Det kan vara små idéer som handlar om att sätta en ny knapp, på ett nytt ställe på en skjorta eller stora idéer som att hitta ett nytt sätt att arbeta på. Idéer som kan förändra organisationer fundamentalt.

Skapa idésystem

Det gäller därför att skapa ett system som underlättar att idéerna får större utrymme. Ett system som underlättar för de anställda att på ett enkelt sätt lägga fram sina idéer och att dem vågar visa idéerna för både ledningen och sina arbetskamrater.

Genom att ta vara på dina och dina anställdas idéer på ett effektivt sätt, ökar chansen till att ni kommer på er nästa nya innovation eller nästa nya affärsstrategi. Att gå miste om nya idéer, är en stor förlust för organisationer. Ju fler idéer som sparas, blandas och arbetas med, desto fler nya innovationer kommer att uppstå.

Gamla tillvägagångssätt

Många företag har idélådor där anställda kan lämna in sina idéer. Ledningen kan därefter läsa igenom dem och välja att gå vidare med några som de gillar. Nackdelen med idélådor är att det är svårt att förklara hur en idé fungerar genom att enbart skriva ner några rader på en bit papper eller att rita en halvbra bild med krånglig förklaring till.

I andra företag uppstår diskussioner om nya idéer på kafferasten, men oftast stannar idéerna kvar i fikarummet och glöms bort.

Ge idéer utrymme på företagets tid

För att en idé ska kunna få en rättvis chans behöver idébäraren komma fram med sin idé och berätta om den. Detta kan göras under exempelvis fredagsmöten där alla samlas. Där får idébäraren en möjlighet att rita upp sin idé på en stor whiteboard eller visa en prototyp för att visualisera idén så att alla förstår hur den är tänkt. Det är inte bara ledningen som bör lyssna och tycka till om den anställdes idé, utan alla i hela organisationen bör vara med. Ju fler desto bättre!

Skapa en ny kultur

Vill du fånga upp dina anställdas idéer måste det finnas en kultur där det är okej att visa och berätta vad det är för idéer man har, oavsett om det är en inkrementell eller radikal idé eller en bra eller dålig idé. Ju fler idéer som kommer fram i ljuset, desto fler idéer kommer att skapas. För det är när många människor samlas och ger feedback till varandra som bra idéer uppstår och när människor med olika bakgrunder samt från olika kulturer sätts ihop, kan de stora innovationerna uppkomma. Kolla bara på Apple, 3M och Google.

Upprättar du ett system där dina anställda uppmuntras till att arbeta med idéerna och sedan framföra dem inför ledningen och de övriga anställda, får du dels många bra idéer, en kultur där anställda vågar berätta om sina idéer samt anställda som är mer kreativa. Resultatet blir att ni får ett roligare arbetsklimat, en mer öppen miljö där de anställda vågar göra misstag samt nya produkter och tjänster som aldrig annars hade uppstått!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.