Under dessa år har hörapparatsteknologin tagit stora kliv framåt. De har blivit mindre, mer mångsidiga, erbjuder flera program att välja mellan, är uppladdningsbara så de fungerar idag likt ”Ipods”. Tekniken möjliggör idag funktioner som inte bara är aktuella för hörandet, utan möjliggör även streaming av ex. musik och handsfree för telefonsamtal. Det innebär såklart en större arbetsbörda för Audionomer, som ska fixa inställningar, byta ”slangar” samt svara på frågor. Något som andra funktioner kanske bättre skulle kunna möta upp på.

Jag menar att det är dags att öppna upp för specialbutiker, liknande optiker, som vi med behov av hörhjälpmedel enkelt kunde besöka. Där kan vi boka ett hörseltest och få en anpassad hörapparat utprovad direkt. Processen skulle vara snabb och kostnadseffektiv, och där avgiften på hörhjälpmedel speglar hörselnedsättningens omfattning. Avgifterna bör vara rimliga för att göra teknologin tillgänglig för alla som behöver den, och med tanke på att de fungerar som ”Ipods”, bör egenavgifter ligga i liknande kostnadsklass.

Med denna förändring skulle Audionomer kunna fokusera på sin expertis och koncentrera sig på personer med grav hörselnedsättning.

Samtidigt skulle ju teknikkunniga få en ny roll i detta system. En roll där de med sina färdigheter snabbt kunde anpassa och justera ljud och applikationer i hörapparaterna. Justeringar som i framtiden görs på distans vilket spar tid för användarna samt för Audionomerna.

Hörapparater bör bli en vanligare och mer tillgänglig del av vardagen, som glasögon. Detta skulle göra att fler människor får tillgång till bättre hörsel, vilket skapar nya möjligheter för dem.

I dag begränsas tillgången till hörhjälpmedel av höga priser och monopol, vilket ofta grundas i bidrag från offentliga källor. Jag har försökt få stöd av det företag som står bakom min hörapparat för dialog kring inställningar etc. utan framgång, de hänvisar tillbaka till min Audionom. Här skulle hjälpen varit närmare med en ”expert” i en specialbutik tror jag.

De hörhjälpmedel som jag fått tack vare att jag är arbetsför vi Försäkringskassan får jag åka till Stockholm för att få stöd och hjälp med. I min tanke skulle ”experten” i butiken kunna klarat av detta. Dessutom verkar priserna inte spegla de verkliga kostnaderna då monopol råder.

Min pappa som i mars blir 90 år, som skulle ha stor hjälp av dessa tillbehör, får nu i stället stå i kö i mer än 1 år för att komma till specialist inom hörhjälpmedel vilket är otroligt handikappande då han nu hör så pass dåligt att han inte kan delta i samtal med mer än en person. Det i sin tur kan i hans ålder uppfattas som att han har en kognitiv funktionsnedsättning. Som tur är lever min pappa inte ensam, utan har min mamma vid sin sida som han kan föra samtal med på hög nivå.

Så sammanfattningsvis, inför rimliga kostnader för hörhjälpmedel som speglar deras användningsområde, se till att även erbjuda enklare hörapparats varianter för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, som inte behöver all teknik som idag följer med nya hörapparater. Den avancerade tekniken skapar frustration som gör att hörapparaterna oftast hamnar i en låda.

Skapa en marknad där även andra ”aktörer” kan bli aktuella, som öppnar upp att jag i framtiden kan använda min mobil som ”hörslinga” (mottagare) vid möten med mina vänner. Varför släpa på en väldigt dyr teknisk lösning för detta, som jag är hänvisad till idag.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.