ligger bakom forskningen som jag hänvisade till ovan. Och även det fick jag veta via en enkel googling.

Undersökningar

Visste du att 73 av Icas kunder har goda kunskaper om hur matvaror ska handhas för att hålla sig bra så länge som möjligt? I alla fall om man frågar kunderna själva. Vilket Ica gjort. Och den kundundersökningen har lett till olika mediegenomslag, bland annat här i Butikstrender.

Att göra undersökningar i stil med den här om sina kunders eller potentiella kunders beteenden, inställningar till olika saker eller liknande är ett lika enkelt som smart sätt att skapa nyheter i, om eller kopplat till din och ditt bolags verksamhet. Och många gånger behöver man inte ens göra sina egna undersökningar, för om undersökningar som tangerar ditt område publiceras kan du haka på dem som expert. Det gjorde Visma här, när de använde sig av statistik från Kronofogden för att skapa sig ett case och bygga en position som expert inom område. Precis som för Ica resulterade det bland annat i en artikel i Butikstrender.

Hur kan du använda dig av undersökningar – egna eller andras – för att bygga egna case och kanske även positioner dig som expert inom ditt område?

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.