Med ekonomisk inbromsning och sjunkande marginaler har 2023 varit ett tufft år för många konsultföretag. Men det hade kunnat vara värre. Många hade redan under pandemin sett över och trimmat sina organisationer för att bättre matcha en föränderlig marknadssituation.

Dock är det fortsatt svårt för många konsultföretag att navigera i den “multikris” vi går igenom. Inflationen har minskat konsumenternas efterfrågan, och bristen på råvaror i leveranskedjan har ökat kostnaderna. Detta i kombination med svåra geopolitiska konflikter och spänningar har förstärkt osäkerheten och gjort vissa kunderna mindre villiga att investera. Allt är dock inte mörkt, det finns områden som går bra. Exempelvis vissa delar inom IT, i synnerhet om det handlar om datahantering, AI och cybersäkerhet. Och branscher som försvarsindustri, säkerhet, healthcare, bank och finans. Men även om det finns vissa ljuspunkter så tar det tid att ställa om, och jag tror att de flesta är överens om att det tar längre tid att få in affärerna. 

Så vilka strategier kan konsultföretag välja i en osäker tid?

Vad vi vet är att konsulterna behöver leverera mer specifika, specialiserade insikter än tidigare. För att lyckas med det behöver konsultföretagen attrahera experter som hjälper dem att sticka ut och leverera det som kunderna efterfrågar idag. Genom att kombinera de bästa konsulterna med relevanta branschinsikter och kompetenser kommer de att kunna leverera mer värde och konkurrera väl inom sina nischsektorer.

Men här finns ytterligare en möjlighet – att agera mer globalt. För även om ett företag skulle vara litet i internationell jämförelse så står dörren öppen för en betydligt större marknad, förutsatt att man redan byggt upp och etablerat ett rykte om sin specialistkompetens. Experter är efterfrågade oavsett var de befinner sig. Kompetens är viktigare än geografisk placering.

En viktig utmaning blir då att kunna säkerställa leveranser spridda över flera geografiska områden. Det kräver ett slimmat och flexibelt arbetssätt. Men går det att vara både mer specialiserad och mer global samtidigt? 

Förutom att bemanna med rätt kompetens så krävs även förmågan att använda AI och automatisering för att optimera projektresurser. Rätt personer behöver finnas tillgängliga vid rätt tidpunkt och företaget behöver kunna analysera och reagera på efterfrågan i realtid.

Det är här som teknik kan bidra med den stödjande infrastruktur som krävs för att konsultföretag ska kunna bygga upp rätt processer. Med en dynamisk, central IT-infrastruktur kommer de att kunna arbeta slimmat, samtidigt de finslipar sina specialiserade konkurrensfördelar och engagerar kunder globalt i projekt som passar perfekt med verksamhetens kompetensmix.

För att skapa detta krävs att konsultföretagen tillämpar tre grundläggande principer:

  • En samlad datavy: för det specialiserade konsultföretaget med ambition att nå vidare marknader så krävs ett affärssystem som ger en samlad bild och som ger enhetliga och välgrundade analyser. Annars går det inte att fatta korrekta beslut.
  • Datakompatibilitet: alla organisationer lagrar olika typer av data. Kärnsystemen behöver kunna läsa all information, annars omöjliggörs en fullständig och  korrekt bild av hur verksamheten presterar, alternativt kommer det krävas tids- och resurskrävande manuell hantering.
  • Applikationsinteroperabilitet: Applikationer ska kunna prata med varandra, vilket idag möjliggörs, bland annat med öppna API:er. Företag som bygger sin IT-infrastruktur i molnet har lättare för detta.

Slutmålet för varje konsultföretag med ambition att verka på flera marknader är att flytta sina digitala resurser till molnet. Att byta kärnapplikationer innebär en resa som kräver noggrann planering och förändringar av kärnprocesser kring HR, fakturering och projektledning. Syftet är dock att skapa en smidigare IT-infrastruktur som gör att företaget kan reagera snabbare på kundernas krav och konkurrera med större företag som inte kan erbjuda samma specialistkompetens.

För knappt ett år sedan fick generativ AI en bredare användning och under kommande år kommer vi se mängder av intressanta användningsområden. Det går att föreställa sig en framtid där konsultföretag använder verktyg som ChatGPT för att skapa analyser och ge automatiserade råd och vägledning till både kunder och konsulter. AI kommer såklart in i verksamhetens alla delar. Och för de specialiserade konsultföretagen kommer AI, inte minst generativ AI, finnas med som en grund för hur de mänskliga resurserna arbetar och den rådgivning de ger till sina kunder. Konsultbyråerna behöver mycket snabbt se AI-klienter som sina kolleger. Konsultbyråerna behöver också ställa om för att låta AI göra det som AI är bäst på och de mänskliga konsulterna det som de är bäst på. Men för att kunna utnyttja sådana möjligheter behöver man alltså en flexibel kärninfrastruktur som enkelt kan anpassas och integrera dessa nya tekniker.

Svenska konsultföretag kommer uppleva betydande disruption av såväl teknisk som ekonomisk art under överskådlig framtid. Därför är det helt avgörande att framtidssäkra sin egen digitala infrastruktur och dra nytta av de möjligheter som finns för att styra en konkurrenskraftig och skalbar konsultskuta på ett oroligt hav mot nya affärsmål.

/ Bryce Wolf, Senior Manager Industry Solutions på Unit4.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.