För att följa med och kunna erbjuda en attraktiv produkt eller tjänst krävs entreprenörsanda och en fungerande innovationsprocess. Inte minst inom IT där exempelvis AI i mångt och mycket spås omdana hela branschen. Det gör att de som inte hänger med i utvecklingen riskerar att försvinna från marknaden. Detta ställer stora krav och innovation och förändringsarbete är inte helt lätt.

– 70 procent av alla förändringsinitiativ uppnår inte de önskade resultaten. Med högre takt och komplexitet går det inte längre att styra förnyelseprocesser med en top-down-strategi. I stället är medarbetarna nyckeln till lyckade innovationssatsningar, säger Rita Berggren som forskat på Chalmers i en intervju med Esbri

Lust att förändra och vilja att delta avgörande

Rita har nyligen i sin doktorsavhandling studerat hur företag kan bli bättre på att driva innovationsprocessen och nå resultat med hjälp av organisationsförändring. Lust och vilja är A och O.

– Vi såg att företag som använder sig av syftet, det vill säga organisationens varför, lyckas bra med att engagera medarbetare i innovationsprocesser eftersom det ger projektet mening och en riktning. Det öppnar också upp för bredare förslag på lösningar och fler relevanta idéer. Och det skapar en samsyn kring vart vi är på väg och vad strategin är, vilket leder både till ett brett intresse och delat engagemang, säger Rita Berggren.

5 tips hur du involverar ditt arbetsteam i innovationsprocessen

  • Glöm idén om att innovation skapas i små lådor. Öppna i stället upp för samarbete med interna och externa medarbetare och aktörer.
  • Jobba för att människor i teamet känner förtroende för varandra och för projektets riktning.
  • Skapa en miljö där människor känner sig trygga med att komma med oprövade idéer.
  • Se till att mellancheferna är uppbackade av organisationens struktur längs med innovationsprocessen.
  • Plocka fram organisationens syfte då och då under hela innovationsprocessen – det håller uppe engagemanget!

Tipsen kommer från artikeln hos Esbri.

Läs vidare: 6 tips för ett mer kreativt och innovativt företag


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.