Del ett i guiden hur du startar ett AB. Känns aktiebolagsformen klockren för din affärsidé? Uppfyller du alla krav och är taggad att registrera? Bromsa en gnutta: det finns tre dokument som måste ordnas innan du kan registrera ditt företag hos Bolagsverket:

1. Stiftelseurkund
2. Bolagsordning
3. Bankintyg

1. Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att du/ni beslutat att starta företag. Alla delägare (de som tecknar aktier i företaget vid starten), skrivs in med namn och personnummer i stiftelseurkunden tillsammans med uppgifter om hur mycket ni har betalat för varje aktie (teckningskursen) och hur många aktier var och en har köpt. Intill antalet aktier ni köpt skriver ni under med era namnteckningar. Om aktierna betalats med apportegendom redogörs speciellt för denna. Företaget måste registreras senast sex månader efter att stiftelseurkunden upprättas, om så inte sker är stiftarna (de som startar aktiebolaget) och styrelseledamöterna gemensamt ansvariga för att aktiekapitalet återbetalas till var och en.

Ladda ner gratis mall Stiftelseurkund (används vid både apportegendom och kontantbildning)

2. Bolagsordningen utgör företagets regelsamling och ska ange:

  1. Företagets namn.
  2. Styrelsens säte; den kommun i Sverige där styrelsen ska träffas och där bolagsstämman ska hållas.
  3. Företagets verksamhet, noggrant preciserad.
  4. Aktiekapitalet.
  5. Antal aktier.
  6. Antalet, eller lägsta och högsta antalet, styrelseledamöter respektive styrelsesuppleanter.
  7. Antalet, eller lägsta eller högsta antalet, revisorer – om sådana ska anlitas, annars uppger ni att bolaget inte kommer att ha någon revisor.
  8. Hur bolagsstämma och årsstämma ska sammankallas.
  9. Vilken tid bolagets räkenskapsår omfattar.
  10. Frivilliga paragrafer.

Ladda ner vår gratis mall för bolagsordning

3. Hela beloppet som nämns i stiftelseurkunden måste betalas in till en bank, ett kreditinstitut eller ett kreditmarknadsföretag på ett konto speciellt öppnat för bolaget innan registrering kan ske. Att beloppet betalats in (eller att apportegendom flyttats till företaget) intygas av någon av dessa tre aktörer genom utfärdande av ett bankintyg.

Läs fortsättningen: Dags att registrera aktiebolaget – över internet eller på pappersblankett


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.