Möjligheterna att finna kapitalet för sitt bolags expansion har hårdnat markant. Konkurrensen från de bolag som söker kapital för 2:a, 3:e, 4:e gången ställer stora krav på den som söker för första gången. Att därför tänka igenom varför man söker kapital och noggrant arbeta igenom den affärsplan som ska ligga till grund för bolagets framgångar i framtiden blir allt viktigare. Att vara ute i god tid är nödvändigt då många investerare nu lägger ner mer tid på utvärderingen av potentiella investeringar.

Är det verkligen riskkapital du vill ha?

Riskkapitalinvesterarna söker normalt en avkastningsnivå på sina enskilda investeringar som ligger på minst på 50 procent IRR (årlig avkastning). Som entreprenör som skall närma sig denna grupp bör du ställa dig frågorna: Kan jag leverera detta? Är jag tillräckligt drivande? Har jag den rätta produkten och marknadsstrukturen för att kunna lyckas?

Det är viktigt att komma ihåg att antalet sökande som får kapital investerat i sina företag är betydligt färre än de som inte får.

Missa inte: +20 affärsidéer som inte kräver stort startkapital

En affärsplan och inte en lista med löften

Investerarna förväntar sig realistiska intäktsprognoser. Utgångspunkten för dessa förväntningar skall vara baserade på väl genomtänkta, bottom-up prognoser med uppgifter kund för kund och aktiviteter som behövs för bearbetningen. Det är inte excellchartsautomatik som skall visa på visionen och framtidsutsikterna utan de underbyggda prognoserna och planerna.

En konkret och tydlig affärsplan redan i företagets tidiga livstid är ett måste. Påståenden skall undvikas så mycket som möjligt.

Ledarskap – vem skall leverera vad som sägs i affärsplanen?

Ledningen i företaget förväntas utföra vad som sägs i affärsplanen. Att inte utlova mer än vad som kan levereras är därför viktigt. Inte minst med tanke på framtida investeringsrundor där ett gott trackrecord av tidigare planer kan vara helt nödvändigt för framgång.

Vilka är det som skall bidra i arbetet att klara affärsplanens förväntningar? Här är det viktigt att visa att det finns tillgång till ett nätverk av expertis och kunskap, allt från legal till marknads- och strategikompetens. Att visa upp en ambition och vilja till att ta åt sig av nödvändig extern kunskap kan vara helt avgörande för att kunna attrahera investerarnas intresse samt att påvisa vilka kompetenser som måste rekryteras, bytas ut och/eller uppgraderas. Att kunna påvisa erfarenhet från tidigare lyckosamma expansionsprojekt är en stark ingrediens.

Exit

En riskkapitalist har till uppgift att leverera avkastning till sina investerare för att i sin tur kunna resa framtida kapital för investeringar. Det är därför viktigt att ge en tydlig bild av att det är inte den enskilde personen i företaget som är det övergripande viktiga utan att det är projektet/företaget som skall nå framgång och därmed personerna. Visa därför upp en god insikt i hur marknaden ser ut vad gäller konkurrenter, storlek, marknadsstruktur (köpare/säljare) mm och en vision av hur en exit skulle kunna gå till och vilka som kan vara de aktuella köparna.

Ta råd från så många som behövs

Att söka kapital kan för den sökande vara en engångsuppgift. Däremot för investerarna så är det deras heltidssysselsättning. Sök därför råd från många källor med insikt i investeringsprocesserna. Dessa källor kan vara revisorer, advokater, corporate finance- och bankfolk. Syftet med informationsinsamlingen är att skapa ett realistiskt investeringsprospekt vad gäller villkor och värderingar som komplement till affärsplanen.

Rådgivarna har även kunskap om vilka riskkapitalister som investerar i vilka projekt och kan därmed effektivisera kapitalsökningen. Den Svenska Riskkapitalföreningens hemsida och denna matrikel är också ett hjälpmedel i utformnings- och sökarbetet.
Att söka hjälp för att kommunicera investeringsprospektet till investerarna kan också vara ett gott råd för att anpassa presentationen till olika situationer alltifrån sk Elevator-pitches, korta koncisa, till långa kompletta genomgångar. Sådana rådgivare kan vara exempelvis Connect, som också hjälper till med investment forums och kontakter med investerare, och andra rådgivare som kan hittas i Svenska Riskkapitalföreningens medlemsregister.

Fler tips för blivande nyföretagande

Visa upp vem som leder företaget!

I tidigare punkt har vi poängterat vikten av ett starkt ledningsteam, starkt nätverk, styrelse mm men dessa kan inte ersätta den viktiga roll som VD har för att presentera och förmedla känslan av en spännande investeringspropå. Att delegera presentationsarbetet skall undvikas. Ett gott och utvecklande samarbete börjar vid första mötet.

Jan Sundberg, tidigare ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.