Aktiebok mallDokumentmallen aktiebok används för att upprätthålla ett register över ett aktiebolags aktier och aktieägare. Enligt aktiebolagslagen är aktiebolag skyldiga att före aktiebok och denna ska ständigt hållas uppdaterad med den senaste aktie- och aktieägarinformationen.

Vad ska finnas i en aktiebok?

I aktieboken ska aktienummer, införingsdatum och information om aktieägarens namn, personnummer och postadress införas samt vilket nominellt värde aktierna innehar. Aktierna ska anges i nummerföljd och enligt aktiebolagslagen ska aktieboken bevaras 10 år efter att det aktuella aktiebolaget har upplösts.

Det är bra att känna till att Bolagsverket inte registrerar vilka som är aktieägare i ett aktiebolag. Däremot registrerar Bolagsverket verklig huvudman då lagen började gälla den 1 augusti 2017.

Mallen för aktiebok är gratis.

Fler mallar rörande aktiebolag:

Aktieägaravtal

Aktieöverlåtelseavtal

Aktiebrev

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Kenneth Sköld
2013-11-19 21:52
Bra sida med bra och användbara mallar.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.