Brist på 70 000 IT specialister i Sverige

Kompetensbristen inom utveckling har ökat drastiskt de senaste åren till följd av den digitala omställningen och ökad efterfrågan på snabb applikationsutveckling. Digitaliseringen sker mot bakgrund av ett stort antal utmaningar i den globala ekonomin, där företagen måste vara flexibla för att kunna förändra sin verksamhet. IT måste också stödja denna förändring.  

Enligt Techsverige saknas det i dag 70 000 IT-proffs i Sverige, vilket gör det svårt för företag att rekrytera nya talanger. En del av lösningen på kompetensbristen är low-code och no-code, vilket spås stå för 70 procent av all mjukvaruutveckling 2025, enligt analysföretaget Gartner.

Bristen på utvecklarnas kompetenser belastar även befintliga utvecklarteam, som förväntas leverera kvalitativa applikationer med snäva tidsramar och underhåller de befintliga applikationerna. Allt fler har därför börjat intressera sig för low-code-utveckling, en metod som kombinerar ett visuellt gränssnitt med dra- och släpp-funktioner och kod som kan hjälpa utvecklare att arbeta mer effektivt. Low-code-utveckling bidrar också till att personal utanför IT-avdelningen kan utföra enklare utveckling. Genom att införa low-code-teknik är det möjligt att tillhandahålla affärslösningar 3–5 gånger snabbare än med traditionell kodning. Det bidrar även till att minska arbetsbelastningen och den tekniska skulden. Applikationsunderhåll och säkerhet är också en fördel med en low-code-plattform.

Här är fyra tips på hur ditt företag ska tänka på valet kring en low-code-plattform.

1. Identifiera tilltänkt användare

Det finns en mängd plattformar för utveckling med low-code. Vilken som passar bäst för företaget beror på vilka funktioner ni behöver och vem som är den tilltänkta användaren. En del plattformar är bättre lämpade för företagsanvändare och andra för utvecklare, medan vissa fungerar för båda. Innan ni beslutar att köpa in en plattform för low code-utveckling bör ni besluta vilka som är de tilltänkta användarna och om plattformen i fråga passar för den gruppen. 

2. Identifiera viktiga användningsområden

Det är viktigt att ta hänsyn till fler olika användningsområden och användarfall när ni undersöker och testar plattformar för att sätta er low-code-strategi. En plattform som funkat bra för ett specifikt användningsområde är nödvändigtvis inte bäst för alla strategier. Ta reda på plattformens styrkor och svagheter, omfattning och möjliga användningsområden samt vad ni har för behov och tilltänkt strategi.

3. Integration och skalbarhet

Att sjösätta en ny plattform är en investering i form av både tid och pengar. Undersök därför hur anpassningsbar plattformen är, så att den inte bara kan möta era mest aktuella behov utan även fungera vid förändrade behov och storlek. Plattformen bör också vara kopplad till befintliga system. En integrerad plattform kan koppla samman intressenter, hantera projekt och standardisera arbetsflöden, allt på ett och samma ställe. Med en komplett lösning kan du effektivisera digitala processer och hantera alla projektlivscykler på ett mer optimerat sätt.

4. Utbilda och inkludera icke-teknisk personal

Det tar alltid tid att sätta sig in i ett nytt program eller system – oavsett bakgrund eller utbildning. Har ni utvecklare anställda bör även dessa därför ges tid att sätta sig in i programmet och vänja sig. Med hjälp av low-code kan även medarbetare utan teknisk expertis hjälpa till och utveckla sina egna enklare applikationer. På så vi kan ni minska cykeltiden för utvecklingen då inte varje ny utvecklingsförfrågan behöver skickas till en redan överbelastad IT-avdelning. Se därför också till att inkludera och bygga kompetensen hos anställda utanför IT-avdelningen när ni startar med low-code, så kan IT-avdelningen därefter få tid över för andra uppgifter.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.