Mjukvaruleverantören Freshworks som har ett flertal molntjänster för att hantera support och kundrelationer, som Freshservice, har gjort en sammanställning av de sju största problemen för dem som jobbar med IT-support. Förutom beskrivningar av problemen bjuder man även på förslag på lösningar.

1. Svårigheter med att genomföra mindre förändringar av supportprocessen

Mindre förändringar av arbetssättet med äldre lösningar för IT-support medför vanligtvis ett behov av konsultinsatser, med projekt som ofta blir försenade. Med moderna tjänster för att hantera IT-support kan många förändringar göras på enkla sätt, genom att dra och släppa objekt på bildskärmen. Det innebär inte bara att man slipper jobbiga projekt, utan att driften av en supportlösning inte behöver stoppas för att genomföra förändringar.

2. Höga underhållskostnader

Traditionella lösningar för support kommer ofta med dyra licenser och olika typer av återkommande dolda kostnader. Det leder till väldigt höga kostnader (TCO) och därmed dålig lönsamhet. Moderna molntjänster som baseras på prenumerationer och att bara betala för kapacitet som används ger förutsägbara och låga kostnader.

3. Konsultberoende

Äldre lösningar för IT-support baseras ofta på specialskriven kod. Det ställer krav på specialistkompetens för implementation, underhåll och uppgraderingar. Till och med enkla förändringar av supportprocessen kan kräva dyra konsultinsatser. Dessutom är konsulterna svåra att hitta och projekten föregås ofta av jobbiga förhandlingar. Lösningen är att satsa på en supporttjänst som är enkel att konfigurera.

4. Komplex användning tröttar ut både supportpersonal och användare

Liksom applikationer inom många andra områden lider äldre lösningar för kundsupport ofta av komplex användning. Det leder till trött och frustrerad supportpersonal och arga användare. Kostnaden för det kan inte bara mätas i pengar. Moderna supporttjänster drar nytta av de senaste rönen för ökad användarvänlighet och är tillgängliga med olika klientenheter, som smartmobiler, och kan integreras med populära tjänster Slack och Microsoft Teams.

5. Svårigheter att använda supportlösningen för andra områden än IT

Det är inte bara IT-avdelningen som har behov av en smidig lösningar för support, det gäller även HR, fastighetsskötsel, jurister, med flera. Många äldre supportlösningar är skräddarsydda för ett visst område, som IT, och det är svårt eller omöjligt att använda dem inom andra områden. Moderna supportlösningar kan ofta användas inom många olika områden, vilket ger effektivitetsvinster och enklare IT-drift.

6. Svårigheter att beräkna värdet av investeringar

Förutom att det är svårt att se värdet av många äldre supportlösningar så är det vanligt att de som kan tillhandahålla sådan information bara gör det med dyra extrafunktioner. En del moderna supporttjänster har inte bara inbyggda funktioner för att mäta värde, utan drar även nytta av AI och maskininlärning för att göra det. Det inbegriper även förslag om hur värdet av tjänsterna kan ökas.

7. Svårigheter med att integrera supportlösningar med andra applikationer och tjänster

Moderna supporttjänster som bygger på öppna standarder, enkla programmeringsgränssnitt (APIer) och öppen källkod är betydligt enklare att integrera med andra applikationer och tjänster, än äldre lösningar. Det ökar både nyttan som de kan bidra med och lönsamheten med att använda dem. Enkel integration gör att det går att göra en supporttjänst till en naturlig del av andra processer när det behövs. I många fall finns det även marknadsplatser, så kallade app stores, med färdiga extralösningar att integrera med.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.